31 Jan 2011

က႐ုဏာထား၍ မုဒိတာပြါးပါ

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

က႐ုဏာထား၍
က႐ုဏာတရားသည္ စာနာေထာက္ထားျခင္း၊ သနားငဲ့ညွာျခင္း၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းမျပဳျခင္းဟူ၍ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ခြန္အားႀကီးသူက ခြန္အားနည္းသူကို ႏိုင့္ထက္စီးနင္းမျပဳဘဲ အက်ိဳးစီးပြါး ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းတရားပင္ျဖစ္၏။ ခြန္အားဆိုရာ၌ ကာယ၊ ဉာဏ၊ ၀ီရိယ၊ ဘုန္းကံပါရမီမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ ႀကီးသူ၊ ငယ္သူဟူ၍ ရွိေပသည္

ကာယဗလႀကီးသူတို႔က ကိုယ္ကာယနည္းသူတို႔ကို ႏိုင္ထက္ကလူ ျပဳတတ္ၾက၏။ ဉာဏ္ပညာ ႀကီးသူတို႔က ဉာဏ္ပညာနည္းသူတို႔ကို ႏွိမ္တတ္ၾက၏။ ဘုန္းကံႀကီးသူတို႔ကလည္း ဘုန္းကံ နည္းသူတို႔အေပၚ အထင္ေသး အျမင္ေသးျဖင့္ ဆက္ဆံတတ္ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ က႐ုဏာဓာတ္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္၏။ က႐ုဏာဓာတ္ေခါင္းပါးေသာအရပ္၌ ခြန္အား နည္းသူတို႔အတြက္ ေနစရာလည္း,မရ၊ စားစရာလည္း,မ၀၊ ၀တ္စရာလည္း,မလွမပ ျဖစ္ၾကရ ေပသည္။ က်ားက သမင္ကို စား၏။ က်ားကို မုဆိုးက ျမွားျဖင့္ခြင္း၏။ က႐ုဏာတရား ေခါင္းပါးမႈ၏ျမင္ကြင္း အလြန္ပင္ အ႐ုပ္ဆိုးလွေပသည္။ က႐ုဏာတရားေခါင္းပါး၍ အခ်င္းခ်င္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေနသမွ် ရန္မီးမၿငိမ္း ကိေလသာအပူမီးသာ ေဖာင္းပြေစေတာ့၏။ သံသရာတစ္ဖက္ကမ္း ဘယ္ဆီတြင္ လွမ္းမျမင္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ သတၱ၀ါတို႔အား က႐ုဏာထားႏိုင္ ၾကကုန္ေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔ကား ဒုကၡအေပါင္းမွကင္းလြတ္ရာ နိဗၺာန္ေသာင္ကမ္းသို႔ လွမ္းႂကြေရာက္ရွိေတာ္မူၾကကုန္ၿပီ။

ထိုသို႔ပင္ မကေသး၊ အျခားေသာ သတၱ၀ါတို႔ကုိလည္း သူတို႔ကဲ့သို႔ အၿမိဳက္ခ်မ္းသာ ခံစား ႏိုင္ေအာင္ လမ္းျပေပးေတာ္မူၾကကုန္၏။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုပန္ခဲ့ ျခင္းသည္ အျခားေသာသတၱ၀ါတို႔ကို သနားငဲ့ညွာေတာ္မူေသာ က႐ုဏာတရားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ငါေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕တန္းမတင္၊ သူတစ္ပါးေကာင္းစားေရးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ တတ္ေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဘုရားဆုပန္သည့္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘ၀တြင္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ရဖို႔ ပါရမီရင့္က်က္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ငါတစ္ပါးတည္း ကုိယ္လြတ္မ႐ုန္း၊ သူတစ္ပါးတို႔ကိုပါ လမ္းျပကယ္တင္ေတာ္မူဦးမည္ဟု ႀကီးစြာေသာက႐ုဏာတရား ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားအား ထူးကဲစြာေဟာၾကားႏိုင္သည့္ သဗၺညဳတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ရရွိေရးအတြက္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတ္ပတ္လံုး အပင္ပန္း အဆင္းရဲခံကာ အနစ္နာခံခဲ့ေတာ္မူေလ၏။

တစ္ခုေသာဘ၀တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ သမင္တို႔ကိုအုပ္စိုးသည့္ ေရႊသမင္မင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာကာလ၌ သမင္အသားကို ႏွစ္သက္စြာစားေသာက္တတ္ေသာ ဘုရင္ႀကီး၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ သမင္အေပါင္း ျခံတစ္၀န္းတည္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရေလသည္။ မင္းခ်င္းတို႔က တစ္ေန႔လွ်င္ သမင္တစ္ေကာင္က် ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၍ ဘုရင္ထံ သမင္ဟင္း ဆက္သၾကရ ေပသည္။ သမင္တို႔မွာလည္း မိမိအသက္အေရးထက္ ဘယ္အေရးမွ မယွဥ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင့္ ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ကာ အသက္ေဘးမွ႐ုန္းထြက္ၾကရာတြင္ အခ်င္း ခ်င္းတိုက္ခိုက္မိ၍ ေသေဘးသို႔ပင္ မေရာက္ခ်င္ဘဲ ဆိုက္ေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထုိအေရးကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ ဘုရားအေလာင္း ေရႊသမင္မင္းႀကီးက ၾကံစည္စဥ္းစားေတာ္မူရာတြင္ ထို ကဲ့သို႔ ေျပးလႊားမႈမျပဳဘဲ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ေကာင္က်၊ အလွည့္က် လည္စင္းၿပီး အေသခံ ေပးရန္ သမင္အေပါင္းတို႔ကို အၾကံျပဳေတာ္္မူရာ သမင္းအေပါင္းကလည္း လက္ခံၾကေလ သည္။

သမင္အုပ္စုႏွစ္စုရွိၾကရာ တစ္ဖက္အုပ္စုကိုအုပ္စုိးသည္က အရွင္ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း သမင္ မင္းျဖစ္ေလ၏။ အုပ္စုႏွစ္စုမွ တစ္ဖက္တစ္ေကာင္ အလွည့္က်ျဖင့္ စဥ္းတီတုံးတြင္ ေန႔စဥ္ လည္းစင္းခံ ေသပြဲ၀င္ၾကရင္း တစ္ေန႔၌ အရွင္ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း သမင္မင္းအုပ္စုမွ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ သမင္မတစ္ေကာင္အလွည့္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္သမင္ႀကီးထံ အသနား ခံေတာ္မူေလ၏။ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းသမင္မင္းက အယူခံပယ္ခ်လိုက္သျဖင့္ ဘုရား အေလာင္းေတာ္ ေရႊသမင္းႀကီးထံ တစ္ဖန္ အသနားခံေလ၏။ အေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ေနသည္ကိုက မိမိအတြက္ မဟုတ္ခဲ့။ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္သာ ေရွ႕တန္းတင္ ထားခဲ့သည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအတြက္ အသက္ကုိေပးဖို႔ မေႏွးအျမန္ မိမိသာ ေသပြဲ ၀င္မည္ဟု ထုိသမင္မေလးအစား မိမိအသက္ကိုေပးရန္ စဥ္းတီတံုး၌ လည္းစင္းခံခဲ့ေတာ္ မူေလ၏။ ထုိျမင့္ျမတ္မႈသေဘာကို ျမင္ေတြ႔ၾကရသည့္ မင္းခ်င္းတို႔က ရွင္ဘုရင္ႀကီးထံ ေလွ်ာက္ၾကားၾကသျဖင့္ ဘုရင္ႀကီးက အလြန္ေလးစားေတာ္မူကာ ဘုရားအေလာင္း ေရႊသမင္ ႀကီး၏ သတၱ၀ါတို႔၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ေရး တရားစကားကို နာၾကားခဲ့ရ ၿပီးေနာက္ သမင္အေပါင္းတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပး ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္ႀကီး၏ က႐ုဏာဓာတ္ အလြန္ႀကီးျမတ္မႈမွာ ၾကည္ညိဳစရာအလြန္ေကာင္းလွပါသည္။

က႐ုဏာတရား ႀကီးမားၾကေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေဘးဒုကၡအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ေနၾကသူ၊ မိမိထက္ပိုၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္သူတို႔ကိုေတြ႔လွ်င္ သနားၾကင္နာစိတ္မ်ားျဖစ္ကာ “သူတို႔ကို ငါဘာမ်ားကူညီ ေပးႏိုင္ပါမည္နည္း”ဟု ေတြးၾကေပသည္။ ကူညီႏိုင္သေလာက္ ကူညီခ်င္စိတ္မ်ား တဖြားဖြားျဖစ္ၾကၿပီး ထုိဒုကၡေရာက္ေနသူအေပါင္းတို႔အား လွဴဒါန္းေပးကမ္း ျခင္းအမႈမ်ားကိုလည္း လြန္စြာႏွစ္သက္ေတာ္မူၾကေပ သည္။ လာဘ္လာဘေပါျခင္း၊ လာဘ္လာဘနည္းျခင္း၊ အခ်ီးအမြမ္းခံရျခင္း၊ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊ အေႁခြအရံေပါျခင္း၊ အေႁခြအရံ နည္းျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းစသည့္ ေလာကဓံတရား တို႔သည္ တစ္ေျပးတည္းရွိေနသည္မဟုတ္၊ အနိမ့္အျမင့္ရွိတတ္သည့္သေဘာသာလွ်င္ ေလာကဓမၼတာျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ လူတိုင္းေတြ႔ၾကံဳၾကရ၏။ ထိုအခ်ိန္၌ အခ်င္းခ်င္းကူညီေဖးမျခင္းအမႈသည္ သူေတာ္တို႔၏အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၌ရွိေသာ အခြင့္ အေရးေကာင္းတို႔ကို မိမိတစ္ေယာက္တည္းမခံစား၊ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္း ေ၀မွ်ခံစား သံုးေဆာင္မည္ဟူေသာစိတ္ထားသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ က႐ုဏာစိတ္ထားပင္တည္း။ သည့္ထက္ ျမင့္ျမတ္သည့္စိတ္ ေမြးျမဴႏိုင္သည့္အခါ မိမိရထားသည့္ အခြင့္အေရးကိုပင္ မိမိ မသံုးေဆာင္ေတာ့ဘဲ သူတစ္ပါးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေပသည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ႀကီးမ်ားသည္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ၌ သူတစ္ပါးအတြက္ မိမိအသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ႀကီးစြာေသာက႐ုဏာစိတ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။

ဘုရားရွင္သည္ ေလာကကို တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခာက္ႀကိမ္ၾကည့္႐ႈေတာ္မူပါသည္။ က႐ုဏာသမာ ပတ္၀င္စားေတာ္မူျခင္းဟုလည္းေခၚ၏။ ထိုသို႔က႐ုဏာသမာပတ္၀င္စားရာ၌ စတုတၳစ်ာန္အထိ ပင္ေရာက္ေတာ္မူေၾကာင္း မွတ္သားသိရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ ေန႔စဥ္ၾကည့္႐ႈေတာ္မူၿပီး သတၱ၀ါ တို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိဆင္ျခင္ၿပီး ကယ္တင္ႏိုင္သည့္သတၱ၀ါျဖစ္က သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း၊ ေဘးဒုကၡမွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း တရားေဟာၾကားဆံုးမၿပီး လမ္းမွန္ျပ ကယ္တင္ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ ကယ္တင္ရာ၌ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာေစဟူ၍ ဖန္ဆင္း ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ သတၱ၀ါတို႔သည္ “အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ- မိမိကိုယ္ကိုသာ အားကိုးအားထားရာ”ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ မေနာကံအမႈ၊ ၀စီကံအမႈ၊ ကာယကံ အမႈတို႔သာလွ်င္ မိမိအက်ိဳးကိုျဖစ္ထြန္းေစသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔၏ ထိုအမႈတို႔ ေကာင္းေအာင္ ဆံုးမေပးျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို ဘုရားရွင္က ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစကားပံု၌ “လဲေနသူကို ထူေပးပါ၊ အားငယ္သူကို အားေပးပါ”ဆိုေသာစကားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း က႐ုဏာထားၾကရန္အတြက္ ႏိႈးေဆာ္ထားေသာပညာရွိတို႔စကားျဖစ္၏။ ယခုေခတ္ မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ မ်က္မျမင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္း၊ အခမဲ့ ေဆးကုခန္း၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ နားမၾကားသူမ်ားေက်ာင္း၊ အနာႀကီးေရာဂါသည္စခန္း အစရွိသည္ျဖင့္ ဘ၀အက်ိဳးေပးမေကာင္းသူ၊ အိုမင္းမစြမ္းၾကသူတို႔ကို ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ကူညီေဖးမ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္မွာ က႐ုဏာစိတ္ရွိသူတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖစ္ေပသည္။

က႐ုဏာဘာ၀နာပြါးမ်ားရာ၌ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနသူတို႔ကိုအာ႐ံုျပဳ၍ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေန ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ၊ ေဘးရန္ေတြ႔ေနၾကသူတုိ႔ကိုအာ႐ံုျပဳ၍ ေဘးရန္အေပါင္းမွ လြန္ ေျမာက္ၾကပါေစ၊ စုိးရိမ္ေသာကတို႔ျဖင့္ ပူေဆြးေနသူတို႔ိကုိအာ႐ံုျပဳ၍ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေန ျခင္းမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစဟူ၍ ပြါးမ်ားရေပသည္။ က႐ုဏာအစား ေသာက၀င္လာတတ္ ေသာေၾကာင့္ သတိရွိရေပမည္။ ဒုကၡေရာက္ေနသူကို ျမင္ေတြ႔ရသည့္အခါ သနားက႐ုဏာ ျဖစ္မိျခင္းမွ ေသာကသို႔ေရာက္ၿပီး ငိုးေႂကြးမိတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ သနားစရာဟု ႏွလံုးသြင္းမိ ျခင္းကေန ႏွလံုးမသာမယာျဖစ္ရျခင္းတို႔မွာ က႐ုဏာစိတ္မွ သတိဉာဏ္ကင္းလြတ္၍ ေသာက သို႔ေရာက္သြားျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈကို ဆင္ျခင္ျခင္း သတိဉာဏ္ ေ႔ရွသြားရွိရန္မွာ အခ်ိန္တိုင္းလိုအပ္လွေပသည္။

မုဒိတာပြါးပါ
စည္းစိမ္အရာ၊ သူ႔ခ်မ္းသာ၌၊ ဣႆာမျပဳ၊ ၀မ္းေျမာက္႐ႈေလာ့။”ဟူေသာ မန္လည္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မဃေဒ၀လကၤာသည္ အခ်င္းခ်င္း မနာလို၊ ၀န္တိုစိတ္မ်ား မထားဘဲ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ မုဒိတာပြါးရန္ ဆံုးမထားပါသည္။ ဘုရားရွင္ကလည္း သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာခ်င္လ်က္ မခ်မ္းသာဘဲ ဆင္းရဲေနလ်က္သာ ရွိေနၾက ျခင္းမွာ ဣႆာ၊ မစၧရိယစိတ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟူ၍ နတ္သားတစ္ပါး၏ ေမးေလွ်ာက္ ျခင္းကို ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

ႏွလံုးသြင္းေန႐ံုျဖင့္ အကုသိုလ္ရေနသည့္အလုပ္မွာ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာအား ဣႆာမစၧရိယ ပြါးေနေသာအလုပ္ျဖစ္သလို ႏွလံုးသြင္းေန႐ံုျဖင့္ ကုသိုလ္တရားျဖစ္ေနေသာအလုပ္မွာလည္း သူတစ္ပါးတို႔၏ခ်မ္းသာအား မုဒိတာပြါးေနသည့္အလုပ္ပင္ျဖစ္၏။ ေကာင္းမႈျပဳတတ္သူကိုျမင္ လွ်င္ “မြန္ျမတ္လိုက္တာ၊ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းလိုက္တာ”ဟူ၍ မုဒိတာပြါးလိုက္လွ်င္ ကိုယ္ပါ သူေကာင္းမႈျပဳသလို ကုသိုလ္ေတြျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါးကုသိုလ္လုပ္ေနသည့္အလုပ္ ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မုဒိတာမပြါးႏိုင္ဘဲ မဲ့ရြဲ႕ေစာင္းေျမာင္းတတ္ေသာသူတို႔မွာကား ေနရင္းထိုင္ရင္ပင္ မိမိအတြက္ ငရဲမီးမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ေမႊးေနသလိုျဖစ္ေတာ့၏။

ပညာဉာဏ္အလင္းမရသူတို႔မွာ သာသနာတြင္းလူျဖစ္ရေသာ္လည္း ရခဲလွသည့္ဒုလႅဘတရား ကို ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ၊ ရေတာင့္ရခဲဟူ၍ သတိမရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ၀စီဒုစ႐ိုက္၊ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ျဖင့္ ေနကုန္ေအာင္ အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်ၾကေပသည္။ ေသာက္မယ္၊ စားမယ္၊ ေပ်ာ္မယ္၊ ပါးမယ္ဟူ၍ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ေနၾကေတာ့၏။ ထုိသို႔ျမင္ေတြရလွ်င္လည္း က႐ုဏာ ထား၍ သံေ၀ဂပြါးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ “မင္းတို႔မလို႔ ေငြရွိလို႔ အရက္ေကာင္းေကာင္း ၀ယ္ေသာက္ႏိုင္တယ္၊ တို႔ျဖင့္ ေငြမရွိလို႔ ထန္းေရခါးေလးေတာင္ မေသာက္ႏိုင္ဘူး”ဟူ၍ သူတစ္ပါးမေကာင္းမႈကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာအားေပးျခင္းမ်ဳိးကို မုဒိတာပြါးျခင္းဟု မဆိုလိုေပ။

သူ၏ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနျခင္းကို မုဒိတာပြါးေပးရေသာ္လည္း မေကာင္းမႈလုပ္ျခင္းကိုကား အားေပးအားေျမွာက္ မလုပ္မိရန္ သတိရွိသင့္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕လူႀကီးမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား အရက္ေသာက္ မိန္းမ႐ႈပ္သည္ကို မည္သုိ႔ခြင့္လႊတ္ၿပီး တလြဲမုဒိတာပြါးၾကသနည္းဆိုရလွ်င္ “လူငယ္ပဲ ဒီေလာက္ေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ငယ္တုန္း ေပ်ာ္ထားၾကကြ။ ႀကီးလာလွ်င္ သားေတြသမီးေတြနဲ႔ ငယ္ငယ္ကလို ႐ႈပ္လို႔ေပြလို႔ မေကာင္းဘူးဟ။ မင္းတို႔ေခတ္မင္းတို႔ခါမွာ နည္းစနစ္ေတြက ေကာင္းေတာ့ အကာအကြယ္ေတြက ေပါသနဲ႔ ဟန္က်သကြာ”ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကား “အျပစ္ကင္းကြာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ မွတ္ပါကုသိုလ္သေဘာတည္း”ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။ အျပစ္မကင္းေသာ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳးမွန္သမွ် မိမိ၏ႏွလံုးသြင္း၊ အေျပာ၊ အလုပ္တို႔သည္ စိတ္ခ်မ္းသာေနေသာ္လည္း ကုသိုလ္တရားမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အျပစ္ကင္းေအာင္ ေနမွ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအစစ္ရသလို ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မုဒိတာပြါးမ်ား ရာတြင္ သူတစ္ပါးတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးရရွိျခင္း၊ ေကာင္းေသာအမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာသူေတာ္စင္မ်ား ေကာင္းမႈျပဳၿပီးတိုင္း အမွ်ေ၀ကာ ေၾကးစည္ထု၊ ေခါင္းေလာင္းထိုး ၾကသည္မွာ မိမိ၏ေကာင္းမႈအဖို႔ဘာဂကို သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ၀မ္းေျမာက္ေစလိုေသာဆႏၵ၊ မိမိရသကဲ့သို႔ ရႏိုင္ၾကေစလိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသို႔ၾကားသိရလွ်င္ “အသင္၏ ပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကုသိုလ္တို႔အား သာဓုေခၚပါ၏”ဟူ၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ ၎၏ေကာင္းမႈျပဳႏိုင္ျခင္း၊ မိမိထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ အားထုတ္ႏိုင္ျခင္း တရားတို႔ကို မုဒိတာပြြါးမ်ားရေပသည္။

တစ္ခါက သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးရွိရာ တစ္ေန႔သ၌ တစ္ဦးက ျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ခုေဘးတြင္ ငါးမွ်ား၍ ေန၏။ က်န္တစ္ဦးက ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ရန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔သြား၏။ ေက်ာင္း သိုသြားေနေသာသူက ငါးမွ်ားေနေသာ သူငယ္ခ်င္းကို ေက်ာင္းမေရာက္ခင္လမ္း၌ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ထံမွ ရွစ္ပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ကာ ေက်ာင္း၀န္းတြင္ရွိေနစဥ္ စဥ္းစားေနသည္မွာ “ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္ တည္ရတာ ပ်င္းစရာေကာင္းလိုက္တာ။ ငါ့သူငယ္ခ်င္းလို ေအးေအးေဆးေဆး ငါးမွ်ားၿပီး ေန တာက အပန္းေျပဦးမယ္”ဟူ၍ျဖစ္၏။ ငါးမွ်ားေနေသာသူငယ္ခ်င္းက စဥ္းစားေနသည္မွာ “ငါဘ၀ ဆင္းရဲလွ၍ ငါးမွ်ားၿပီး ငါးေလးေတြေရာင္းခ်ကာ ၀မ္းေရးေက်ာင္းေနရတယ္။ ငါ့ သူငယ္ခ်င္းက်ေတာ့ ဘ၀ေပးကုသိုလ္ကံ ေကာင္းလိုက္တာ။ သူ႔မိဘေတြကခ်မ္းသာေတာ့ ငါ့လို အကုသိုလ္ အလုပ္နဲ႔လည္း အသက္ေမြးစရာမလိုဘူး။ အခုလို ဥပုသ္ေန႔ေတြမွာလည္း သီတင္းသီလေတြေဆာက္တည္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြျပဳေနလိုက္တာ သာဓုေခၚပါတယ္။”ဟူ၍ သူငယ္ခ်င္း၏ မိမိထက္ ေကာင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းအား မုဒိတာပြါး၍ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေနေလသည္။ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေန ေသာ္လည္း ႏွလံုးသြင္းမွန္ေနခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ေသသြားလွ်င္ ငွါးမွ်ားေနသူက နတ္ျပည္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဥပုသ္ သီတင္းေဆာက္တည္ေနသူက မေကာင္းမႈအေၾကာင္းစဥ္းစားေနခ်ိန္ ေသသြားလွ်င္ အပါယ္သို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။

သူတစ္ပါးတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်ိဳးတရားရရွိေနျခင္း၊ အခြင့္ထူးခံစားေနရျခင္း၊ မိမိထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေနျခင္း၊ မိမိထက္ ေကာင္းမႈတရားမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကံုလံုႂကြယ္၀ေနသူတို႔ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ဣႆာမစၧရိယစိတ္မ်ား မျဖစ္ပြါးဘဲ မုဒိတာပြါး၍ ကုသိုလ္တရားမ်ား တိုးပြါးေအာင္ ႏွလံုးသြင္းသင့္ေပသည္။ ထိုသို႔ သူတစ္ပါးတို႔၏ ခ်မ္းသာျခင္းအား မုဒိတာပြါးေနျခင္းသည္ ေငြကုန္စရာမလို၊ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနစရာမလိုဘဲရရွိသည့္ ပါရမီကုသိုလ္ထူးပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ သူတစ္ပါးတို႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါႂကြယ္၀ျခင္းကို မုဒိတာပြါးေန႐ံုျဖင့္ ေရာင့္ရဲမေနဘဲ မိမိက ေစာင့္ေရွာက္ေပး ႏိုင္ပါက ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ သည့္ထက္မက တိုးပြါးေအာင္အၾကံျပဳေပးႏိုင္က အၾကံဉာဏ္ ေပးျခင္း စသည္္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း သင့္ေပသည္။

ေမတၱာထား၍ ဥေပကၡာပြါးပါ၊ က႐ုဏာထား၍ မုဒိတာပြါးပါ”ဟူေသာ ဓမၼေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္ျဖင့္ တစ္ကန္႔စီ ေပါင္းစပ္ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရေသာ္လည္း “ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ” စသည့္ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးစလံုး အတူညီမွ်ေနေအာင္ ပြါးမ်ားအားထုတ္ေနရမည္ျဖစ္၏။ ထိုတရားေလးပါးတို႔သည္ ကမၻာႀကီးကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာတရားေလးပါးလည္းျဖစ္သလို လူတို႔ ၏အသက္ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေသာတရားတို႔ျဖစ္၏။ လူသားတို႔ ျဗဟၼစိုရ္တရားျဖင့္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံသူမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုေကာင္း၍ လူ႔သက္တမ္းမွာလည္း အ သေခ်ၤယအထိ ရွိေပသည္။ လူသားတို႔ ျဗဟၼစိုရ္တရားေခါင္းပါး၍ အခ်င္းခ်င္း ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ၾကသည့္အခါတြင္ ကပ္သံုးပါးဆိုက္၍ ေနာက္ဆံုး ကမၻာႀကီးပင္ပ်က္ရပါဦးမည္။

ေဆာင္းပါးနိဂံုးအေနျဖင့္ ပ႒ာန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိသုဒၶ ေရးသားဆံုးမထားေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးက်င့္ၾကံပံုလကၤာေလးျဖင့္ အဆံုးသပ္ပါမည္-
တန္းတူေတြ႔ရင္ ေမတၱာ၀င္၊ မ၀င္ႏိုင္က ၿပိဳင္တတ္သည္
ၿပိဳင္မည့္အစား ေမတၱာပြါး၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းရမည္။
နိမ့္သူေတြ႔ရင္ က႐ုဏာ၀င္၊ မ၀င္ႏိုင္က ႏိုင္တတ္သည္
ႏိုင္မည့္အစား က႐ုဏာပြါး၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းရမည္။
ျမင့္သူေတြ႔ရင္ မုဒိတာ၀င္၊ မ၀င္ႏိုင္က ရြဲ႕တတ္သည္
ရြဲ႕႔မည့္အစား မုဒိတာပြါး၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းရမည္။
မိုက္သူေတြ႔ရင္ ဥေပကၡာ၀င္၊ မ၀င္ႏိုင္က မဲ့တတ္သည္
မဲ့မည့္အစား ဥေပကၡာပြါး၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းရမည္။
စိတ္ကိုလည္းျပင္ ႐ုပ္လည္းျပင္၊ ျပင္ဆင္တိုင္းရ ျပဳတိုင္းလွ
သုခနိဗၺာန္ တိုင္လိမ့္မည္။

စာ႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ၊ အသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု။)

အျပည့္အစုံသုိ႔