25 Feb 2013

မာရ္နတ္၏ ပထမစစ္တပ္

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” 

မာရ္နတ္ဟု ဆုိလိုက္သည္ႏွင့္ အဖ်က္သမား၊ အဖ်က္တရားဟူ၍ ဗုဒၺဘာသာ၀င္တို႔ ခ်က္ျခင္း သိၾက၏။ မာရ္ဆိုသည္မွာ “မာရ”ဟူေသာ ပဠိမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ပါဠိသက္ ျမန္မာေ၀ါဟာ ရျဖစ္ ၏။ ေသတတ္ သည့္သေဘာ၊ ေသေအာင္သတ္တတ္သည့္သေဘာကို မာရ(မာရ္)ဟု ေခၚေပသည္။ လူကိုသတ္သည့္ မာရ္ကို လူသတ္သမား၊ စိတ္ကိုသတ္သည့္မာရ္ကို စိတ္သတ္ သမား ဟု ေခၚႏိုင္ေပသည္။ လူကိုလည္း သတ္၊ စိတ္ကိုလည္းသတ္သည့္မာရ္က ငါးပါးရွိရာ ၎တို႔မွာ ေဒ၀ပုတၱမာရ္၊ ကိေလသာမာရ္၊ အဘိသခၤါရမာရ္၊ ခႏၶမာရ္ႏွင့္ မစၥဳမာရ္တို႔ျဖစ္ၾက၏။ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ဆိုသည္မွာ အားလံုးသိၾကေသာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၏ အထက္ဆံုးနတ္ျပည္ ျဖစ္သည့္ ပရနိမၼိတ၀ႆ၀တီနတ္ျပည္ရွိ မာရ္နတ္သား ပင္ျဖစ္သည္။ ၎မာရ္နတ္သည္ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ လူထိုထိုကို သံသရာျပတ္ေၾကာင္း အလုပ္လုပ္ျပီဆုိသည္ႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ယင္းအလုပ္ မေအာင္ျမင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေလေတာ့၏။ သူ႔ေႏွာင့္ယွက္ မႈ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ထိုသူ ဘ၀မ်ားစြာ ေသရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မာရ္နတ္ကို “မာရ=မာရ္=သတ္ျဖတ္သူ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူ”ဟု ေခၚေပသည္။ 

မာရ္နတ္မင္းၾကီး ဘယ္ေလာက္မ်ားဆိုးလိုက္ပံုကိုေျပာရလွ်င္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား တရားအားထုတ္ရန္ ေတာထြက္ခ်ိန္တြင္ “ခုနစ္ရက္ၾကာလွ်င္ စၾကာမင္းၾကီး ျဖစ္ရ ပါေတာ့မယ္။ ယခုလို ငယ္ရည္ငယ္ေသြးအခ်ိန္္ဟာ ကာမဂုဏ္ေကာင္းမ်ား ျမိန္႔ျမိန္႔ၾကီး ခံစားရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ တရားရွာတယ္ဆိုတာ အုိမင္းရင့္ေရာ္မွသာ ရွာတာပါ မင္းသား၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္ပါ။ ေတာ မထြက္ပါနဲ႔“ဟူ၍ ေသြးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ အေလာင္းေတာ္ ဘုရားျဖစ္ခါနီးအခ်ိန္တြင္လည္း ဖန္ဆင္း ထားေသာ တပ္မတစ္ေထာင္တို႔ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းစြာ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေလသည္။ ဘုရားျဖစ္စ အခ်ိန္တြင္လည္း “အရွင္ဘုရား နိဗၺာန္လိုခ်င္တာ ရေနျပီပဲ။ တျခားသူေတြကုိ တရားေတြ လိုက္ေဟာမေနပါနဲ႔။ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ။”ဟူ၍ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ၾကားခဲ့ျပန္ေလ သည္။ ကိေလသာမာရ္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဆိုးစိတ္ညစ္ ကိေလသာစိတ္မ်ားျဖစ္ျပီး ခႏၶမာရ္က ေသျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သည့္ ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္၊ မစၥဳမာရ္က သတၱ၀ါအားလံုး၏အဆံုးျဖစ္ေသာ ေသျခင္းတရား၊ အဘိသခၤါရမာရ္က ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ကံရားမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ 

 ေဒ၀ပုတၱမာရ္နတ္ကလည္း သတၱ၀ါတို႔ နိဗၺာန္ႏွင့္ေ၀းေအာင္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေနသလုိ သတၱ၀ါတို႔၏ အတြင္းအဇၥ်တၱသေဘာ(မေကာင္းမႈ၌သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေလ့ရွိသည့္ မေနာစိတ္ ကိေလ သာမာရ္) ကလည္း နိဗၺာန္ကို မျမင္ရေအာင္ အျမဲပင္ ကားဆီးေနေပသည္။ ၀ဲၾသဃ သံသရာမွာ ရည္မွန္းခ်က္မပါဘဲ က်င္လည္ေနၾကရသည္သာ မ်ားေလသည္။ သတၱ၀ါအမ်ားကို ထာ၀ရေအးခ်မ္းရာ နိဗၺာန္သုခ မခံစားႏိုင္ေအာင္ ကားဆီးထားသည့္ မာရ္နတ္၏စစ္တပ္ၾကီးမ်ားမွာ အလြန္အင္အားေတာင့္ တင္းေပ၏။ တပ္မၾကီးမ်ားသဖြယ္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းျပီး တရားအားထုတ္သည့္ေယာဂီ၌ “သဒၶါ၊ သတိ။ သမာဓိ၊ ၀ီရိယ၊ ပညာ” ဟူေသာ နိဗၺာန္ရရွိေရး တုိက္ခိုက္ၾကသည့္ ဗုိလ္ငါးပါး အင္အား မေတာင့္တင္းပါက မာရ္နတ္၏ တပ္မၾကီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မာရ္နတ္၏ ဤတပ္မၾကီးမ်ားကို ဗုိလ္ငါးပါးျဖင့္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနသည့္ ေယာဂီပင္လွ်င္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အထူးသတိရွိရသည္ျဖစ္ရာ တရားကို မယံုၾကည္၊ ခႏၶာကုိ အတၱျဖင့္မွီ၍ သတိ၊ သမာဓိ၊ ၀ီရိယတရားတို႔ကင္းေနေသာ အႏၶပုထုဇဥ္တို႔ကား မာရ္နတ္၏တပ္မၾကီးမ်ားကို ရန္သူဟုပင္ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ မိမိ၏မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူေနတတ္ၾကေလသည္။ ရန္သူကို မိတ္ေဆြအမွတ္ျဖင့္ ေပါင္းေဖာ္မိသူမွာ မိမိေပါင္းေဖာ္မိေသာ ရန္သူ၏သတ္ျခင္းကို ခံရသလို ဘ၀မ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေသပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရသည့္ ပုထုဇဥ္၏အျဖစ္ကား စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေခ်သည္။ 

“ငါးအာ႐ံုအင္အစု၊ ခင္မႈႏွင့္ေန႔ကုန္၊ နင္ယခုေမ့ပံုလို၊ ေတြ႔မၾကံဳစခန္း၊ ပါယ္ေလး၀ ေသာက ဘံုမွာ၊ ေမ်ာရ႐ံု ရွိေတာ့ခမန္း”ဆိုသည့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး အဆံုးအမအတိုင္း ငါးပါးအာ႐ံု ကာမဂုဏ္တုိ႔ကို တဏွာျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႔၍ ေမာဟအေမွာင္ထုေအာက္မွာ ေပ်ာ္တျပံဳးျပံဳး ေမာ္မဆံုးႏိုင္ သည့္ ပုထုဇဥ္၏အျဖစ္ကား မ်က္ကန္းလမ္းေလွ်ာက္ေနသူပမာျဖစ္ေတာ့၏။ ပုထုဇဥ္တို႔မွာ အဆင္းလွေတာ့ ၾကည့္လိုခ်င္၊ အသံသာေတာ့ နားဆင္ခ်င္၊ အနံ႔ေမႊးမူ နမ္း႐ွဴခ်င္၊ အရသာေကာင္းမွ စားလိုလွ၍ အေတြ႔အထိ ေကာင္းေကာင္းတြင္ လဲေလ်ာင္းေမြ႔ေလ်ာ္ခ်င္သည့္ ေလာဘ၏ေစခိုင္းရာအတိုင္း အာ႐ံုေခၚရာ ေနာက္သာ လိုက္ေနၾကျပီး ေသေန႔ကိုေမ့ထားကာ သတိတရားေတြပါး ပါရမီကုသိုလ္တရားဆို နားျဖင့္ပင္ မၾကားလိုခ်င္ေအာင္ ကားဆီး၍ထားေနသည့္ မာရ္နတ္၏ပထမစစ္တပ္ၾကီးမွာ ကာမဂုဏ္ငါးပါး ကာမဂုဏ္တရားတုိ႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။ 

“လွတာမက္ေတာ့ ညစာခက္”ဆိုသလို လွတာေလးေတြ ၀တ္ခ်င္ၾကလို႔၊ လွတာေလးေတြ ၾကည့္ခ်င္ၾကလို႔၊ လွေနတာခ်င္း ျပိဳင္ခ်င္ေနၾကလို႔ အလွကုန္ပစၥည္းေတြလည္း ေစ်းတက္လို႔ ေနၾကကုန္ျပီ။ မည္မွ်ပင္ တက္ေနပါေစ ညစာသာအခက္ခံၾကမည္၊ အလွေတြကုိေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕မွာလည္း အဆင္းကေလး လွေနပါေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း ျပလိုေနၾက ၍ ေက်ာက္ေခတ္က လူသားပမာ လံုလံုျခံဳျခံဳ၀တ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း အသားကို ေလတိုးခံေနၾကေတာ့၏။ မေပၚ႐ံု တမယ္ ေဖာ္ေနၾက သည္မွာ ေခ်ာ္လဲလို႔ပင္ မေတာ္ျပီ။ မုဒုလကၡဏဇာတ္ေတာ္မွာ မိဖုရားၾကီး မေတာ္ လို႔ ေပၚတာေတာင္ အဘိညာဥ္ စ်ာန္ရသည့္ ရေသ့ၾကီးမွာ စ်ာန္ေလွ်ာ၍ ေျမၾကခဲ့ရဖူး၏။ ယခုလို အျပိဳင္ေဖာ္ေနၾကသည္တြင္ ကိေလသာစ႐ိုက္ ႏြားႏွယ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ မာရ္နတ္မင္း အၾကိဳက္ျဖစ္ေတာ့၏။ ေၾသာ္…ကိေလသာမာရ္နတ္မင္း ႐ူပါ႐ံု(အဆင္း)ျဖင့္ မေသေသေအာင္ ဖို႔သတ္လုိ ႔ေနေခ်သည္။ 

အိုအိုေအးဟု ေခ်ာ့သိပ္မွ အိပ္တတ္သည့္ ကေလးအရြယ္မွစ၍ သာယာျငိမ့္ေျငာင္းသံစဥ္ တို႔ကိုသာ နားေသာတ ဆင္လိုခဲ့ၾက၏။ တဏွာျဖင့္ တပ္မက္ေႏွာင္ဖြဲ႔၍ ေသာတျဖင့္ ျငိမ့္ကာ ေျငာင္းလိုသလို အခဲမေက်မႈကိုလည္း ေဒါသျဖင့္ ဟစ္ၾကျပန္ေလသည္။ ေမာဟအေမွာင္ ဖံုးသျဖင့္လည္း ဘာရယ္ညာရယ္ မသိ၊ ထႂကြကာ ကခုန္ၾကျပီး နားေသာတ မျငီးႏိုင္ၾကေပ။ ဒုန္းဒုန္းဒိုင္းဒိုင္း အုန္းအုန္းဂ်ိဳင္းဂ်ိဳင္းသံ ၾကားလိုက္ပါလွ်င္ ေသာတ နားအကူျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေစြ႔ေစြ႔ခုန္ေအာင္ မာန္နတ္မင္းက အ႐ူးထ ျမဴးႂကြေစေလသည္။ သာယာျငိမ့္ေျငာင္း၊ မသာယာ မျငိမ့္ေျငာင္းေသာ္လည္း သဒၵါ႐ံု(အသံ) အေပါင္း အေဖာ္ျပဳကာ သံသာရာ လမ္းအေဟာင္းမွာ သာ နားေသာတ ကိန္းေအာင္းေမြ႔ေလ်ာ္ေနေအာင္ မာရ္နတ္မင္း သြတ္သြင္းေနေခ်သည္။ 

ထံုေမႊးကာၾကိဳင္သည့္ရနံ႔ကိုသာ ဃာန(ႏွာေခါင္း)က ယိမ္းကာယိုင္ေလသည္။ မေမႊးမၾကိဳင္ ပုပ္ေစာ္ နံပါက ေဒါသျဖင့္ ႐ွဴးရွဲထကာ တရႊင္းရႊင္း မႈတ္ထုတ္ပါေတာ့၏။ ဘယ္ပန္းရနံ႔ ညာပန္းရနံ႔ဟူ၍ ဃာနက နမ္းမ၀လွကာ ဆံေကသာကိုလည္း သင္းၾကိဳင္ေနမွ၊ မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္း သင္းပ်ံ႕ေနမွ၊ ခႏၶာကိုယ္အကုန္လံုး ေမႊးထံုေနမွ ဃာနက သေဘာက် သည္ျဖစ္ရာ ဆံေကသာ၌လည္း စြတ္လိုက္ရသည့္ ေခါင္းေမႊးဆီ၊ မ်က္ႏွာျပင္၌လည္း လိမ္းျခယ္လိုက္ရသည့္ ေရာင္စံုအေမႊးပန္းခ်ီ၊ တစ္ကုိယ္လံုးတြင္လည္း လိမ္းက်ံလိုက္ရသည့္ အေမႊးအလွဆီတို႔ျဖင့္ လိမ္းျခယ္ကာ သ,ေနၾကရသည္မွာ မာရ္နတ္မင္း၏ ဂႏၶာ႐ံု(အနံ႔) သတ္ကြင္းအတြင္း လည္စင္းလို႔ ခံေနရေခ်သည္။ 

ဇိ၀ွါဆိုေသာ လွ်ာကလည္း ရသတဏွာ အားၾကီးလာပါလွ်င္ ေတာ္ထဲက ၾကက္၊ ငွက္၊ ၀ွက္ မဆိုထားႏွင့္ အိမ္ထဲက ေခြး၊ ေၾကာင္တို႔ကိုပင္ သတ္စားဖို႔ ၀န္မေလးတတ္ေခ်။ ေရွးအခါက ႏြားသတ္သမားတစ္ဦးသည္ အမဲသားမပါလွ်င္ ထမင္းမစားတတ္သူျဖစ္ရာ တစ္ေန႔သ၌ အမဲသားဟင္းမပါ၍ ေနာက္ေန႔သတ္မည့္ႏြားကို အရွင္လတ္လတ္ လွ်ာကိုျဖတ္ျပီး ေၾကာ္ခ်က္ စားေသာက္မိျခင္းေၾကာင့္ ပထမေဇာေစတနာ အက်ိဳးေပး သျဖင့္ စားေနဆဲ ထမင္းပန္းကန္ ထဲသို႔ သူ၏လွ်ာ ျပတ္က်ေသဆံုးကာ အ၀ိစိသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။ လွ်ာဆိုသည့္အတိုင္း အရသာေကာင္းမ်ားကိုသာ ထာ၀စဥ္ရွာေဖြေနေတာ့၏။ စားဖို႔လည္းရွာ ရ၊ ေသာက္ဖို႔လည္း ရွာရ၊ မ်ီးဖို႔လည္းရွာေနၾကရသည္မွာ လက္ႏွစ္လံုးခန္႔သာရွိသည့္ ယင္းလွ်ာေၾကာင့္ပါ တကား။ ေ၀ဒနကၡႏၶာနာမ္က ထုိလွ်ာျဖင့္ ၾကားခံထားျပီး လာသမွ်အရသာကုိ ျမိန္သွ်က္လို႔ သြားေရက်ကာ လည္ျမိဳမွ အူအတြင္းသို႔ သတိဉာဏ္ကင္းစြာ သက္ဆင္းႏိုင္ဖို႔အေရး မာရ္နတ္မင္းက ရသာ႐ံု ေၾကာ့ ကြင္းျဖင့္ ရစ္ပတ္လို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ေနေတာ့၏။ 

ပါးလႊာလွသည့္ ကုိယ္ကာယကလည္း အျပင္ဆံုးအလႊာဆိုသည့္အတိုင္း အရင္ဦးဆံုး အထိအေတြ႔ရသည့္ အရာပီပီ အသိမ္ေမြ႔ဆံုး ႏူးညံ့သည့္အရာမ်ားကိုသာ ထိေတြ႔ခံစားလိုလွ ၏။ ေဖာင္းေဖာင္ အိအိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေျငာင္းျငိေနမွ ႏွဴးႏွတ္ထိသိခ်င္လွသျဖင့္ ယုန္ေမြး၊ သိုးေမြး၊ ပိုးေမြးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား သည့္ အ၀တ္အစား ေပ်ာင္းေပ်ာင္းအိအိမ်ားကိုသာ ၀တ္လိုလွေပ၏။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေႏြးေထြးႏူးညံ့သည့္ ကတီပါျပင္သာ ကမၻာတခြင္ ခင္းထားလိုလွသည္။ သင္းပ်ံ႕ သည့္ ပန္းေမြ႔ယာမွာ ႏွစ္ကိုယ္မခြါ ခ်စ္သက္လ်ာႏွင့္ တီတီတာတာ စကားေတြေျပာရင္း ေထြးဖက္ကာ အိပ္စက္ေပ်ာ္ေနေအာင္ မာရ္နတ္က ေဖာ႒ဗၺာ(အထိအေတြ႔)အာ႐ံု ညြတ္ကြင္း ျဖင့္ ကိေလသာမိႈင္းကာခ်ကာ ဉာဏ္အျမင္ ကန္းေစပါေတာ့သည္။ 

မာရ္နတ္၏တပ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးအေဖာ္ ဆယ္ပါးရွာရာ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔ ဟူေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္သည့္ ပထမတပ္မၾကီးသည္ ၾကီးမားထည္၀ါလွပါ၏။ သတိ ဉာဏ္ခိုင္ခံ့၍ ၀ီရိယကုိ မ႑ိဳင္ျပဳကာ သမာဓိႏွင့္သဒၶါ အျမဲမခြါေဆာင္ထားမွ မာရ္နတ္မင္း ညြတ္ကြင္း က လြတ္ကင္းေအာင္ အားထုတ္ႏိုုင္ေပမည္။ ျမင္ကားျမင္၏, မၾကည့္၊ ၾကားပါလွ်င္လည္း နားမဆင္၊ နံပါမူ လည္း နမ္းမ႐ွဴ၊ ေကာင္းေနက လည္း မေတာင္းတဘဲ ထိေနေသာ္လည္း တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မကပ္ျငိရေအာင္ ဗိုလ္ငါးပါး မဂၢင္တရားတို႔ျဖင့္ သတိထား ႐ႈပြားၾကပါကုန္။ ထူထည္းလွသည့္ ကိေလသာကို ယခုမၾကာ အသိတရားႏွင့္ ဉာဏ္ဓားျဖင့္ အလႊာပါးေအာင္ အခါခါ ႐ႈပြားရပါမည္။ ကိေလသာတို႔ကို ဒါနျဖင့္ လည္း ခြါခ်၊ သီလျဖင့္လည္း ကြာက်ေစကာ ဘာ၀နာျဖင့္လည္း မျပတ္မလပ္ အထပ္ထပ္ အခါခါ ႐ႈပြားက်င့္ၾကံရာ၏။ ျမင္ေနက ျမင္သိ၊ ၾကားပါက ၾကားသိ၊ နံပါက နံသိ၊ စားပါက စားသိ၊ ထိပါက ထိသိ ဟူ၍ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ ျဖစ္ပ်က္ဟန္ကို သေဘာအမွန္ဆိုက္ေအာင္ ယထာဘူတဉာဏ္ႏွင့္ ခဏိက သမာဓိတို႔ျဖင့္ ထင္ရွားရာတစ္ခုခုသာ ပိုင္ႏိုင္စြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါ လွ်င္ ကတဉာဏ္ ျပီးေစႏိုင္ေပသည္။ 

 စာ႐ႈသူဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား မာရ္နတ္၏ပထမစစ္တပ္ကို ဗိုလ္ငါးပါးမဂၢင္ တရားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကရန္အလို႔ငွါ သတိတရားျဖစ္ေစေၾကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းေစတနာထားျပီး ဤေဆာင္း ပါး ေရးသားလိုက္ရေပသည္။ 
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

4 comments:

ADMIN said...

I read yours are very good, suitable for me as a new learning blogspot. I have a Prediksi Togel blogspot. I am very grateful if friends want to visit on my blogspot Prediksi jitu.
Not only Blogspot, I also learned to make a page, Visit also my cool page Link villabetting. Berita Indonesia

ADMIN said...

I read yours are very good, suitable for me as a new learning blogspot. I have a Prediksi Jitu blogspot. I am very grateful if friends want to visit on my blogspot
bandar togel. prediksi togel
Not only Blogspot, I also learned to make a page, Visit also my cool page Berita terpopuler. Educational material can also be found at bandar bola

Blogger2 said...

Çok güzel makale olmuş. medyum - hocalar - medyum tavsiye - medyum yorumları - medyum - medyumlar - medyum tavsiye - medyum yorumları

novintandis | نوین تندیس said...

ساخت بج سینه

بج سینه

خرید بج سینه