4 Jan 2013

ပုရိသ ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား(တတိယ(နိဂံုး)ပိုင္း)

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” 

ပုရိသတို႔၏ ၾကီးပြါးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆုတ္ယုတ္ေစေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ေစ ေၾကာင္း ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ားမွာ (၁) ေသရည္ေသရက္မ်ား သံုးေဆာင္မွီ၀ဲျခင္း၊ (၂) မိန္းမမ်ိဳးစံု ခံုမင္ လိုက္ စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး(ပထမပိုင္းႏွင့္ဒုတိယပိုင္း)တို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။ ယခု ေဆာင္း ပါး(တတိယ(နိဂံုး)ပိုင္း)ျဖင့္ ပုရိသတို႔အား ဆက္လက္၍ အၾကံျပဳ ေရးသားေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

စာေရးသူဆိုလိုခ်င္သည့္ “ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္အဓိပၸာယ္ ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဓိကတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မွားယြင္းေနမႈ အမ်ားဆံုး အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကိုေဖာ္ျပကာ သတိတရား ျဖစ္၍ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အဓိကထား သတိေပးအၾကံ ျပဳခ်င္ေသာေၾကာင့္ “ပုရိသ”ဟုေ႔ရွ တြင္ တပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ “ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”ဆုိေသာ အဓိပၸာယ္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေရကန္ တစ္ကန္ထဲသို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေရမ်ားစီး၀င္ေသာ္ လည္း ထုိေရကန္ ၏ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ အေပါက္ၾကီးေလးေပါက္ရွိေနရာ ထိုအေပါက္ၾကီး မ်ားကို မပိတ္ပါ လွ်င္ ထိုေရကန္၌ ေရမ်ား ဘယ္ေသာ အခါမွ မရွိျခင္းကို ျပလိုရင္း၊ တစ္နည္း အလြန္ၾကီးမားေသာအေဆာင္အဦၾကီးတြင္ သြပ္မ်ားမိုး ထားျပီး အုတ္ကန္ၾကီးတစ္ခုတည္းသို႔ ေရမ်ားစီးဆင္းက်ေရာက္ေစရန္ ေရတေလွ်ာက္မ်ား တပ္ဆင္ထားရာ မိုးမ်ား သဲၾကီးမဲၾကီး ရြာသြန္းေသာအခါ အုတ္ကန္ၾကီးထဲသို႔ ေရမ်ား ဒလေဟာ က်ေရာက္ပါေသာ္လည္း ထုိအုတ္ကန္ၾကီး၏ ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ အေပါက္ၾကီးေလးေပါက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ မိုးတိတ္သည့္ အခါ၌ ထိုအုတ္ကန္ၾကီးထဲတြင္ ေရမ်ား မရွိျခင္းကို ျပလိုရင္းျဖစ္၏။ ထိုဥပမာ အတိုင္းသာလွ်င္ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္သည္ ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ေလးမ်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ရွိထားသူျဖစ္ေစ၊ ရွိလာေအာင္ အားထုတ္ေနသူျဖစ္ေစ ေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပသည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာ အမူအက်င့္ဆိုးၾကီးမ်ား ရွိေနပါလွ်င္ ေရကန္ႏွင့္ အုတ္ကန္တို႔၌ အေပါက္ၾကီးမ်ားရွိေန၍ ဘယ္ေသာ အခါမွ ေရမရွိႏိုင္သလို ၾကီးပြါးတိုးတက္မႈ မရွိ၊ အျမဲဆုတ္ယုတ္ေနကာ ေယာက်္ားျမတ္တစ္ဦးမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ သာမန္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ သာလွ်င္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအမူအက်င့္မ်ားသည္ ကံဆိုးေစေသာ အေပါက္ၾကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ရာ “ကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

“ေယာက်္းသရမ္း၊ လူ႔ေပါက္ပန္းသည္၊ စဥ္တန္းလမ္းေျဖာင့္၊ ဉာဏ္ခ်င့္ေထာက္၍၊ ႐ိုးေျဖာင့္ သမာ၊ စီးပြါး ရွာေရး၊ မေတြးဘယ္ခါ၊ ျဖတ္လမ္းသာလွ်င္၊ သာယာေပ်ာ့ေပ်ာင္း၊ ေငြျဖင့္ေလာင္း ၍၊ လဲေလ်ာင္းဆက္ေခၚ၊ အက်ိဳးေမွ်ာ္သည္၊ ႐ံႈးေပၚ႐ံႈးျမဲ၊ ေလာင္းပြဲအစဥ္။” ေပါ့ေပါ့ေတြး၊ ေပါ့ေပါ့ေနကာ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍ ႐ိုး႐ိုးသားသားၾကိဳးစားစီးပြါးမရွာဘဲ အပ်င္းထူေသာ ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ရ ျမန္ျမန္ရလိုျပီး အေလာင္းကစား လုပ္၍ အက်ိဳးအျမတ္ရလိုမႈသည္ ေနာက္ဆံုး၌ ဒုကၡျဖင့္ လမ္းဆံုးရကာ ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္လိုက္ရင္း ကိုယ့္က်င့္သီလပါ ေမ်ာပါသြား ရသည့္အျဖစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ပုရိသမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္းသည္ အေလာင္းကစားက်ဴးျခင္း အမွတ္(၃)ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လြယ္လြယ္ရသည့္ေငြကို လြယ္လြယ္ကုန္ေအာင္ သံုးျဖဳန္းတတ္သည္မွာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္၏။ အေလာင္းကစားႏိုင္လို႔ ေငြရပါက ခဏသာလွ်င္ျဖစ္ျပီး ထိုအေလာင္းကစားျဖင့္ပင္ ထိုေငြမ်ား ျပန္လည္ကုန္ဆံုးသြားေပသည္။ တစ္ပြဲႏိုင္ (၁၀)ပြဲ႐ံႈး၊ (၁၀)ပြဲႏိုင္ ပြဲ(၁၀၀)႐ံႈးရကာ ေနာက္ဆုံး ရွိႏွင့္ျပီးသား ေငြအရင္းအႏွီးပါျပဳန္း၍ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ မြဲေတသြားသူမ်ား ေလာကမွာ အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရေပသည္။ တခ်ိဳ႕ အေလာင္းကစားသမားမ်ားဆိုလွ်င္ မြဲေတသြား႐ံုတင္မကဘဲ သားကဲြမယားကြဲျဖစ္ရ ကာ ေထာင္တန္းက်ရသည့္ ဒုကၡတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပသည္။ 

ပုရိသတို႔၏ အေလာင္းကစားနည္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစား စံုလင္လွေပသည္။ ၾကက္တိုက္၊ ဖဲ႐ိုက္၊ ေလးေကာင္ ဂ်င္၊ ေျခာက္ေကာင္၊ ေႂကြအံ စသည္တို႔ႏွင့္ ပုရိသတို႔စိတ္လႈပ္ရွားကာ ယခုေခတ္ ေရပန္းစားေနသည့္ တစ္လံုးေလာင္းလို ႔ေခၚေသာ ေဘာလံုး အေလာင္းကစား၊ တခ်ဳိ႕ပုရိသမ်ား ဇနီးမယားကပါ အားေပးကာ လင္မယားစံု ညီ ႏွစ္လံုး ထီ၊ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ ရွိသမွ်ကုန္ေစ ကာ ခါတိုင္းလိုလို ေပါက္ဂဏန္းမ်ား လံုးလံုးလြဲသည့္ သံုးလံုးခ်ဲ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဖဲသမားမ်ား အာ႐ံုေတြမမ်ားဘဲ ဖဲခ်ပ္မ်ားတြင္ စ်ာန္၀င္စားေနတတ္သည္မွာ ေကာင္းေသာ အာ႐ံုကိုသာ ဤကဲ့သို႔ယူလိုက္ပါလွ်င္ ယခုေခတ္ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား အလြန္ပင္ မ်ားျပားႏိုင္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕မ်ား မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္၊ မိုးခ်ဳပ္မွ မိုးလင္းကာ မ်က္တြင္းမ်ားေဟာက္ပက္ ဒူးႏွစ္ဖက္ေဂ်ာက္ ဂ်က္ျမည္ကာ ဒူလာေရာဂါ ကိုင္ခ်င္ကိုင္ပါေစ တစ္ေနုကုန္ေအာင္ ဖဲထိုင္႐ိုက္ႏိုင္ၾက၏။ ႏိုင္သည္ မႏိုင္သည္ အပထားလို႔ ဖဲသမားတို႔ ရင္းရသည့္ဒုကၡကား မေသးလွေပ။ ႏိုင္လိုက္႐ံႈးလိုက္၊ ႐ံႈးလိုက္ႏိုင္လိုက္ျဖင့္ ရွည္ၾကာစြာ စြဲကစားပါမူ ပါ၀ါထူမ်က္မွန္ တပ္ရကာ အဆံုးတြင္ ဒူလာေရာဂါ ရႏိုင္ေလသည္။ ဤကား ဖဲ႐ိုက္ျခင္းကို ၀ါသနာပါေသာ အေလာင္းကစားမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္တည္း။ တခ်ိဳ႕သည္ကား စြဲမကစားေသာ္ လည္း တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းတတ္သည့္ ျဖတ္လမ္းသမားလုပ္တတ္ရာ လိမ္ညာလွည့္စားခံရပါလွ်င္ ဘ၀ပါ ပ်က္သုဥ္းရ တတ္ေပသည္။ 

သံုးလံုးခ်ဲသမားမ်ားသည္လည္း ဂဏန္း၌ အာ႐ံုစုိက္ၾကေပသည္။ ယခင္က ဘယ္ဂဏန္းထြက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ ဘယ္ဂဏန္း ေသခ်ာပါမည္၊ ခ်ဲထီျပကၡဒိန္ေထာက္၍ ဤဂဏန္း သံုးလံုး ေသခ်ာေပါက္ထြက္ႏိုင္သည္၊ ဟုိအတိတ္ သည္နိမိတ္အရ ဒီဂဏန္းပါရလိမ့္မည္ အစရွိသည္ျဖင့္ ခ်ဲထီမထြက္ခင္ (၁၅)ရက္အလိုတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြက္ခ်က္ၾကေပသည္။ တဖန္ အိမ္မက္ဂဏန္း၊ ကေလးေျပာဂဏန္း၊ အ႐ူးေပးဂဏန္း၊ ဘုန္းၾကီးေပးဂဏန္း၊ ပံုမွန္စြဲထိုးသည့္ ေမြးဂဏန္း၊ ယၾတာဂဏန္း အစရွိသည္ျဖင့္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုယူကာ ေခါင္းေမြးျဖဴေအာင္ တြက္ခ်က္ၾကေလသည္။ ဤခ်ဲဂဏန္းမ်ား တြက္ခ်က္ၾကသလုိ ေလာကီအက်ိဳး တိုးတက္ေစ မည့္ သခ်ၤာပညာကိုသာ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား တြက္ခ်က္ၾကပါမူ ေနာင္အခါ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားရ၍ ႏုိဘယ္လ္ဆုရသူမ်ား ထြန္းကားေပၚေပါက္ႏိုင္ေပသည္။ သံုးလံုးခ်ဲကို သံုးႏွစ္သံုးမိုး စြဲထိုးႏိုင္ပါ လွ်င္ အိမ္ကိုပင္ မီးကြင္းရေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်ဲကို သံုးႏွစ္သံုးမိုး အေလာင္းကစားပါက ေလာင္စရာကိုယ္ပိုင္အိမ္ မရွိေတာ့၍တည္း။ သံုးလံုးခ်ဲထီတြင္ အကြက္ ေပါင္း(၁၀၀၀)ရွိရာ ေပါက္မည့္အကြက္က (၁)ကြက္၊ မေပါက္မည့္အကြက္က (၉၉၉)ကြက္ ဤမွ် အခ်ိဳးခ် ကြာေနပါလ်က္ ဘာေတြ ဘယ္လိုတြက္ခ်က္၍ မိုက္ခ်က္ေတာ့ ကန္းကုန္ေနၾက သည္ကို စဥ္းစားဖို႔သင့္ေပသည္။ ခ်ဲထီဂဏန္းမ်ားကို ေဟာကိန္းထုတ္ထြက္္ခ်က္ၾကသည္တြင္ “သုည”မွ “ကိုး”အထိ ဂဏန္း (၁၀)လံုးရွိရာ လူ(၁၀)ဦးတို႔က တစ္ေယာက္ တစ္ဂဏန္းပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သခ်ၤာပါရဂူၾကီးမ်ား သဖြယ္ ရဲရဲေတာက္ ေဟာကိန္းထုတ္ၾကေလသည္။ ခ်ဲထီဖြင့္သည့္ေန႔တြင္ ထြက္သည့္ေပါက္ ဂဏန္းတြင္ ဂဏန္းမ်ား မပူးပါလွ်င္ လူသံုးဦး တြက္ကိန္းမွန္ေလသည္။ ဂဏန္းႏွစ္လံုး ပူးပါက ႏွစ္ဦးသာ အမွန္ရ၍ ဂဏန္းထြိဳင္ ထြက္ပါလွ်င္ က်န္(၉)ဦး ငုတ္တုတ္မိႈင္ေလသည္။ ခ်ဲဂဏန္း မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ စာခ်ိဳးေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပရပါလွ်င္ “၀၅၄- ကုန္မွနားေအး၅၀၅- ႏြားကုန္မွနားဆုန္ဆန္ဆီ- ကုန္ျပန္ျပီ”ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ ဆုန္ဆန္ဆီဆိုသည္မွာ ထိုင္းအသံ ထြက္ (ဆုန္- ၂၊ ဆန္- ၃၊ ဆီ- ၄)ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

 အို…ပုရိသ ခ်ဲသမားအေပါင္းတို႔ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္ၾကိဳးကုတ္၍ အလုပ္လုပ္၍ရသည့္ေငြကို မွ်တစြာ သံုးစြဲကာ ေငြကို စုၾကကုန္ေလာ့။ သည္းခံျပီး ေငြစုျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေတြၾကာလာပါက ထိုေငြကို အရင္းအႏွီးျပဳ ၍ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါလွ်င္ ေနာင္၌ သူေဌးၾကီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲမြဲေတေန ၾကရသည္မွာ ခ်ဲထီေၾကာင့္လည္း ပါေနေပသည္။ ႏွစ္လံုးထီ သည္လည္း ဤအတိုင္းသာ လွ်င္ ျဖစ္ေလ သည္။ ႏွစ္လံုးသံုးလံုးကို ေလာင္းကစားၾကပါက တစ္သက္လံုး မြဲရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေလာင္း ကစားၾကပါက တစ္ခါတစ္ခါ ျပာက်ရေပ မည္။ ရံဖန္ရံဖန္ ေပါက္တတ္ၾကပါေသာ္ လည္း အေလာင္းကစား သမားမ်ား ေကာင္းစားသည္ ဆိုရာမွာ “ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မနက္”ဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ တစ္ခဏသာ လွ်င္ျဖစ္ေခ်သည္။ 

တစ္လံုးေလာင္းဆိုသည့္ ေဘာလံုးအေလာင္းကစားသမား ပုရိသမ်ားသည္လည္း မ်က္စိနား မအားၾကရေပ။ ဖတ္လိုက္ရသည့္ ေဘာလံုးဂ်ာနယ္၊ ၾကည့္လိုက္ရသည့္ ေဘာလံုးပြဲ၊ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ေဆြးေႏြးၾကရ သည့္ ေဘာလံုးပြဲသံုးသပ္ခ်က္ အစရွိသည့္ကိစၥအ၀၀တို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခံ အလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္ၾကသည္မွာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလူၾကီးမ်ားကပင္ အ႐ံႈးေပးရေပ လိမ့္မည္။ “ျမန္မာ့အားကစား ကမာၻကိုလႊမ္း”ရေအာင္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားထက္ ေဘာလံုး အေလာင္းကစားသမားမ်ားက သာလြန္မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ၾကာလာလွ်င္ လူငယ္တို႔ ဒုကၡမ်ား ရမည့္အေရး ေမွ်ာ္ေတြးမိေလသည္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ား စာကို ၾကိဳးစားရမည့္ အစား ေဘာလံုးအေလာင္းကစားျဖင့္ လမ္းမွားကာ စေလာင္းမွလာသည့္ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို ေန႔မနား ညမအား ၾကည့္ေနၾကရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းစားမ်ားကိုလည္းမၾကည့္ႏိုင္၊ ဗဟုသုတ ပြါးေစေသာ စာေပ မ်ားကိုလည္း မေလ့လာ မဆည္းပူးႏိုင္ၾကဘဲ ေဘာလံုးအားကစား သမား ေယာင္ေယာင္၊ ေငြေ ရးေၾကးေရး အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စီးပြါးေရးသမားေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနၾက ကာ အနာဂတ္တြင္ မလွမပသူမ်ား ျမန္မာ တြင္ ေပါမ်ားလာပါက အနာဂတ္ႏိုင္ငံအေရးမွာ ရင္ေလးစရာပင္ျဖစ္၏။ 

 “ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ တ႐ုတ္လိုရွာ၊ ကုလားလိုစု၊ ျမန္မာလို မျဖဳန္းနဲ႔”ဆိုေသာ စကားေပၚေပါက္ လာျခင္း သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မီးေမွာင္းထိုးျပေနသလိုပင္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတို႔က လၻက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ထိုင္၊ KTV ၊ မာဆက္၊ စင္တီေတးဂီတရွိသည့္ အရက္ဆိုင္ အစရွိသည့္ ေငြကို အက်ိဳးမရွိ ျဖဳန္းတီးေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔က ၾကိဳးၾကိဳးကုတ္ ကုတ္ စီးပြါးရွာေနၾကသည္၊ ကုလား တို႔က ေငြ ကို ေခၽြတာစုျပီး ရသည့္ေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ စီးပြါးေရးၾကိဳးစားကာ ခ်မ္းသာေနၾကျပီ။ တ႐ုတ္ကုလားတို႔က ဆိုင္ၾကီးကနားၾကီး၊ တိုက္ၾကီး တာၾကီး ကားၾကီးမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔က လၻက္ရည္ဆိုင္ထိုင္၍ ခ်ဲတြက္၊ ေဘာလံုးပြဲေလာင္းကာ အက်ိဳးမရွိအခ်ိန္ျဖဳန္းေငြျဖဳဳန္းေနၾကဖို႔ မေတာ္ေတာ့ေပ။

အေလာင္းကစားမွန္သမွ် ဘယ္အေလာင္းကစားမွ မႏွစ္သက္ၾကပါေလႏွင့္။ အေလာင္း အစားသည္ က်င့္ၾကံၾကိဳးစားထိုက္သည့္ စီးပြါးေရးနည္းမဟုတ္ေပ။ ဘ၀ကို မြဲျပာက်ေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္းေစမည့္ မီးႏွင့္ကစားသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ဘ၀၌ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စီးပြါးေရးအဆင္ မေျပမႈ ျပႆနာေတြကို ရရစားစား ၀ါး၀ါးမ်ိဳမ်ိဳ ဆိုသလို လတ္တေလာ ေျပလည္႐ံုဆိုျပီး အေလာင္းကစားျဖင့္ ျဖတ္လမ္းကို လိုက္ၾကပါလွ်င္ ဒုကၡႏွင့္သာ ခရီးႏွင္ၾကရေပမည္။ သတိတရားျဖင့္ ႐ိုးေျဖာင့္စြာ အလုပ္လုပ္ကာ ၾကိဳးစားစီးပြါးရွာၾက ကုန္ေလာ့။ အေလာင္းကစားသမားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခံစားရမည့့္ ဆိုးက်ိဳးတရားတို႔ကို ေဖာ္ျပျပီး အမွတ္(၃) ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးအေၾကာင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။ 

 အေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူရရွိမည့္အျပစ္ (၆)ပါး- 
“ေအာင္သူရန္ပြါး၊ ႐ံႈးသားစိုးရိမ္၊ စည္းစိမ္ေလ်ာ့ပါး၊ တရားသဘင္၊ မ၀င္သက္ေသ၊ မိတ္ေဆြႏွိမ့္ဆို၊ မလိုထိန္းျမား၊ ဤေျခာက္ပါးကား၊ ေပ်ာ္ပါးေႂကြအံ အျပစ္တည္း။”  

ဆက္လက္ျပီး ေနာက္ဆံုးအမွတ္စဥ္ျဖစ္သည့္ အမွတ္(၄)ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးအေၾကာင္းကုိ ဆက္ လက္ေရးသားအၾကံျပဳပါဦးမည္။ “မူးယစ္ထံုထိုင္း၊ အဆိပ္႐ိုင္းဟု၊ လူတိုင္းနာမ၊ သမုတ္ၾကသည့္၊ တိုစေဆး၀ါး၊ ဘိန္းျဖဴမ်ားႏွင့္၊ ေဆး၀ါးေဆးေျခာက္၊ မွီ၀ဲေသာက္က၊ စိတ္ေဖာက္စိတ္ႂကြ၊ ေမာဟေထြေထြ၊ စိတ္ေတြေလကာ၊ ဆိုးေပလံုးလံုး၊ ဘ၀တုံး၏။” ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ အစျပဳျပီး ေဆးေျခာက္၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ႂကြ ေဆးျပား အစရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို မွီ၀ဲသံုးေဆာင္ျ့ခင္းသည္ လူကိုထံုထိုင္းေစကာ ဘ၀ပါပ်က္သုဥ္းေစသည့္ အဆိပ္႐ိုင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အမူအက်င့္သည္လည္း ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ 

 ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ား လူပ်ိဳေပါက္အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အစဆံုးအတုယူတတ္ သည့္မေကာင္းမႈမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပရိသအမ်ားစုအေနျဖင့္ ေဆး လိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကေလသည္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ပါက ေခတ္မမွီဘူး ထင္ေနျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ ၾကားခံမရွိဟု ယူဆျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျပီး စတိုင္ထုတ္လိုျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပလိုျခင္းႏွင့္ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ ယူရန္အတြက္ ၾကားခံကိရိယာ အျဖစ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္႐ံုသာရွိေသာ္ လည္း ေဆးေျခာက္ မ်ား၊ ဘိန္းပင္မွရသည့္ အရြက္၊ အမႈန္႔ စသည္မ်ားကို သံုးေဆာင္ျခင္းအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားပါလွ်င္ နည္းနည္းမွီ၀ဲရာက စြဲသြားကာ ဘ၀ပါပ်က္သုဥ္း၍ လူညြန္႔တံုးရေပမည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီ၀ဲသံုးေဆာင္သူတို႔သည္ ထိုမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မမွီ၀ဲရပါက ဘာအလုပ္ကိုမွ် မယ္မယ္ရရ မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ ထို ပုရိသတို႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးရရွိဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေသာ မေကာင္းမႈကိုမဆို ျပဳလုပ္ ရဲၾကေပသည္။ မေကာင္းမႈၾကီးမ်ား ဆက္လက္တိုးပြါးေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွီ၀ဲသံုးေဆာင္ ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူညြန္႔တံုးကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို ပါ ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်ေသာ ေၾကာင့္ ေထာင္တန္း က်ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရေပ လိမ့္မည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲေနပါက ေမာဟမ်ား ပိုမိုထူေျပာလွ၍ ယခုဘ၀ တရားရရွိေရးကား လြန္စြာမွ ေ၀းလွေပ သည္။ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ႐ွဴၾက သည့္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ စ႐ွဴစတြင္ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြျဖစ္ ကာ ေပ်ာ္ၾကရ သည္ဆို၏။ အလုပ္လုပ္လို႔ေကာင္း၊ စာက်က္လို႔ ေကာင္း စသည္ျဖင့္ ႐ွဴရင္း႐ွဴရင္း စိတ္ေဖာက္သြားၾကေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေဆးကို စိတ္ကို လည္း ႂကြေစတတ္ျပီး ေနာက္ဆံုး ႐ူးသြပ္သည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ႂကြ႐ူး သြပ္ေဆးဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားသံုးၾကသည့္ လူငယ္လူရြယ္ ပုရိသမ်ား ကမာၻမွာ ေပါမ်ားလ်က္ရွိရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ ဖ်က္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔လူသား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကား ဂုဏ္ယူဖြယ္ ရာျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ကိစၥမ်ားေသာ ပရိသမ်ားသည္လည္း စိတ္ကို တက္ႂကြေစရန္၊ အိပ္ေရး ပ်က္ခံ ႏိုင္ေစရန္ စသည္ျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးေဆာင္ၾက၏။ ဇိမ္ခံယစ္မူး စိတ္ၾကည္ ႏူးမႈကို ခံခ်င္ၾက၍လည္း သံုးၾက၏။ ေမာဟျဖင့္ မူးယစ္ေနျခင္းကို စိတ္ၾကည္ႏူးေနသည္ဟူ၍ မွတ္ကာ သံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္၏။ မူလတန္းကတည္းက ပုထုဇဥ္တို႔စိတ္သည္ ေမ်ာက္စိတ္ ကဲ့သို႔ ေရာက္ တတ္ရာရာ မေကာင္းမႈအာ႐ံု၌ သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ ထပ္မံ ဓာတ္ျပဳလိုက္သျဖင့္ မေကာင္းမႈအာ႐ံု အေတြးနယ္တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳသြားကာ ဘယ္မွာလွ်င္ စိတ္အစဥ္ ေကာင္းႏိုင္ေတာ့အံ့နည္း။ 

 အို…ပုရိသ လူငယ္လူရြယ္ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ေဆး၀ါးေဆးေျခာက္သံုးစြဲျခင္းသည္ အသင္တို႔ကို ဘ၀အေမွာင္ ေခ်ာက္က်ဖို႔အတြက္ နည္းမွားလမ္းမွားတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္အခ်ိန္၌ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ စိတ္႐ိုင္းေလးမ်ား ၀င္လာတတ္သည္ျဖစ္ရာ အေပါင္းအသင္း မွား၍လည္း ထိုေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ၾက သည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းတို႔ျဖင့္ မေကာင္းအသင္း မဖြဲ႔ၾကေလႏွင့္။ ေကာင္းမႈျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တြန္း တတ္သည့္ မိတ္ေကာင္းေဆြတစ္သင္း ဖြဲ႔ၾကကုန္ေလာ့။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပုရိသၾကီးမ်ားက “ေယာက်္ားဆိုတာ အကုန္လုပ္ဖူးရတယ္ကြ”ဟူ၍ အျမင္မွား အယူမွား ဒိ႒ိတရားကို လူငယ္တို႔ထံ ထိုအေတြးမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္တတ္ၾကေပသည္။ အေတြးအေခၚနည္းၾကေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ “အင္း ဒါမွ ငါက ျပန္ျပီး ဆရာၾကီးလုပ္တတ္ မွာ”ဟူ၍မွတ္ကာ “အရက္၊ မိန္းမ၊ အေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး”စေသာ မေကာင္းသည့္ အတတ္ပညာမ်ိဳးစံုတို႔ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ ပါရဂူၾကီး လုပ္ခ်င္လာၾကကာ ဆန္းရင္းဆန္း ရင္း လိုင္းေပါင္းစံုတာ၀န္ယူရသည့္ ဂိတ္မွဴးၾကီးကဲ့သို႔ ခႏၶာကိုယ္ အနားမရႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရွာသမွ် စီးပြြါးမွာလည္း ထိုေလးမ်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ အသံုးခ်ေနၾကေတာ့၏။ ထိုသူတို႔၏ အမ်ားအက်ိဳး ပရဟိတအျမင္အေနျဖင့္ “ယိုေပါက္ေလးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သင္းပင္းဖြဲ႔ရပါက သိန္းေသာင္းမက အကုန္ခံႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အရက္မေသာက္တတ္သူအား အေအးတစ္ခြက္ တိုက္ရမွာကို လြန္စြာ ႏွေမွ်ာတြန္႔တိုတတ္ၾကေလသည္။” ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားဓမၼအလိုအရ ျပဳေကာင္းသည့္ဒါန၊ မျပဳေကာင္းသည့္ဒါနဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိေလ ရာ ေသရည္ေသရက္အလွဴ၊ ေမထုန္အလွဴ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလွဴ၊ အေလာင္းကစားလုပ္ရန္ ကူညီသည္တို႔မွာ မေကာင္းေသာဒါန၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြကုန္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္မရဘဲ အကုသိုလ္သာရရွိေသာ မိစၧာဒါနတို႔ျဖစ္၏။ “အပါယ္ေလးပါး၊ လားမည့္အေၾကာင္း၊ မေကာင္းမႈမွ၊ စပ္သမွ်ကို၊ ေရွာင္ၾကပါေလ၊ ေသကာထုတ္ေခ်ာက္၊ ငရဲေရာက္မည္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ ေစ။”ဟူေသာ ရွင္မဟာရ႒သာရဆံုးမစာေလးကို ႏွလံုးသြင္း၍ ထိုမေကာင္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါေလ။ ပုရိသတို႔၏ လမ္းမွားကာ အကုသိုလ္ျဖင့္ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾက သည္မွာ ထိုေလးမ်ိဳးေသာ “ပုရိသ ကံဆုိးေပါက္ၾကီးမ်ား”ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပျပီး သတိတရား တိုးပြါးကာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ အၾကံျပဳ၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေမတၱာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပအပ္ေပသည္။ 

ပုရိသကံဆိုးေပါက္ၾကီးမ်ား”
 ျမတ္ေသာေယာက်္ား၊ သတို႔သားသည္
 ေမြးဖြားလူလား၊ ေျမာက္ခဲ့ျပီ။ 
ရခဲဖို႔စြာ၊ ၾကိဳးစားပါလွ်င္ 
လြန္သာျမတ္လို႔၊ ေအာင္ပြဲဆင္။ 
ထိုသုိ႔မသြား၊ လမ္းေခ်ာ္မွားလွ်င္ 
တိုးပြါးဖို႔တြင္၊ လမ္းမျမင္။
 ေယာက်္ားေဖာက္ျပား၊ အမွားမ်ားတြင္
 ေလးပါးျပား၍၊ ယိုေပါက္ဆင္။ 
ပ-ဆံုးအေပါက္၊ ေသရည္ေသာက္ၾက 
ဒု-ေပါက္ဣတၳိယ၊ မွားကာမ။ 
တ-ေပါက္အမွား၊ ေလာင္းကစားႏွင့္
 ေဆး၀ါးမူးယစ္၊ စတုျဖစ္။ 
ပုရိသမ်ား၊ သတိထားပါ
 ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစ၊ ထုိေလးေထြ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု

အျပည့္အစုံသုိ႔