25 Feb 2013

မာရ္နတ္၏ ပထမစစ္တပ္

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” 

မာရ္နတ္ဟု ဆုိလိုက္သည္ႏွင့္ အဖ်က္သမား၊ အဖ်က္တရားဟူ၍ ဗုဒၺဘာသာ၀င္တို႔ ခ်က္ျခင္း သိၾက၏။ မာရ္ဆိုသည္မွာ “မာရ”ဟူေသာ ပဠိမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ပါဠိသက္ ျမန္မာေ၀ါဟာ ရျဖစ္ ၏။ ေသတတ္ သည့္သေဘာ၊ ေသေအာင္သတ္တတ္သည့္သေဘာကို မာရ(မာရ္)ဟု ေခၚေပသည္။ လူကိုသတ္သည့္ မာရ္ကို လူသတ္သမား၊ စိတ္ကိုသတ္သည့္မာရ္ကို စိတ္သတ္ သမား ဟု ေခၚႏိုင္ေပသည္။ လူကိုလည္း သတ္၊ စိတ္ကိုလည္းသတ္သည့္မာရ္က ငါးပါးရွိရာ ၎တို႔မွာ ေဒ၀ပုတၱမာရ္၊ ကိေလသာမာရ္၊ အဘိသခၤါရမာရ္၊ ခႏၶမာရ္ႏွင့္ မစၥဳမာရ္တို႔ျဖစ္ၾက၏။ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ဆိုသည္မွာ အားလံုးသိၾကေသာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၏ အထက္ဆံုးနတ္ျပည္ ျဖစ္သည့္ ပရနိမၼိတ၀ႆ၀တီနတ္ျပည္ရွိ မာရ္နတ္သား ပင္ျဖစ္သည္။ ၎မာရ္နတ္သည္ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ လူထိုထိုကို သံသရာျပတ္ေၾကာင္း အလုပ္လုပ္ျပီဆုိသည္ႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ယင္းအလုပ္ မေအာင္ျမင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေလေတာ့၏။ သူ႔ေႏွာင့္ယွက္ မႈ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ထိုသူ ဘ၀မ်ားစြာ ေသရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မာရ္နတ္ကို “မာရ=မာရ္=သတ္ျဖတ္သူ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူ”ဟု ေခၚေပသည္။ 

မာရ္နတ္မင္းၾကီး ဘယ္ေလာက္မ်ားဆိုးလိုက္ပံုကိုေျပာရလွ်င္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား တရားအားထုတ္ရန္ ေတာထြက္ခ်ိန္တြင္ “ခုနစ္ရက္ၾကာလွ်င္ စၾကာမင္းၾကီး ျဖစ္ရ ပါေတာ့မယ္။ ယခုလို ငယ္ရည္ငယ္ေသြးအခ်ိန္္ဟာ ကာမဂုဏ္ေကာင္းမ်ား ျမိန္႔ျမိန္႔ၾကီး ခံစားရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ တရားရွာတယ္ဆိုတာ အုိမင္းရင့္ေရာ္မွသာ ရွာတာပါ မင္းသား၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္ပါ။ ေတာ မထြက္ပါနဲ႔“ဟူ၍ ေသြးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ အေလာင္းေတာ္ ဘုရားျဖစ္ခါနီးအခ်ိန္တြင္လည္း ဖန္ဆင္း ထားေသာ တပ္မတစ္ေထာင္တို႔ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းစြာ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေလသည္။ ဘုရားျဖစ္စ အခ်ိန္တြင္လည္း “အရွင္ဘုရား နိဗၺာန္လိုခ်င္တာ ရေနျပီပဲ။ တျခားသူေတြကုိ တရားေတြ လိုက္ေဟာမေနပါနဲ႔။ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ။”ဟူ၍ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ၾကားခဲ့ျပန္ေလ သည္။ ကိေလသာမာရ္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဆိုးစိတ္ညစ္ ကိေလသာစိတ္မ်ားျဖစ္ျပီး ခႏၶမာရ္က ေသျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္၊ မစၥဳမာရ္က သတၱ၀ါအားလံုး၏အဆံုးျဖစ္ေသာ ေသျခင္းတရား၊ အဘိသခၤါရမာရ္က ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ကံရားမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ 

 ေဒ၀ပုတၱမာရ္နတ္ကလည္း သတၱ၀ါတို႔ နိဗၺာန္ႏွင့္ေ၀းေအာင္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေနသလုိ သတၱ၀ါတို႔၏ အတြင္းအဇၥ်တၱသေဘာ(မေကာင္းမႈ၌သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေလ့ရွိသည့္ မေနာစိတ္ ကိေလ သာမာရ္) ကလည္း နိဗၺာန္ကို မျမင္ရေအာင္ အျမဲပင္ ကားဆီးေနေပသည္။ ၀ဲၾသဃ သံသရာမွာ ရည္မွန္းခ်က္မပါဘဲ က်င္လည္ေနၾကရသည္သာ မ်ားေလသည္။ သတၱ၀ါအမ်ားကို ထာ၀ရေအးခ်မ္းရာ နိဗၺာန္သုခ မခံစားႏိုင္ေအာင္ ကားဆီးထားသည့္ မာရ္နတ္၏စစ္တပ္ၾကီးမ်ားမွာ အလြန္အင္အားေတာင့္ တင္းေပ၏။ တပ္မၾကီးမ်ားသဖြယ္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းျပီး တရားအားထုတ္သည့္ေယာဂီ၌ “သဒၶါ၊ သတိ။ သမာဓိ၊ ၀ီရိယ၊ ပညာ” ဟူေသာ နိဗၺာန္ရရွိေရး တုိက္ခိုက္ၾကသည့္ ဗုိလ္ငါးပါး အင္အား မေတာင့္တင္းပါက မာရ္နတ္၏ တပ္မၾကီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မာရ္နတ္၏ ဤတပ္မၾကီးမ်ားကို ဗုိလ္ငါးပါးျဖင့္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနသည့္ ေယာဂီပင္လွ်င္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အထူးသတိရွိရသည္ျဖစ္ရာ တရားကို မယံုၾကည္၊ ခႏၶာကုိ အတၱျဖင့္မွီ၍ သတိ၊ သမာဓိ၊ ၀ီရိယတရားတို႔ကင္းေနေသာ အႏၶပုထုဇဥ္တို႔ကား မာရ္နတ္၏တပ္မၾကီးမ်ားကို ရန္သူဟုပင္ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ မိမိ၏မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူေနတတ္ၾကေလသည္။ ရန္သူကို မိတ္ေဆြအမွတ္ျဖင့္ ေပါင္းေဖာ္မိသူမွာ မိမိေပါင္းေဖာ္မိေသာ ရန္သူ၏သတ္ျခင္းကို ခံရသလို ဘ၀မ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေသပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရသည့္ ပုထုဇဥ္၏အျဖစ္ကား စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေခ်သည္။ 

“ငါးအာ႐ံုအင္အစု၊ ခင္မႈႏွင့္ေန႔ကုန္၊ နင္ယခုေမ့ပံုလို၊ ေတြ႔မၾကံဳစခန္း၊ ပါယ္ေလး၀ ေသာက ဘံုမွာ၊ ေမ်ာရ႐ံု ရွိေတာ့ခမန္း”ဆိုသည့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး အဆံုးအမအတိုင္း ငါးပါးအာ႐ံု ကာမဂုဏ္တုိ႔ကို တဏွာျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႔၍ ေမာဟအေမွာင္ထုေအာက္မွာ ေပ်ာ္တျပံဳးျပံဳး ေမာ္မဆံုးႏိုင္ သည့္ ပုထုဇဥ္၏အျဖစ္ကား မ်က္ကန္းလမ္းေလွ်ာက္ေနသူပမာျဖစ္ေတာ့၏။ ပုထုဇဥ္တို႔မွာ အဆင္းလွေတာ့ ၾကည့္လိုခ်င္၊ အသံသာေတာ့ နားဆင္ခ်င္၊ အနံ႔ေမႊးမူ နမ္း႐ွဴခ်င္၊ အရသာေကာင္းမွ စားလိုလွ၍ အေတြ႔အထိ ေကာင္းေကာင္းတြင္ လဲေလ်ာင္းေမြ႔ေလ်ာ္ခ်င္သည့္ ေလာဘ၏ေစခိုင္းရာအတိုင္း အာ႐ံုေခၚရာ ေနာက္သာ လိုက္ေနၾကျပီး ေသေန႔ကိုေမ့ထားကာ သတိတရားေတြပါး ပါရမီကုသိုလ္တရားဆို နားျဖင့္ပင္ မၾကားလိုခ်င္ေအာင္ ကားဆီး၍ထားေနသည့္ မာရ္နတ္၏ပထမစစ္တပ္ၾကီးမွာ ကာမဂုဏ္ငါးပါး ကာမဂုဏ္တရားတုိ႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။ 

“လွတာမက္ေတာ့ ညစာခက္”ဆိုသလို လွတာေလးေတြ ၀တ္ခ်င္ၾကလို႔၊ လွတာေလးေတြ ၾကည့္ခ်င္ၾကလို႔၊ လွေနတာခ်င္း ျပိဳင္ခ်င္ေနၾကလို႔ အလွကုန္ပစၥည္းေတြလည္း ေစ်းတက္လို႔ ေနၾကကုန္ျပီ။ မည္မွ်ပင္ တက္ေနပါေစ ညစာသာအခက္ခံၾကမည္၊ အလွေတြကုိေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕မွာလည္း အဆင္းကေလး လွေနပါေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း ျပလိုေနၾက ၍ ေက်ာက္ေခတ္က လူသားပမာ လံုလံုျခံဳျခံဳ၀တ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း အသားကို ေလတိုးခံေနၾကေတာ့၏။ မေပၚ႐ံု တမယ္ ေဖာ္ေနၾက သည္မွာ ေခ်ာ္လဲလို႔ပင္ မေတာ္ျပီ။ မုဒုလကၡဏဇာတ္ေတာ္မွာ မိဖုရားၾကီး မေတာ္ လို႔ ေပၚတာေတာင္ အဘိညာဥ္ စ်ာန္ရသည့္ ရေသ့ၾကီးမွာ စ်ာန္ေလွ်ာ၍ ေျမၾကခဲ့ရဖူး၏။ ယခုလို အျပိဳင္ေဖာ္ေနၾကသည္တြင္ ကိေလသာစ႐ိုက္ ႏြားႏွယ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ မာရ္နတ္မင္း အၾကိဳက္ျဖစ္ေတာ့၏။ ေၾသာ္…ကိေလသာမာရ္နတ္မင္း ႐ူပါ႐ံု(အဆင္း)ျဖင့္ မေသေသေအာင္ ဖို႔သတ္လုိ ႔ေနေခ်သည္။ 

အိုအိုေအးဟု ေခ်ာ့သိပ္မွ အိပ္တတ္သည့္ ကေလးအရြယ္မွစ၍ သာယာျငိမ့္ေျငာင္းသံစဥ္ တို႔ကိုသာ နားေသာတ ဆင္လိုခဲ့ၾက၏။ တဏွာျဖင့္ တပ္မက္ေႏွာင္ဖြဲ႔၍ ေသာတျဖင့္ ျငိမ့္ကာ ေျငာင္းလိုသလို အခဲမေက်မႈကိုလည္း ေဒါသျဖင့္ ဟစ္ၾကျပန္ေလသည္။ ေမာဟအေမွာင္ ဖံုးသျဖင့္လည္း ဘာရယ္ညာရယ္ မသိ၊ ထႂကြကာ ကခုန္ၾကျပီး နားေသာတ မျငီးႏိုင္ၾကေပ။ ဒုန္းဒုန္းဒိုင္းဒိုင္း အုန္းအုန္းဂ်ိဳင္းဂ်ိဳင္းသံ ၾကားလိုက္ပါလွ်င္ ေသာတ နားအကူျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေစြ႔ေစြ႔ခုန္ေအာင္ မာန္နတ္မင္းက အ႐ူးထ ျမဴးႂကြေစေလသည္။ သာယာျငိမ့္ေျငာင္း၊ မသာယာ မျငိမ့္ေျငာင္းေသာ္လည္း သဒၵါ႐ံု(အသံ) အေပါင္း အေဖာ္ျပဳကာ သံသာရာ လမ္းအေဟာင္းမွာ သာ နားေသာတ ကိန္းေအာင္းေမြ႔ေလ်ာ္ေနေအာင္ မာရ္နတ္မင္း သြတ္သြင္းေနေခ်သည္။ 

ထံုေမႊးကာၾကိဳင္သည့္ရနံ႔ကိုသာ ဃာန(ႏွာေခါင္း)က ယိမ္းကာယိုင္ေလသည္။ မေမႊးမၾကိဳင္ ပုပ္ေစာ္ နံပါက ေဒါသျဖင့္ ႐ွဴးရွဲထကာ တရႊင္းရႊင္း မႈတ္ထုတ္ပါေတာ့၏။ ဘယ္ပန္းရနံ႔ ညာပန္းရနံ႔ဟူ၍ ဃာနက နမ္းမ၀လွကာ ဆံေကသာကိုလည္း သင္းၾကိဳင္ေနမွ၊ မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္း သင္းပ်ံ႕ေနမွ၊ ခႏၶာကိုယ္အကုန္လံုး ေမႊးထံုေနမွ ဃာနက သေဘာက် သည္ျဖစ္ရာ ဆံေကသာ၌လည္း စြတ္လိုက္ရသည့္ ေခါင္းေမႊးဆီ၊ မ်က္ႏွာျပင္၌လည္း လိမ္းျခယ္လိုက္ရသည့္ ေရာင္စံုအေမႊးပန္းခ်ီ၊ တစ္ကုိယ္လံုးတြင္လည္း လိမ္းက်ံလိုက္ရသည့္ အေမႊးအလွဆီတို႔ျဖင့္ လိမ္းျခယ္ကာ သ,ေနၾကရသည္မွာ မာရ္နတ္မင္း၏ ဂႏၶာ႐ံု(အနံ႔) သတ္ကြင္းအတြင္း လည္စင္းလို႔ ခံေနရေခ်သည္။ 

ဇိ၀ွါဆိုေသာ လွ်ာကလည္း ရသတဏွာ အားၾကီးလာပါလွ်င္ ေတာ္ထဲက ၾကက္၊ ငွက္၊ ၀ွက္ မဆိုထားႏွင့္ အိမ္ထဲက ေခြး၊ ေၾကာင္တို႔ကိုပင္ သတ္စားဖို႔ ၀န္မေလးတတ္ေခ်။ ေရွးအခါက ႏြားသတ္သမားတစ္ဦးသည္ အမဲသားမပါလွ်င္ ထမင္းမစားတတ္သူျဖစ္ရာ တစ္ေန႔သ၌ အမဲသားဟင္းမပါ၍ ေနာက္ေန႔သတ္မည့္ႏြားကို အရွင္လတ္လတ္ လွ်ာကိုျဖတ္ျပီး ေၾကာ္ခ်က္ စားေသာက္မိျခင္းေၾကာင့္ ပထမေဇာေစတနာ အက်ိဳးေပး သျဖင့္ စားေနဆဲ ထမင္းပန္းကန္ ထဲသို႔ သူ၏လွ်ာ ျပတ္က်ေသဆံုးကာ အ၀ိစိသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။ လွ်ာဆိုသည့္အတိုင္း အရသာေကာင္းမ်ားကိုသာ ထာ၀စဥ္ရွာေဖြေနေတာ့၏။ စားဖို႔လည္းရွာ ရ၊ ေသာက္ဖို႔လည္း ရွာရ၊ မ်ီးဖို႔လည္းရွာေနၾကရသည္မွာ လက္ႏွစ္လံုးခန္႔သာရွိသည့္ ယင္းလွ်ာေၾကာင့္ပါ တကား။ ေ၀ဒနကၡႏၶာနာမ္က ထုိလွ်ာျဖင့္ ၾကားခံထားျပီး လာသမွ်အရသာကုိ ျမိန္သွ်က္လို႔ သြားေရက်ကာ လည္ျမိဳမွ အူအတြင္းသို႔ သတိဉာဏ္ကင္းစြာ သက္ဆင္းႏိုင္ဖို႔အေရး မာရ္နတ္မင္းက ရသာ႐ံု ေၾကာ့ ကြင္းျဖင့္ ရစ္ပတ္လို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ေနေတာ့၏။ 

ပါးလႊာလွသည့္ ကုိယ္ကာယကလည္း အျပင္ဆံုးအလႊာဆိုသည့္အတိုင္း အရင္ဦးဆံုး အထိအေတြ႔ရသည့္ အရာပီပီ အသိမ္ေမြ႔ဆံုး ႏူးညံ့သည့္အရာမ်ားကိုသာ ထိေတြ႔ခံစားလိုလွ ၏။ ေဖာင္းေဖာင္ အိအိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေျငာင္းျငိေနမွ ႏွဴးႏွတ္ထိသိခ်င္လွသျဖင့္ ယုန္ေမြး၊ သိုးေမြး၊ ပိုးေမြးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား သည့္ အ၀တ္အစား ေပ်ာင္းေပ်ာင္းအိအိမ်ားကိုသာ ၀တ္လိုလွေပ၏။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေႏြးေထြးႏူးညံ့သည့္ ကတီပါျပင္သာ ကမၻာတခြင္ ခင္းထားလိုလွသည္။ သင္းပ်ံ႕ သည့္ ပန္းေမြ႔ယာမွာ ႏွစ္ကိုယ္မခြါ ခ်စ္သက္လ်ာႏွင့္ တီတီတာတာ စကားေတြေျပာရင္း ေထြးဖက္ကာ အိပ္စက္ေပ်ာ္ေနေအာင္ မာရ္နတ္က ေဖာ႒ဗၺာ(အထိအေတြ႔)အာ႐ံု ညြတ္ကြင္း ျဖင့္ ကိေလသာမိႈင္းကာခ်ကာ ဉာဏ္အျမင္ ကန္းေစပါေတာ့သည္။ 

မာရ္နတ္၏တပ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးအေဖာ္ ဆယ္ပါးရွာရာ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔ ဟူေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္သည့္ ပထမတပ္မၾကီးသည္ ၾကီးမားထည္၀ါလွပါ၏။ သတိ ဉာဏ္ခိုင္ခံ့၍ ၀ီရိယကုိ မ႑ိဳင္ျပဳကာ သမာဓိႏွင့္သဒၶါ အျမဲမခြါေဆာင္ထားမွ မာရ္နတ္မင္း ညြတ္ကြင္း က လြတ္ကင္းေအာင္ အားထုတ္ႏိုုင္ေပမည္။ ျမင္ကားျမင္၏, မၾကည့္၊ ၾကားပါလွ်င္လည္း နားမဆင္၊ နံပါမူ လည္း နမ္းမ႐ွဴ၊ ေကာင္းေနက လည္း မေတာင္းတဘဲ ထိေနေသာ္လည္း တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မကပ္ျငိရေအာင္ ဗိုလ္ငါးပါး မဂၢင္တရားတို႔ျဖင့္ သတိထား ႐ႈပြားၾကပါကုန္။ ထူထည္းလွသည့္ ကိေလသာကို ယခုမၾကာ အသိတရားႏွင့္ ဉာဏ္ဓားျဖင့္ အလႊာပါးေအာင္ အခါခါ ႐ႈပြားရပါမည္။ ကိေလသာတို႔ကို ဒါနျဖင့္ လည္း ခြါခ်၊ သီလျဖင့္လည္း ကြာက်ေစကာ ဘာ၀နာျဖင့္လည္း မျပတ္မလပ္ အထပ္ထပ္ အခါခါ ႐ႈပြားက်င့္ၾကံရာ၏။ ျမင္ေနက ျမင္သိ၊ ၾကားပါက ၾကားသိ၊ နံပါက နံသိ၊ စားပါက စားသိ၊ ထိပါက ထိသိ ဟူ၍ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ ျဖစ္ပ်က္ဟန္ကို သေဘာအမွန္ဆိုက္ေအာင္ ယထာဘူတဉာဏ္ႏွင့္ ခဏိက သမာဓိတို႔ျဖင့္ ထင္ရွားရာတစ္ခုခုသာ ပိုင္ႏိုင္စြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါ လွ်င္ ကတဉာဏ္ ျပီးေစႏိုင္ေပသည္။ 

 စာ႐ႈသူဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား မာရ္နတ္၏ပထမစစ္တပ္ကို ဗိုလ္ငါးပါးမဂၢင္ တရားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကရန္အလို႔ငွါ သတိတရားျဖစ္ေစေၾကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းေစတနာထားျပီး ဤေဆာင္း ပါး ေရးသားလိုက္ရေပသည္။ 
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

အျပည့္အစုံသုိ႔

6 Feb 2013

ႏုိင္ငံ့အမတ္ေကာင္း


“နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ”

ႏိုင္ငံ့အမတ္ေကာင္း”ဆိုသည္မွာ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္အလိုရွိေသာ စိတ္ေကာင္းရွိသူျဖစ္ျပီး မည္သို႔အက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုလည္း ေျမာ္ျမင္သိရွိ ကာ ထိုအတိုင္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူပင္ျဖစ္၏။


မင္း ဆိုသည္မွာ သမၼတဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ တြင္ ျပည္သူ႔အေရးဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဘုရင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မႈက လြန္စြာအေရးပါ၏။ ဤသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ေရးအတြက္လည္း ဘုရင့္ပညာရွိအမတ္တို႔က အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးၾကရ ၏။ ပညာဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာဘုရင္ျဖစ္ပါက ပညာရွိအမတ္တို႔၏အၾကံဉာဏ္ကို ကိုယ္တိုင္ဆင္ျခင္ေထာက္႐ႈ၍ဆံုးျဖတ္ကာ ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာပြားရေပသည္။ ဉာဏ္အေျမာ္ အျမင္နည္းေသာ ဘုရင္ျဖစ္ပါက ပညာရွိမွဴးမတ္တို႔၏ အၾကံဉာဏ္တစ္ခုသာလွ်င္ အားထားရာ ျဖစ္သလို ဘုရင္က စိတ္လိုက္မာန္ပါျဖင့္ မိမိအလိုတစ္ခုကိုသာၾကည့္ဆံုးျဖတ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားသြားပါက ျပည္သူမ်ား ဒုကၡပြားၾကရေပသည္။ ထိုစနစ္တြင္ ပညာရွိအမတ္မ်ားသည္ မင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးပါသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ ပညာရွိမွဴးမတ္တို႔၏ ဘုရင္အား သံေတာ္ဦးတင္ေလွ်ာက္ထားေသာစကားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ အေရး၊ လူမႈအေရး၊ စီးပြားအေရး၊ ဘာသာသာသနာအေရး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အေရးမ်ား ကို ေကာင္းသြားေအာင္၊ ဆိုးသြားေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ သာဓကထုတ္ျပရပါလွ်င္ ေရွးျမန္မာဘုရင္လက္ထက္အခါက သူဆင္းရဲလင္မယား ႏွစ္ေယာက္ရွိၾက၏။ တစ္ေန႔စားရဖို႔အေရး လင္မယားႏွစ္ဦးစလံုး နဖူးကေခၽြး ေျခမက်ေအာင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည့္ သူဆင္းရဲမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးတြင္ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ၾကိဳး ခ်ည္ေႏွာင္ကာထပ္တိုးလာသည္မွာ မယား၌လြယ္ထားရေသာ သေႏၶဦးပင္ျဖစ္၏။ တစ္ေန႔သ၌ မယား၏ခ်င္ျခင္းျဖစ္ပံုမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူ၏ ပြဲေတာ္အုပ္ကုိမွ လြန္စြာစားခ်င္လွ ကာ မစားရပါက ေသရေတာ့မည့္အေရး ေပၚေပါက္လာေလသည္။ သေႏၶသား၏ ပူစာသည့္ အေရး ဖခင္ၾကီး ေတြးပူရေခ်ျပီ။ ဖခင္ခမ်ာ မိဘေမတၱာစဦးျဖာသည့္ ေရွးကုသလာအမွီျပဳ၍ အကုသလာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကံေတြးကာလုပ္မိေလေတာ့၏။ ဦးျပည္းကို ေျပာင္ေအာင္ရိတ္ ကာ သူေတာ္အေယာင္ေဆာင္ သပိတ္သကၤန္းတို႔ျဖင့္ ဘုရင့္ပြဲေတာ္အမီ ႂကြျမန္းေလသည္။ ပြဲေတာ္တည္ေတာ့မည့္ ဘုရင့္ေ႔ရွေမွာက္တြင္ မ်က္လႊာခ်ရပ္ေတာ္မူရာ ဘုရင္ၾကီးေတြးလိုက္ သည္မွာ “ဤမွ် ရဲ၀ံ့လွသည့္အရွင္ဟာ သာမန္သူ မျဖစ္တန္ရာ။ တရားထူးရရွိျပီးသည့္ အရွင္ ျမတ္ ဧကန္ျဖစ္တန္ရာ၏။” ဟူ၍ စဥ္းစားျပီး ဆြမ္းဟင္းတို႔ကို သပိတ္တြင္ အျပည့္ေလာင္းလွဴ လိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ မင္းၾကီးသည္ သပိတ္ျဖင့္ႂကြျမန္းသြားေသာအရွင္ကို သဒၶါျဖင့္ ၾကည္ညိဳမဆံုးျဖစ္ သည့္အျပင္ သူထင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ထပ္မံၾကည္ညိဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ေယာင္ခံၾကည့္႐ႈရန္ ပညာရွိအမတ္တစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ ပညာရွိအမတ္လည္း မင္းၾကီး၏ ေစခိုင္းခ်က္အတိုင္း ေနာက္ေယာင္ခံၾကည့္႐ႈရာ ေ႔ရွမွ တေရြ႕ေရြ႕ႂကြကာသြားေနသည့္အရွင္ သည္ ဇရပ္တစ္ခုနားအေရာက္တြင္ သကၤန္းကို လ်င္စြာခၽြတ္၍ လူ၀တ္လဲကာ ဇရပ္၌ ေစာင့္ေန ရစ္ခဲ့ေသာ မယားႏွင့္အတူ ပြဲေတာ္အုပ္ ထမင္းဟင္းတို႔ကို အျမန္မေႏွး ႏွစ္ဦးသား ေလြးၾက ေလေတာ့၏။ ပညာရွိအမတ္သည္ ထုိအျခင္းအရာကိုျမင္ေသာ္ လြန္စြာမွစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ ေသာ္လည္း ေတြးေခၚ၍စဥ္းစားလိုက္သည္မွာ “အမွန္အတိုင္း ဘုရင့္ထံ ေလွ်ာက္ၾကားပါက ဘုရင္အမ်က္ေတာ္ရွ၍ ထိုလင္မယားႏွင့္အတူ ၀မ္းဗိုက္ထဲက ကေလးပါ ေသရလိမ့္မည္။ မင္းၾကီးသည္လည္း ၾကည္ညိဳသဒၶါတရားစိတ္မ်ား ပ်က္ယြင္းကာ ကုသုိလ္စိတ္ေပ်ာက္၍ ေဒါသစိတ္ ေထာင္းေထာင္းထရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ သာ ငါ ေလွ်ာက္တင္ရေပမည္”ဟူ၍ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျပီး ဘုရင့္ထံေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ၾကီး က သိလိုေဇာျဖင့္ အားပါးတရ အလ်င္အျမန္ေမးေလေသာ္ ပညာရွိအမတ္၏ ေလွ်ာက္ထားပံု မွာ “မွန္လွပါ အရွင္မင္းၾကီး၊ အရွင္မင္းၾကီး ေစလႊတ္သည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ပါသြားရာ ဇရပ္တစ္ခုနားအေရာက္တြင္ ေ႔ရွမွႂကြျမန္းေနေသာအရွင္ သည္ ရဟန္းအသြင္ေပ်ာက္သြားပါ၍ ျပန္လာခဲ့ရပါသည္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလေသာ္ မင္းၾကီးက “ငါ မေျပာေပဘူးလား၊ ဒီအရွင္ဟာ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ထူးဆိုတာ” ဟူ၍ ပိတိေသာမနႆမ်ား ထပ္ျဖစ္ကာ ၾကည္ညိဳသဒၶါတရားစိတ္မ်ား ပိုမို၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေပ သည္။

ထိုပညာရွိအမတ္ၾကီးကား ႏိုင္ငံ့အမတ္ေကာင္းပင္တည္း။ မင္း၏အက်ိဳးကိုလည္း အမွန္စင္စစ္ လိုလားသူျဖစ္သလို ျပည္သူအက်ိဳးကိုလည္း အမွန္တကယ္လိုလားေသာ စိတ္ေကာင္းရွိသူ ျဖစ္၏။ မုသားစကားကိုမျဖစ္ေစဘဲ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ပရိယာယ္စဥ္ ေလွ်ာက္ၾကားခဲ့ပံု၊ မွန္ေသာ္ လည္း အက်ိဳးမရွိေသာစကားကိုေရွာင္ရွား၍ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပံု၊ အမတ္ၾကီး၏ စိတ္ထားမြန္ျမတ္ပံုတို႔မွာ အတုယူဖြယ္ရာျဖစ္ေပသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပညာရွိတို႔ေဆာင္ရြက္သည္လုပ္ငန္းျဖစ္ ၏။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ပညာဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိမွသာလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ သုစိႏၲိတ စိႏၲီ- ေကာင္းေသာၾကံစည္ျခင္း၊ သုဘာသိတ ဘာသီ- ေကာင္းေသာေျပာဆိုျခင္း၊ သုကရ ကမၼကာရီ- ေကာင္းေသာအလုပ္တို႔ကိုသာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါအရည္အခ်င္းတို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ စည္းကမ္းျပည့္၀၍ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုး တက္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္၏။ ယခုစနစ္သည္ကား ေရွးအခါက သက္ဦးဆံ ပိုင္ဘုရင္စနစ္ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ႏုိင္ငံအမတ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ ဘုရင္စနစ္က ပညာရွိအမတ္မ်ား(ယခု အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား)ကသာ ႏိုင္ငံ အေရး ေကာင္းစားဖို႔ အဓိကက်သည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ လူတိုင္းလူတိုင္းက အသိ္ရွိရွိ တာ၀န္သိသိျဖင့္ မိမိ၏ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ အၾကံျပဳခြင့္၊ သိလိုက ေမးျမန္းခြင့္ အစရွိသည့္ လူ႔ေဘာင္ေလာက လူသားဓမၼတာအတိုင္း စိတ္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္တည္းမထားဘဲ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းစနစ္တက်ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။

ထုိသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကေသာ သတင္း၊ မီဒီယာ၊ စာေပစာနယ္ဇင္းတို႔သည္ ဘုရင္စနစ္က ႏိုင္ငံအမတ္ၾကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္၏။ မင္းႏွင့္ျပည္သူအၾကား ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေပးၾက ေသာ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးအက်ိဳးရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾက ရေပမည္။ ႏိုင္ငံ့အမတ္ေကာာင္းျဖစ္ဖို႔ရန္ကား လြန္စြာၾကိဳးစားအားထုတ္ရပါမည္။ အစြန္း ေရာက္ ေတြးေခၚမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။ အစြန္းေရာက္ေျပာၾကားေရးသားမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။ အစြန္း ေရာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေပ။ လြန္စြာ သတိၾကီးၾကီး ရွိရေပမည္။ မွ်တေသာ ေတြးေခၚမႈ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈမ်ဳိးရွိကာ သမာသမတ္က်ေသာ ေျပာဆို ေရးသား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး အျမဲရွိၾကရမည္ျဖစ္၏။ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို အစဥ္လိုလားေသာစိတ္ေကာင္းရွိသူျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေသာ စာေပတို႔ျဖင့္ အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔သည္လည္း တိုင္းျပည္အေရး၊ လူမ်ိဳးအေရး၊ ဘာသာသာသနာအေရး အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိကပါ၀င္ရမည္ျဖစ္၏။ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ကား ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒေဘာင္တစ္ခုကိုသာ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ၾကရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ျမတ္စြာဘုရားပညတ္ေတာ္မူေသာ ၀ိနည္းေဒသနာ ဥပေဒကိုပါ လိုက္နာျပီး ဥပေဒေဘာင္ႏွစ္ခုအတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရား အဆံုးအမေတာ္တို႔ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ျပ ဆံုးမႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ စည္းကမ္း နည္းလမ္းအားလံုးသည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံုမွမလြတ္သည့္ စည္းကမ္းနည္းလမ္းဥပေဒသတို႔သာျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံသားတုိ႔အေနျဖင့္ ပါဠိျဖင့္ မရင္းႏွီးၾကေသာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔က ဘုရားရွင္၏ ပါဠိေတာ္ကို ယေန႔ေခတ္ လူမ်ား နားလည္လြယ္သည့္ အညတ္စကားတို႔ျဖင့္ သံုးႏႈန္းကာ ႏွလံုးသားအတြင္း ဒီမိုကေရစီ စည္းကမ္းမ်ား ႐ိုက္သြင္းေပးႏိုင္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းမႈကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူ၏။ အခါတစ္ပါး၌ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးသည္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျပီး အမိႈက္ပံုေဘးတြင္ ဖလသမာပတ္၀င္စားရာ ဘုရားရွင္ႂကြလာျပီး ဤမွ် အထြတ္အထိပ္ထားအပ္ေသာတရားကို ဤကဲ့သုိ႔ အမိႈက္ပံု ေဘး၌ ၀င္စားရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ဖူးေလသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ကားေပၚကေန ပလပ္စတစ္အမိႈက္မ်ားပစ္ခ်ျခင္း၊ ကြမ္းတံေတြးမ်ား ေထြးခ်င္သလိုေထြးျခင္း၊ အမိႈက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ခ်င္သလို စြန္႔ပစ္ေနၾကျခင္းသည္ ဘုရားရွင္ဆံုးမစကားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန သလို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံသားမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္၏။ အမိႈက္မ်ား ကို အမိႈက္ပံုးအတြင္း စနစ္တက်စြန္႔ပစ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ရွင္းလင္းျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ၊ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေသာ၊ တစ္နည္း တရားအားထုတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔သည္ ဘုရားအဆံုးအမၾသ၀ါဒတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ႏွလံုးသားထဲသို႔ ဘာသာေရးအသိစိတ္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစည္းကမ္းမ်ား ျပည့္၀လာၾက ေအာင္ ဆံုးမျပီး “ႏိုင္ငံအမတ္ေကာင္း”တာ၀န္ကုိ ယူႏိုင္ၾကေပသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကား မင္းႏွင့္ျပည္သူအားလံုးအတြက္ ေလာကီအေရး ေကာင္းစားေရး သာမက ေလာကုတၱရာအသိအျမင္ ရရွိေရးကိုပါျဖစ္ေစျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ်က္လံုးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္၏။ အမွားကိုျမင္ေအာင္၊ အမွန္ကုိ လမ္းျပေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သူ႔ဘက္ကိုမွမလိုက္ သစၥာဓမၼသက္သက္ျဖင့္ လမ္းျပႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

ဗြီဒီယို႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ အႏုပညာသမားတို႔သည္လည္း စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေသာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ လူ႔ သေဘာသည္ ခံစားမႈ ရသ,ကိုသာ ႏွစ္သက္သူ မ်ားၾက၏။ အႏုပညာသေဘာအရ ခံစားမႈ ရသ,မ်ား ပါေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိခံစားမႈျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ အႏုပညာမ်ားၾကားထဲ တြင္ သုတရသမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း ပညာေပးဗဟုသုတမ်ားပါ၀င္ေစကာ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈျဖင့္ ပညာေပးေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ေပသည္။ အႏုပညာသမားတို႔သည္ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ အခ်စ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ တဏွာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔၍ အခ်စ္မခံလိုၾကပါႏွင့္။ ေမတၱာျဖင့္ ခ်စ္ျခင္း ခံၾကရေအာင္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံၾကရန္ တင္ျပလိုပါသည္။ တဏွာျဖင့္ကား လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြး ေပြလီလွသျဖင့္ တဏွာျဖင့္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးေနပါက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္ယြင္းသြားလွ်င္ ျမန္မာတို႔က်င့္သံုးရမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ိဳး တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သေဘာအရ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာသူတို႔၏ အျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္၊ အက်င့္စာရိတၱတို႔ကို အတုလိုက္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ အႏုပညာသမားအားလံုးအေနျဖင့္  မိမိႏိုင္ငံသားတို႔ကို ေကာင္းမြန္ေသာအမူအက်င့္မ်ားျဖစ္လာေအာင္၊ ေကာင္းမြန္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး “ႏိုင္ငံအမတ္ေကာင္း”တာ၀န္ကို ယူႏိုင္ၾကေပသည္။

စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ၾကေသာ ကုန္သည္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့သူေဌးသူႂကြယ္မ်ားသည္ လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေရးပါလွေပသည္။ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတၱစီးပြားေရးသမားႏွင့္ ပရစီးပြားေရးသမားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ပရစီးပြားေရးသမားျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ “ႏိုင္ငံ့အမတ္ေကာင္း”တာ၀န္ကို ယူႏိုင္ၾက၏။ မိမိခ်မ္းသားေရးကိုသာ ဦးတည္ျပီး မင္းကိုလာဘ္ေပးစည္း႐ံုးကာ ျပည္သူကို ဆင္းရဲသည္ထက္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားကား အတၱစီးပြားေရးသမားတို႔ျဖစ္၏။ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို အလိုရွိျပီး စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းထားကာ ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္းသည္ ပရစီးပြားေရး သမားတို႔ျဖစ္၏။ တိုင္းျပည္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အျခားအျခားေသာတိုးတက္ေရးတို႔ကို စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ တိုင္းျပည္၏သူေဌးၾကီးမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ကို အျမန္ဆံုးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ေက်းရြာေလး မ်ား၊ ေဆး႐ံုေကာင္းေကာင္း၊ ေဆးပစၥည္းအေထာက္အပံ့ေကာင္းေကာင္း မရွိၾကေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၊ စာေပပညာ သင္ၾကားလိုေသာ္လည္း ပညာသင္စရိတ္အခက္အခဲျဖစ္ေန ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးမ်ား၊ သားသမီးတို႔ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးခ်င္ေသာ္ လည္း မေထာက္ပံ့ႏိုင္ၾကေသာ ဆင္းရဲသားမိဘျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ သူေဌးသူႂကြယ္ ၾကီးမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးက႑ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ သေလာက္ ၀ိုင္း၀န္းျပီး အေထာက္အပံ့အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳး အတြက္ “ႏိုင္ငံအမတ္ေကာင္း”အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။

Technision (စက္မႈအတတ္ပညာရွင္)မ်ားသည္လည္း စက္မႈႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ အဓိကက်ေပသည္။ မိမိ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စက္မႈက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၾကသူမ်ားအျဖစ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏိုင္ေပသည္။ ကုိယ္တိုင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနၾကသလို မိမိႏိုင္ငံ၌ စက္မႈအတတ္ပညာရွင္မ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူငယ္တို႔ကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳကာ ေမြးထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ထိုသို႔အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသလိုျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ “ႏိုင္ငံ့အမတ္ေကာင္း”မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑တို႔ကုိ ပီျပင္မႈရွိေအာင္၊ မွ်တမႈရွိေအာင္၊ ျပည္သူတို႔ကို အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစေအာင္၊ တိုင္းျပည္၏ဂုဏ္သကၡာကို ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ေအာင္၊ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကရေသာ နယ္ေျမေဒသ၊ အခန္းက႑တို႔အလိုက္ ေကာင္းမြန္သည္ထက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ တစ္ေန႔တျခား တရိပ္ရိပ္ျဖင့္ တိုးတက္မႈရွိေန ေအာင္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ႐ိုးသားၾကိဳးစားၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္၏။

စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရး ၾကီးဆံုးသူမ်ားကေတာ့ ျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္၏။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားစည္းကမ္းတို႔ကို တစ္ဦး ခ်င္းလိုက္နာကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပံ့ပိုးကူညီလုပ္ကိုင္ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ျပ႒ာန္ထားသည့္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီေနထိုင္က်င့္ၾကံကာ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ ေမြးျမဴၾကရမည္ျဖစ္၏။ အလုပ္လုပ္သူ အတြက္ အခြင့္အေရးဆိုတာရွိ၏။ အလုပ္လက္မဲ့အတြက္ အခြင့္အေရးဆိုတာ မရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးက လူတိုင္း အလုပ္လုပ္ဖို႔လို၏။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးတက္ဖို႔ကုိသာ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ရြာေရး၊ ရပ္ေရး၊ ျမိဳ႕နယ္ေရး၊ ျပည္နယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ေကာင္းလာေအာင္ အေျခခံကစျပီးေကာင္းေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမွ၊ အားလံုးအလုပ္လုပ္မွ ႏိုင္ငံ အျမန္ဆံုးတိုးတက္မည္ျဖစ္၏။ နိဗၺာန္ရရွိေရး အတြက္ ပါရမီဆယ္ပါးျဖည့္က်င့္မႈကို ေတာင္းယူ၍ မရ၊ ကိုယ္တိုင္ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးမွ ရသကဲ့သို႔ (ပါရမီဆိုသည္မွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္မဟုတ္ သကဲ့သို႔) မိမိႏိုင္ငံေတာ္ကို စည္းကမ္း ျပည့္၀ကာ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္မွာလည္း ေတာင္းယူရမည့္အရာ မဟုတ္၊ လူတိုင္း ကုိယ္စီလုပ္ယူမွ ရမည့္အရာ ျဖစ္ေပသည္။

ပုထုဇဥ္လူသားတို႔တြင္ အမွားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကေပ။ လူတိုင္းတြင္ အမွားကိုယ္စီ ရွိၾက၏။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ၾကီးပင္ ႏုစဥ္အခါ ပုထုဇဥ္တုန္းက အမွားေတြ က်ဴးလြန္ မိခဲ့သည္မ်ားေၾကာင့္ ၀ိပက္ေတာ္ (၁၂) ပါးကုိ  ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ေအာင္ ျပန္ဆပ္ခဲ့ရေပ သည္။ သာမန္လူသားတို႔အတြက္ အမွားဆိုတာ အျပစ္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာတရားသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္အုပ္စုႏွင့္တစ္အုပ္စု အျပန္အလွန္ ႐ံႈ႕ခ်ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ အျပစ္တင္ ျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္းေတြကို ေရွာင္ရွား၍ တူညီေသာ ဒီမိုကေရစီ စည္းကမ္းနည္းလမ္း (Common Way)အတိုင္း တစ္ဦးကတစ္ဦးကို ကူညီေဖးမ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ လွမ္းကာ “ႏိုင္ငံ့အမတ္ေကာင္း”အျဖစ္ လူတိုင္းက တာ၀န္ယူ၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ကို တင္ျပျပီး ဤေဆာင္းပါးကုိ ေမတၱာျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား(၇)ပါး
ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေနျဖင့္-
(၁) ယံုၾကည္ျခင္း(သဒၶါတရား)ႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။
(၂) မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ရွက္ျခင္း(ဟီရိတရား)ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။
(၃) မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ေၾကာက္ျခင္း(ၾသတၱပၸတရား)ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။
(၄) မ်ားေသာအၾကားအျမင္(ဗဟုသုတ) ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။
(၅) မျပတ္အားထုတ္ျခင္း (လံု႔လ) ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။
(၆) မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း စြဲျမဲေသာ(သတိတရား) ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။
(၇) ၀ိပႆနာပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး။ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပသည္။ ဆုတ္ ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

အျပည့္အစုံသုိ႔

4 Jan 2013

ပုရိသ ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား(တတိယ(နိဂံုး)ပိုင္း)

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” 

ပုရိသတို႔၏ ၾကီးပြါးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆုတ္ယုတ္ေစေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ေစ ေၾကာင္း ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ားမွာ (၁) ေသရည္ေသရက္မ်ား သံုးေဆာင္မွီ၀ဲျခင္း၊ (၂) မိန္းမမ်ိဳးစံု ခံုမင္ လိုက္ စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး(ပထမပိုင္းႏွင့္ဒုတိယပိုင္း)တို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။ ယခု ေဆာင္း ပါး(တတိယ(နိဂံုး)ပိုင္း)ျဖင့္ ပုရိသတို႔အား ဆက္လက္၍ အၾကံျပဳ ေရးသားေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

စာေရးသူဆိုလိုခ်င္သည့္ “ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္အဓိပၸာယ္ ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဓိကတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မွားယြင္းေနမႈ အမ်ားဆံုး အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကိုေဖာ္ျပကာ သတိတရား ျဖစ္၍ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အဓိကထား သတိေပးအၾကံ ျပဳခ်င္ေသာေၾကာင့္ “ပုရိသ”ဟုေ႔ရွ တြင္ တပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ “ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”ဆုိေသာ အဓိပၸာယ္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေရကန္ တစ္ကန္ထဲသို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေရမ်ားစီး၀င္ေသာ္ လည္း ထုိေရကန္ ၏ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ အေပါက္ၾကီးေလးေပါက္ရွိေနရာ ထိုအေပါက္ၾကီး မ်ားကို မပိတ္ပါ လွ်င္ ထိုေရကန္၌ ေရမ်ား ဘယ္ေသာ အခါမွ မရွိျခင္းကို ျပလိုရင္း၊ တစ္နည္း အလြန္ၾကီးမားေသာအေဆာင္အဦၾကီးတြင္ သြပ္မ်ားမိုး ထားျပီး အုတ္ကန္ၾကီးတစ္ခုတည္းသို႔ ေရမ်ားစီးဆင္းက်ေရာက္ေစရန္ ေရတေလွ်ာက္မ်ား တပ္ဆင္ထားရာ မိုးမ်ား သဲၾကီးမဲၾကီး ရြာသြန္းေသာအခါ အုတ္ကန္ၾကီးထဲသို႔ ေရမ်ား ဒလေဟာ က်ေရာက္ပါေသာ္လည္း ထုိအုတ္ကန္ၾကီး၏ ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ အေပါက္ၾကီးေလးေပါက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ မိုးတိတ္သည့္ အခါ၌ ထိုအုတ္ကန္ၾကီးထဲတြင္ ေရမ်ား မရွိျခင္းကို ျပလိုရင္းျဖစ္၏။ ထိုဥပမာ အတိုင္းသာလွ်င္ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္သည္ ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ေလးမ်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ရွိထားသူျဖစ္ေစ၊ ရွိလာေအာင္ အားထုတ္ေနသူျဖစ္ေစ ေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပသည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာ အမူအက်င့္ဆိုးၾကီးမ်ား ရွိေနပါလွ်င္ ေရကန္ႏွင့္ အုတ္ကန္တို႔၌ အေပါက္ၾကီးမ်ားရွိေန၍ ဘယ္ေသာ အခါမွ ေရမရွိႏိုင္သလို ၾကီးပြါးတိုးတက္မႈ မရွိ၊ အျမဲဆုတ္ယုတ္ေနကာ ေယာက်္ားျမတ္တစ္ဦးမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ သာမန္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ သာလွ်င္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအမူအက်င့္မ်ားသည္ ကံဆိုးေစေသာ အေပါက္ၾကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ရာ “ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

“ေယာက်္းသရမ္း၊ လူ႔ေပါက္ပန္းသည္၊ စဥ္တန္းလမ္းေျဖာင့္၊ ဉာဏ္ခ်င့္ေထာက္၍၊ ႐ိုးေျဖာင့္ သမာ၊ စီးပြါး ရွာေရး၊ မေတြးဘယ္ခါ၊ ျဖတ္လမ္းသာလွ်င္၊ သာယာေပ်ာ့ေပ်ာင္း၊ ေငြျဖင့္ေလာင္း ၍၊ လဲေလ်ာင္းဆက္ေခၚ၊ အက်ိဳးေမွ်ာ္သည္၊ ႐ံႈးေပၚ႐ံႈးျမဲ၊ ေလာင္းပြဲအစဥ္။” ေပါ့ေပါ့ေတြး၊ ေပါ့ေပါ့ေနကာ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍ ႐ိုး႐ိုးသားသားၾကိဳးစားစီးပြါးမရွာဘဲ အပ်င္းထူေသာ ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ရ ျမန္ျမန္ရလိုျပီး အေလာင္းကစား လုပ္၍ အက်ိဳးအျမတ္ရလိုမႈသည္ ေနာက္ဆံုး၌ ဒုကၡျဖင့္ လမ္းဆံုးရကာ ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္လိုက္ရင္း ကိုယ့္က်င့္သီလပါ ေမ်ာပါသြား ရသည့္အျဖစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ပုရိသမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္းသည္ အေလာင္းကစားက်ဴးျခင္း အမွတ္(၃)ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လြယ္လြယ္ရသည့္ေငြကို လြယ္လြယ္ကုန္ေအာင္ သံုးျဖဳန္းတတ္သည္မွာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္၏။ အေလာင္းကစားႏိုင္လို႔ ေငြရပါက ခဏသာလွ်င္ျဖစ္ျပီး ထိုအေလာင္းကစားျဖင့္ပင္ ထိုေငြမ်ား ျပန္လည္ကုန္ဆံုးသြားေပသည္။ တစ္ပြဲႏိုင္ (၁၀)ပြဲ႐ံႈး၊ (၁၀)ပြဲႏိုင္ ပြဲ(၁၀၀)႐ံႈးရကာ ေနာက္ဆုံး ရွိႏွင့္ျပီးသား ေငြအရင္းအႏွီးပါျပဳန္း၍ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ မြဲေတသြားသူမ်ား ေလာကမွာ အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရေပသည္။ တခ်ိဳ႕ အေလာင္းကစားသမားမ်ားဆိုလွ်င္ မြဲေတသြား႐ံုတင္မကဘဲ သားကဲြမယားကြဲျဖစ္ရ ကာ ေထာင္တန္းက်ရသည့္ ဒုကၡတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပသည္။ 

ပုရိသတို႔၏ အေလာင္းကစားနည္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစား စံုလင္လွေပသည္။ ၾကက္တိုက္၊ ဖဲ႐ိုက္၊ ေလးေကာင္ ဂ်င္၊ ေျခာက္ေကာင္၊ ေႂကြအံ စသည္တို႔ႏွင့္ ပုရိသတို႔စိတ္လႈပ္ရွားကာ ယခုေခတ္ ေရပန္းစားေနသည့္ တစ္လံုးေလာင္းလို ႔ေခၚေသာ ေဘာလံုး အေလာင္းကစား၊ တခ်ဳိ႕ပုရိသမ်ား ဇနီးမယားကပါ အားေပးကာ လင္မယားစံု ညီ ႏွစ္လံုး ထီ၊ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ ရွိသမွ်ကုန္ေစ ကာ ခါတိုင္းလိုလို ေပါက္ဂဏန္းမ်ား လံုးလံုးလြဲသည့္ သံုးလံုးခ်ဲ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဖဲသမားမ်ား အာ႐ံုေတြမမ်ားဘဲ ဖဲခ်ပ္မ်ားတြင္ စ်ာန္၀င္စားေနတတ္သည္မွာ ေကာင္းေသာ အာ႐ံုကိုသာ ဤကဲ့သို႔ယူလိုက္ပါလွ်င္ ယခုေခတ္ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား အလြန္ပင္ မ်ားျပားႏိုင္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕မ်ား မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္၊ မိုးခ်ဳပ္မွ မိုးလင္းကာ မ်က္တြင္းမ်ားေဟာက္ပက္ ဒူးႏွစ္ဖက္ေဂ်ာက္ ဂ်က္ျမည္ကာ ဒူလာေရာဂါ ကိုင္ခ်င္ကိုင္ပါေစ တစ္ေနုကုန္ေအာင္ ဖဲထိုင္႐ိုက္ႏိုင္ၾက၏။ ႏိုင္သည္ မႏိုင္သည္ အပထားလို႔ ဖဲသမားတို႔ ရင္းရသည့္ဒုကၡကား မေသးလွေပ။ ႏိုင္လိုက္႐ံႈးလိုက္၊ ႐ံႈးလိုက္ႏိုင္လိုက္ျဖင့္ ရွည္ၾကာစြာ စြဲကစားပါမူ ပါ၀ါထူမ်က္မွန္ တပ္ရကာ အဆံုးတြင္ ဒူလာေရာဂါ ရႏိုင္ေလသည္။ ဤကား ဖဲ႐ိုက္ျခင္းကို ၀ါသနာပါေသာ အေလာင္းကစားမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္တည္း။ တခ်ိဳ႕သည္ကား စြဲမကစားေသာ္ လည္း တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းတတ္သည့္ ျဖတ္လမ္းသမားလုပ္တတ္ရာ လိမ္ညာလွည့္စားခံရပါလွ်င္ ဘ၀ပါ ပ်က္သုဥ္းရ တတ္ေပသည္။ 

သံုးလံုးခ်ဲသမားမ်ားသည္လည္း ဂဏန္း၌ အာ႐ံုစုိက္ၾကေပသည္။ ယခင္က ဘယ္ဂဏန္းထြက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ ဘယ္ဂဏန္း ေသခ်ာပါမည္၊ ခ်ဲထီျပကၡဒိန္ေထာက္၍ ဤဂဏန္း သံုးလံုး ေသခ်ာေပါက္ထြက္ႏိုင္သည္၊ ဟုိအတိတ္ သည္နိမိတ္အရ ဒီဂဏန္းပါရလိမ့္မည္ အစရွိသည္ျဖင့္ ခ်ဲထီမထြက္ခင္ (၁၅)ရက္အလိုတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြက္ခ်က္ၾကေပသည္။ တဖန္ အိမ္မက္ဂဏန္း၊ ကေလးေျပာဂဏန္း၊ အ႐ူးေပးဂဏန္း၊ ဘုန္းၾကီးေပးဂဏန္း၊ ပံုမွန္စြဲထိုးသည့္ ေမြးဂဏန္း၊ ယၾတာဂဏန္း အစရွိသည္ျဖင့္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုယူကာ ေခါင္းေမြးျဖဴေအာင္ တြက္ခ်က္ၾကေလသည္။ ဤခ်ဲဂဏန္းမ်ား တြက္ခ်က္ၾကသလုိ ေလာကီအက်ိဳး တိုးတက္ေစ မည့္ သခ်ၤာပညာကိုသာ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား တြက္ခ်က္ၾကပါမူ ေနာင္အခါ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားရ၍ ႏုိဘယ္လ္ဆုရသူမ်ား ထြန္းကားေပၚေပါက္ႏိုင္ေပသည္။ သံုးလံုးခ်ဲကို သံုးႏွစ္သံုးမိုး စြဲထိုးႏိုင္ပါ လွ်င္ အိမ္ကိုပင္ မီးကြင္းရေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်ဲကို သံုးႏွစ္သံုးမိုး အေလာင္းကစားပါက ေလာင္စရာကိုယ္ပိုင္အိမ္ မရွိေတာ့၍တည္း။ သံုးလံုးခ်ဲထီတြင္ အကြက္ ေပါင္း(၁၀၀၀)ရွိရာ ေပါက္မည့္အကြက္က (၁)ကြက္၊ မေပါက္မည့္အကြက္က (၉၉၉)ကြက္ ဤမွ် အခ်ိဳးခ် ကြာေနပါလ်က္ ဘာေတြ ဘယ္လိုတြက္ခ်က္၍ မိုက္ခ်က္ေတာ့ ကန္းကုန္ေနၾက သည္ကို စဥ္းစားဖို႔သင့္ေပသည္။ ခ်ဲထီဂဏန္းမ်ားကို ေဟာကိန္းထုတ္ထြက္္ခ်က္ၾကသည္တြင္ “သုည”မွ “ကိုး”အထိ ဂဏန္း (၁၀)လံုးရွိရာ လူ(၁၀)ဦးတို႔က တစ္ေယာက္ တစ္ဂဏန္းပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သခ်ၤာပါရဂူၾကီးမ်ား သဖြယ္ ရဲရဲေတာက္ ေဟာကိန္းထုတ္ၾကေလသည္။ ခ်ဲထီဖြင့္သည့္ေန႔တြင္ ထြက္သည့္ေပါက္ ဂဏန္းတြင္ ဂဏန္းမ်ား မပူးပါလွ်င္ လူသံုးဦး တြက္ကိန္းမွန္ေလသည္။ ဂဏန္းႏွစ္လံုး ပူးပါက ႏွစ္ဦးသာ အမွန္ရ၍ ဂဏန္းထြိဳင္ ထြက္ပါလွ်င္ က်န္(၉)ဦး ငုတ္တုတ္မိႈင္ေလသည္။ ခ်ဲဂဏန္း မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ စာခ်ိဳးေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပရပါလွ်င္ “၀၅၄- ကုန္မွနားေအး၅၀၅- ႏြားကုန္မွနားဆုန္ဆန္ဆီ- ကုန္ျပန္ျပီ”ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ ဆုန္ဆန္ဆီဆိုသည္မွာ ထိုင္းအသံ ထြက္ (ဆုန္- ၂၊ ဆန္- ၃၊ ဆီ- ၄)ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

 အို…ပုရိသ ခ်ဲသမားအေပါင္းတို႔ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္ၾကိဳးကုတ္၍ အလုပ္လုပ္၍ရသည့္ေငြကို မွ်တစြာ သံုးစြဲကာ ေငြကို စုၾကကုန္ေလာ့။ သည္းခံျပီး ေငြစုျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေတြၾကာလာပါက ထိုေငြကို အရင္းအႏွီးျပဳ ၍ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါလွ်င္ ေနာင္၌ သူေဌးၾကီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲမြဲေတေန ၾကရသည္မွာ ခ်ဲထီေၾကာင့္လည္း ပါေနေပသည္။ ႏွစ္လံုးထီ သည္လည္း ဤအတိုင္းသာ လွ်င္ ျဖစ္ေလ သည္။ ႏွစ္လံုးသံုးလံုးကို ေလာင္းကစားၾကပါက တစ္သက္လံုး မြဲရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေလာင္း ကစားၾကပါက တစ္ခါတစ္ခါ ျပာက်ရေပ မည္။ ရံဖန္ရံဖန္ ေပါက္တတ္ၾကပါေသာ္ လည္း အေလာင္းကစား သမားမ်ား ေကာင္းစားသည္ ဆိုရာမွာ “ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မနက္”ဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ တစ္ခဏသာ လွ်င္ျဖစ္ေခ်သည္။ 

တစ္လံုးေလာင္းဆိုသည့္ ေဘာလံုးအေလာင္းကစားသမား ပုရိသမ်ားသည္လည္း မ်က္စိနား မအားၾကရေပ။ ဖတ္လိုက္ရသည့္ ေဘာလံုးဂ်ာနယ္၊ ၾကည့္လိုက္ရသည့္ ေဘာလံုးပြဲ၊ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ေဆြးေႏြးၾကရ သည့္ ေဘာလံုးပြဲသံုးသပ္ခ်က္ အစရွိသည့္ကိစၥအ၀၀တို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခံ အလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္ၾကသည္မွာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလူၾကီးမ်ားကပင္ အ႐ံႈးေပးရေပ လိမ့္မည္။ “ျမန္မာ့အားကစား ကမာၻကိုလႊမ္း”ရေအာင္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားထက္ ေဘာလံုး အေလာင္းကစားသမားမ်ားက သာလြန္မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ၾကာလာလွ်င္ လူငယ္တို႔ ဒုကၡမ်ား ရမည့္အေရး ေမွ်ာ္ေတြးမိေလသည္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ား စာကို ၾကိဳးစားရမည့္ အစား ေဘာလံုးအေလာင္းကစားျဖင့္ လမ္းမွားကာ စေလာင္းမွလာသည့္ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို ေန႔မနား ညမအား ၾကည့္ေနၾကရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းစားမ်ားကိုလည္းမၾကည့္ႏိုင္၊ ဗဟုသုတ ပြါးေစေသာ စာေပ မ်ားကိုလည္း မေလ့လာ မဆည္းပူးႏိုင္ၾကဘဲ ေဘာလံုးအားကစား သမား ေယာင္ေယာင္၊ ေငြေ ရးေၾကးေရး အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စီးပြါးေရးသမားေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနၾက ကာ အနာဂတ္တြင္ မလွမပသူမ်ား ျမန္မာ တြင္ ေပါမ်ားလာပါက အနာဂတ္ႏိုင္ငံအေရးမွာ ရင္ေလးစရာပင္ျဖစ္၏။ 

 “ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ တ႐ုတ္လိုရွာ၊ ကုလားလိုစု၊ ျမန္မာလို မျဖဳန္းနဲ႔”ဆိုေသာ စကားေပၚေပါက္ လာျခင္း သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မီးေမွာင္းထိုးျပေနသလိုပင္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတို႔က လၻက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ထိုင္၊ KTV ၊ မာဆက္၊ စင္တီေတးဂီတရွိသည့္ အရက္ဆိုင္ အစရွိသည့္ ေငြကို အက်ိဳးမရွိ ျဖဳန္းတီးေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔က ၾကိဳးၾကိဳးကုတ္ ကုတ္ စီးပြါးရွာေနၾကသည္၊ ကုလား တို႔က ေငြ ကို ေခၽြတာစုျပီး ရသည့္ေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ စီးပြါးေရးၾကိဳးစားကာ ခ်မ္းသာေနၾကျပီ။ တ႐ုတ္ကုလားတို႔က ဆိုင္ၾကီးကနားၾကီး၊ တိုက္ၾကီး တာၾကီး ကားၾကီးမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔က လၻက္ရည္ဆိုင္ထိုင္၍ ခ်ဲတြက္၊ ေဘာလံုးပြဲေလာင္းကာ အက်ိဳးမရွိအခ်ိန္ျဖဳန္းေငြျဖဳဳန္းေနၾကဖို႔ မေတာ္ေတာ့ေပ။

အေလာင္းကစားမွန္သမွ် ဘယ္အေလာင္းကစားမွ မႏွစ္သက္ၾကပါေလႏွင့္။ အေလာင္း အစားသည္ က်င့္ၾကံၾကိဳးစားထိုက္သည့္ စီးပြါးေရးနည္းမဟုတ္ေပ။ ဘ၀ကို မြဲျပာက်ေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္းေစမည့္ မီးႏွင့္ကစားသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ဘ၀၌ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စီးပြါးေရးအဆင္ မေျပမႈ ျပႆနာေတြကို ရရစားစား ၀ါး၀ါးမ်ိဳမ်ိဳ ဆိုသလို လတ္တေလာ ေျပလည္႐ံုဆိုျပီး အေလာင္းကစားျဖင့္ ျဖတ္လမ္းကို လိုက္ၾကပါလွ်င္ ဒုကၡႏွင့္သာ ခရီးႏွင္ၾကရေပမည္။ သတိတရားျဖင့္ ႐ိုးေျဖာင့္စြာ အလုပ္လုပ္ကာ ၾကိဳးစားစီးပြါးရွာၾက ကုန္ေလာ့။ အေလာင္းကစားသမားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခံစားရမည့့္ ဆိုးက်ိဳးတရားတို႔ကို ေဖာ္ျပျပီး အမွတ္(၃) ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးအေၾကာင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။ 

 အေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူရရွိမည့္အျပစ္ (၆)ပါး- 
“ေအာင္သူရန္ပြါး၊ ႐ံႈးသားစိုးရိမ္၊ စည္းစိမ္ေလ်ာ့ပါး၊ တရားသဘင္၊ မ၀င္သက္ေသ၊ မိတ္ေဆြႏွိမ့္ဆို၊ မလိုထိန္းျမား၊ ဤေျခာက္ပါးကား၊ ေပ်ာ္ပါးေႂကြအံ အျပစ္တည္း။”  

ဆက္လက္ျပီး ေနာက္ဆံုးအမွတ္စဥ္ျဖစ္သည့္ အမွတ္(၄)ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးအေၾကာင္းကုိ ဆက္ လက္ေရးသားအၾကံျပဳပါဦးမည္။ “မူးယစ္ထံုထိုင္း၊ အဆိပ္႐ိုင္းဟု၊ လူတိုင္းနာမ၊ သမုတ္ၾကသည့္၊ တိုစေဆး၀ါး၊ ဘိန္းျဖဴမ်ားႏွင့္၊ ေဆး၀ါးေဆးေျခာက္၊ မွီ၀ဲေသာက္က၊ စိတ္ေဖာက္စိတ္ႂကြ၊ ေမာဟေထြေထြ၊ စိတ္ေတြေလကာ၊ ဆိုးေပလံုးလံုး၊ ဘ၀တုံး၏။” ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ အစျပဳျပီး ေဆးေျခာက္၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ႂကြ ေဆးျပား အစရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို မွီ၀ဲသံုးေဆာင္ျ့ခင္းသည္ လူကိုထံုထိုင္းေစကာ ဘ၀ပါပ်က္သုဥ္းေစသည့္ အဆိပ္႐ိုင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အမူအက်င့္သည္လည္း ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ 

 ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ား လူပ်ိဳေပါက္အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အစဆံုးအတုယူတတ္ သည့္မေကာင္းမႈမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပရိသအမ်ားစုအေနျဖင့္ ေဆး လိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကေလသည္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ပါက ေခတ္မမွီဘူး ထင္ေနျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ ၾကားခံမရွိဟု ယူဆျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျပီး စတိုင္ထုတ္လိုျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပလိုျခင္းႏွင့္ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ ယူရန္အတြက္ ၾကားခံကိရိယာ အျဖစ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္႐ံုသာရွိေသာ္ လည္း ေဆးေျခာက္ မ်ား၊ ဘိန္းပင္မွရသည့္ အရြက္၊ အမႈန္႔ စသည္မ်ားကို သံုးေဆာင္ျခင္းအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားပါလွ်င္ နည္းနည္းမွီ၀ဲရာက စြဲသြားကာ ဘ၀ပါပ်က္သုဥ္း၍ လူညြန္႔တံုးရေပမည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီ၀ဲသံုးေဆာင္သူတို႔သည္ ထိုမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မမွီ၀ဲရပါက ဘာအလုပ္ကိုမွ် မယ္မယ္ရရ မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ ထို ပုရိသတို႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးရရွိဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေသာ မေကာင္းမႈကိုမဆို ျပဳလုပ္ ရဲၾကေပသည္။ မေကာင္းမႈၾကီးမ်ား ဆက္လက္တိုးပြါးေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွီ၀ဲသံုးေဆာင္ ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူညြန္႔တံုးကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို ပါ ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်ေသာ ေၾကာင့္ ေထာင္တန္း က်ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရေပ လိမ့္မည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲေနပါက ေမာဟမ်ား ပိုမိုထူေျပာလွ၍ ယခုဘ၀ တရားရရွိေရးကား လြန္စြာမွ ေ၀းလွေပ သည္။ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ႐ွဴၾက သည့္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ စ႐ွဴစတြင္ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြျဖစ္ ကာ ေပ်ာ္ၾကရ သည္ဆို၏။ အလုပ္လုပ္လို႔ေကာင္း၊ စာက်က္လို႔ ေကာင္း စသည္ျဖင့္ ႐ွဴရင္း႐ွဴရင္း စိတ္ေဖာက္သြားၾကေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေဆးကို စိတ္ကို လည္း ႂကြေစတတ္ျပီး ေနာက္ဆံုး ႐ူးသြပ္သည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ႂကြ႐ူး သြပ္ေဆးဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားသံုးၾကသည့္ လူငယ္လူရြယ္ ပုရိသမ်ား ကမာၻမွာ ေပါမ်ားလ်က္ရွိရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ ဖ်က္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔လူသား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကား ဂုဏ္ယူဖြယ္ ရာျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ကိစၥမ်ားေသာ ပရိသမ်ားသည္လည္း စိတ္ကို တက္ႂကြေစရန္၊ အိပ္ေရး ပ်က္ခံ ႏိုင္ေစရန္ စသည္ျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးေဆာင္ၾက၏။ ဇိမ္ခံယစ္မူး စိတ္ၾကည္ ႏူးမႈကို ခံခ်င္ၾက၍လည္း သံုးၾက၏။ ေမာဟျဖင့္ မူးယစ္ေနျခင္းကို စိတ္ၾကည္ႏူးေနသည္ဟူ၍ မွတ္ကာ သံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္၏။ မူလတန္းကတည္းက ပုထုဇဥ္တို႔စိတ္သည္ ေမ်ာက္စိတ္ ကဲ့သို႔ ေရာက္ တတ္ရာရာ မေကာင္းမႈအာ႐ံု၌ သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ ထပ္မံ ဓာတ္ျပဳလိုက္သျဖင့္ မေကာင္းမႈအာ႐ံု အေတြးနယ္တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳသြားကာ ဘယ္မွာလွ်င္ စိတ္အစဥ္ ေကာင္းႏိုင္ေတာ့အံ့နည္း။ 

 အို…ပုရိသ လူငယ္လူရြယ္ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ေဆး၀ါးေဆးေျခာက္သံုးစြဲျခင္းသည္ အသင္တို႔ကို ဘ၀အေမွာင္ ေခ်ာက္က်ဖို႔အတြက္ နည္းမွားလမ္းမွားတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္အခ်ိန္၌ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ စိတ္႐ိုင္းေလးမ်ား ၀င္လာတတ္သည္ျဖစ္ရာ အေပါင္းအသင္း မွား၍လည္း ထိုေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ၾက သည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းတို႔ျဖင့္ မေကာင္းအသင္း မဖြဲ႔ၾကေလႏွင့္။ ေကာင္းမႈျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တြန္း တတ္သည့္ မိတ္ေကာင္းေဆြတစ္သင္း ဖြဲ႔ၾကကုန္ေလာ့။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပုရိသၾကီးမ်ားက “ေယာက်္ားဆိုတာ အကုန္လုပ္ဖူးရတယ္ကြ”ဟူ၍ အျမင္မွား အယူမွား ဒိ႒ိတရားကို လူငယ္တို႔ထံ ထိုအေတြးမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္တတ္ၾကေပသည္။ အေတြးအေခၚနည္းၾကေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ “အင္း ဒါမွ ငါက ျပန္ျပီး ဆရာၾကီးလုပ္တတ္ မွာ”ဟူ၍မွတ္ကာ “အရက္၊ မိန္းမ၊ အေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး”စေသာ မေကာင္းသည့္ အတတ္ပညာမ်ိဳးစံုတို႔ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ ပါရဂူၾကီး လုပ္ခ်င္လာၾကကာ ဆန္းရင္းဆန္း ရင္း လိုင္းေပါင္းစံုတာ၀န္ယူရသည့္ ဂိတ္မွဴးၾကီးကဲ့သို႔ ခႏၶာကိုယ္ အနားမရႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရွာသမွ် စီးပြြါးမွာလည္း ထိုေလးမ်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ အသံုးခ်ေနၾကေတာ့၏။ ထိုသူတို႔၏ အမ်ားအက်ိဳး ပရဟိတအျမင္အေနျဖင့္ “ယိုေပါက္ေလးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သင္းပင္းဖြဲ႔ရပါက သိန္းေသာင္းမက အကုန္ခံႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အရက္မေသာက္တတ္သူအား အေအးတစ္ခြက္ တိုက္ရမွာကို လြန္စြာ ႏွေမွ်ာတြန္႔တိုတတ္ၾကေလသည္။” ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားဓမၼအလိုအရ ျပဳေကာင္းသည့္ဒါန၊ မျပဳေကာင္းသည့္ဒါနဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိေလ ရာ ေသရည္ေသရက္အလွဴ၊ ေမထုန္အလွဴ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလွဴ၊ အေလာင္းကစားလုပ္ရန္ ကူညီသည္တို႔မွာ မေကာင္းေသာဒါန၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြကုန္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္မရဘဲ အကုသိုလ္သာရရွိေသာ မိစၧာဒါနတို႔ျဖစ္၏။ “အပါယ္ေလးပါး၊ လားမည့္အေၾကာင္း၊ မေကာင္းမႈမွ၊ စပ္သမွ်ကို၊ ေရွာင္ၾကပါေလ၊ ေသကာထုတ္ေခ်ာက္၊ ငရဲေရာက္မည္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ ေစ။”ဟူေသာ ရွင္မဟာရ႒သာရဆံုးမစာေလးကို ႏွလံုးသြင္း၍ ထိုမေကာင္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါေလ။ ပုရိသတို႔၏ လမ္းမွားကာ အကုသိုလ္ျဖင့္ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾက သည္မွာ ထိုေလးမ်ိဳးေသာ “ပုရိသ ကံဆုိးေပါက္ၾကီးမ်ား”ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပျပီး သတိတရား တိုးပြါးကာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ အၾကံျပဳ၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေမတၱာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပအပ္ေပသည္။ 

ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”
 ျမတ္ေသာေယာက်္ား၊ သတို႔သားသည္
 ေမြးဖြားလူလား၊ ေျမာက္ခဲ့ျပီ။ 
ရခဲဖို႔စြာ၊ ၾကိဳးစားပါလွ်င္ 
လြန္သာျမတ္လို႔၊ ေအာင္ပြဲဆင္။ 
ထိုသုိ႔မသြား၊ လမ္းေခ်ာ္မွားလွ်င္ 
တိုးပြါးဖို႔တြင္၊ လမ္းမျမင္။
 ေယာက်္ားေဖာက္ျပား၊ အမွားမ်ားတြင္
 ေလးပါးျပား၍၊ ယိုေပါက္ဆင္။ 
ပ-ဆံုးအေပါက္၊ ေသရည္ေသာက္ၾက 
ဒု-ေပါက္ဣတၳိယ၊ မွားကာမ။ 
တ-ေပါက္အမွား၊ ေလာင္းကစားႏွင့္
 ေဆး၀ါးမူးယစ္၊ စတုျဖစ္။ 
ပုရိသမ်ား၊ သတိထားပါ
 ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစ၊ ထုိေလးေထြ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု

အျပည့္အစုံသုိ႔