20 Mar 2009

အခ်ိန္ကာလကို ျပန္စားႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ…

အခ်ိန္တို႔သည္ တေ႔ရြေ႔ရြကုန္ဆံုးလို႔ေနၿပီ။ ေသဘို႔ရက္လည္း စကၠန္႔ခ်င္းနီးေနသည္။ ဇရာမင္း ႀကီးကလည္း တစ္ရံတစ္ခါမွ် အနားမေပး၊ မရဏမင္းထံအပ္ဖို႔သာ အခ်ိန္ျပည့္ ေမာင္းႏွင္ေန ပါေတာ့သည္။ မရဏမင္းႀကီးကလည္း အညစ္အေၾကးႏွင့္ ပုထုဇဥ္ခႏၶာတံုးႀကီးကိုေတာ့ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အၿပီးမသတ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္သတ္ေနဦးမည္ပင္။ နိဗၺာန္ကို တစ္ခါျမင္ဘူးထားသည့္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကိုပင္ ေနာက္္တပ္(၆)ႀကိမ္တိုင္တုိင္ သတ္ဦးမည္ဟု ႀကိမ္းေမာင္းကာ ဟန္ျပင္ေနေသးသည္ျဖစ္၏။


သတ္လည္းသတ္ႏိုင္လြန္းတယ္လို႔ အျပစ္တင္ဘို႔ကလည္း မေတာ္ပါေပ။ ကိုယ္ကလည္း ဟန္မွမဟန္တာကိုး။ သူမႀကိဳက္တဲ့ အညစ္အေၾကးကိေလသာထုပ္ကို တခုန္မက္မက္ တြယ္ဖက္္ေနေတာ့လည္္း “နင္မလိမၼာေသးသမွ် ငါကလည္း ဆက္တိုက္သတ္ေနဦးမွာပဲ”ဟူ၍ မရဏမင္း၏ ထပ္ကာထပ္ကာႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကို္ ခံေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မရဏမင္းက ဘယ္ေလာက္အထိ အေလွ်ာ့မေပးသလဲဆိုလွ်င္ ကိေလသာအာသေ၀ါေတြကုန္သည့္ ဘုရား ရဟႏၲာအရွင္ ျမတ္မ်ားကိုပင္ အရင္ကအညစ္အေၾကးတို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ညွင္းဆဲကာ သတ္္ျပန္သည္။ မည္သူကိုမွ် အလြတ္ေပးသည္ မဟုတ္ပါေပ။ ရွင္ေလးပါးဆို သည့္ မေထရ္ျမတ္မ်ားလည္း ေလာကမွာ မရွိရိုးအမွန္ပင္။

ဘုရား ရဟႏၲာမ်ားက ေသရမွာမေၾကာက္ၾကေတာ့ မရဏမင္း၏ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ၿပံဳးၿပံဳးေလးရင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာၾက။ ပုထုဇဥ္မ်ားကေတာ့ ေသရမွာလည္း ေၾကာက္ၾက၊ အေသက လြတ္ၿပီလားဆိုျပန္ေတာ့လဲ၊ မလြတ္ၾကေသးေပ။ လူ႔ခႏၶာနဲ႔ ေသလို႔မ၀ေတာ့ နတ္ခႏၶာနဲ႔ ေသခ်င္ၾကျပန္သည္။ နတ္ခႏၶာနဲ႔ ေသလို႔မ၀ျပန္ေတာ့ ျဗဟၼာခႏၶာျဖင့္ ေသခ်င္ၾကျပန္သည္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု လႊစက္ရံုႀကီးမွာ သစ္တံုးမ်ား တစ္ေျပာင္းျပန္ျပန္ အျဖတ္ခံခ်င္ေနၾကသလိုသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ လႊစက္ရံုေရာက္သည့္ သစ္တံုးျဖစ္ေနသ၍ေတာ့ အျဖတ္ခံရမွာက အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလတို႔သည္ကား သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသားတို႔အား စားသံုး၍ေနေပသည္။ လူျဖစ္ရပါလို၏ဆိုေတာ့ လူအျဖစ္နဲ႔ စားသံုးျခင္း ခံရ၊ နတ္ျဖစ္ရပါလို၏ဆိုေတာ့ နတ္အျဖစ္နဲ႔ စားသံုးျခင္း ခံရ၊ ျဗဟၼာျဖစ္ရပါလို၏ဆိုေတာ့ ျဗဟၼာအျဖစ္နဲ႔ စားသံုးျခင္း ခံရပါလို၏ဟူ၍ ဆုွ ေတာင္းေနသလို ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ ကာလ၏စားသံုးျခင္းကိုလြတ္ေအာင္ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ သမွ်ကာလပတ္လံုး ကာလ၏စားသံုးျခင္းကို အလူးလူးအလိမ့္လိမ့္ ခံေနရဦးမည္သာျဖစ္၏။

ဘာေၾကာင့္မ်ား ကာလ၏စားသံုးျခင္း ခံေနရသနည္း။ ေလာဘနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္၊ ေဒါသနဲ႔ အခ်ိန္ ကုန္၊ ေမာဟနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကလို႔သာျဖစ္သည္။ သုခေ၀ဒနာေနာက္က တဏွာလာေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ကာလ၏စားဖတ္၀ါးဖတ္ဘ၀မွ ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ တဏွာမကုန္ေသးဘဲေသေတာ့ ေနာက္အသစ္ခႏၲာကိုယ္ႀကီးေပၚလာၿပီး ကာလ၏စားသံုးျခင္း ကို ဆက္လက္ခံရျပန္ေတာ့သည္။ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ကာလကို ကိုယ္ကျပန္စားႏိုင္ပါမည္လဲဟု ထိုင္ေတြး ေနရံုမွ်ျဖင့္ေတာ့ စားဖတ္၀ါးဖတ္ဘ၀မွ လြတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါေပ။

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဆိုသည့္ ေလာင္စာမီးႀကီးမ်ားကုန္ေအာင္သတ္ဖို႔ တရားေရေအး ကိုယ္ေ႔ရွေမွာက္ေရာက္ေနတုန္း၊ ခံယူက်င့္သံုး အၿငိမ္းသတ္ရန္ လုပ္ဖို႔သာရွိေတာ့သည္။ ဒါနျဖင့္သတ္ႏိုင္က ဒါန၊ သီလျဖင့္ သတ္ႏိုင္က သီလ၊ ဘာ၀နာျဖင့္ သတ္ႏိုင္က ဘာ၀နာတရားေရးေအးတို႔ျဖင့္ ျဖန္းပက္လို႔သတ္ရပါမည္။ နိဗၺာန္ဆိုသည့္ သႏၲိဓါတ္ျမတ္က အပူဓါတ္ျဖစ္သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားမ်ားကို နည္းနည္းစြန္႔ႏိုင္လွ်င္ နည္းနည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမည္။ မ်ားမ်ားစြန္႔ႏုိင္လွ်င္ မ်ားမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းမည္။ အလံုးစံု စြန္႔ႏိုင္ခ်ိန္မွာေတာ့ အလံုးစံု ၿငိမ္းခ်မ္းမည့္ တရားျမတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

နိဗၺာန္ဆိုသည္ကား ေနရာေဒသမဟုတ္၊ ဥတုလည္းမရွိ၊ ျပဳျပင္ဖန္တီးတတ္သည့္ သခၤါရတရား မရွိ၊ ေမြးျခင္းေသျခင္းလည္းမရွိ၊ အခ်ိန္ကာလလည္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ အိုဘို႔မလို၊ နာဘို႔မလို၊ ေသဘို႔မလိုေတာ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ခံစားေနျခင္းကား အခ်ိန္ကာလကို ျပန္၍ စားသံုးျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔ကား အခ်ိန္ကို ျပန္၍ စားသံုးသူမ်ားျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ျပန္၍စားသံုးႏိုင္ေအာင္ က်င့္ဘို႔တရားနည္းလမ္း မ်ားကို လည္း အတုမရွိေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္ဗုဒၶက သတၱ၀ါေ၀ေနယတို႔အား ေဟာျပဆံုးမထားခဲ့ သည့္ က်င့္စဥ္နည္းလမ္းမ်ား မပ်က္သုဥ္းခင္ အမွီက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။

ဥပမာထား၍ေျပာရလွ်င္ ျမတ္ဘုရားက သမားေတာ္ႀကီး၊ ပုထုဇဥ္ကၽြန္ေတာ္တို႔က တီဘီေရာဂါ ရွိေသာ လူနာသည္မ်ားပမာထား။ သမားေတာ္ႀကီးက ေဆးညႊန္းႏွင့္တကြ ေဆးကိုေပးလိုက္ၿပီ။ ေဆးညႊန္းမွာပါသည့္အတုိုင္းဆိုလွ်င္ ေျခာက္လတိုင္တိုင္ မပ်က္မကြက္ ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးရ မည့္ တီဘီေရာဂါေပ်ာက္ေဆး၊ ၿပီးေတာ့ တစ္ႀကိမ္သာက္လွ်င္ တစ္လံုးသာေသာက္ရမည္ဟု ေဆးညႊန္းမွာရွိထားသည္ကို တစ္ရက္ မေသာက္မိလိုက္၊ ႏွစ္ရက္ မေသာက္မိလိုက္နဲ႔ ပ်က္ကြက္ေနေတာ့ ေရာဂါကမေပ်ာက္ေတာ့သလို မဂ္ဖိုလ္တရားရေအာင္ က်င့္ႀကံၾကရာတြင္ လည္း အဆင့္ဆင့္ကိေလသာအညစ္အေၾကးေတြကို ဆင္ျခင္သတိကပ္ ႀကိဳးစားကာ မပယ္ သတ္ႏိုင္ၾကလွ်င္လည္း မဂ္ဖိုလ္တရားမ်ားႏွင့္ ေ၀းေနရဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ တစ္ႀကိမ္တည္းမွာပင္ တီဘီေပ်ာက္ေဆး ႏွစ္လံုးေသာက္မိလိုက္ေတာ့ ေရာဂါ မေပ်ာက္ဘဲ အသက္သာေပ်ာက္သြားရသလို ပဥၥာနႏၲရိယကံမ်ိဳး က်ဴးလြန္မိျပန္ေတာ့ မည္မွ်ပင္ မဂ္ဖိုလ္တရား က်င့္ႀကံျငားေသာ္လည္း မဂ္ဖိုလ္က ေ၀းသြားျပန္ေတာ့သလိုျဖစ္ေတာ့့သည္။

အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္၊ အခ်ိန္သည္ လူကုိမေစာင့္၊ အခ်ိန္ကို တန္ဘိုးထားလွ်င္ ဘ၀ကို တန္ဘိုးထားပါ”ဆိုသည့္အတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ မပ်က္သုဥ္းခင္ ကိေလသာအျမန္တုံးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကကုန္ေလာ့။ အခ်ိန္၏ စားဖတ္၀ါးဖတ္ဘ၀မွလြတ္ေအာင္ အျမန္အားထုတ္ၾကကုန္ ေလာ့။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်ိန္သည္ ယခု စာဖတ္ေနသည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္၏။

ဓမၼခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔

18 Mar 2009

ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ တရားနာၾကားျခင္း

အခါတစ္ပါး၌ ဘုရားရွင္သည္ နႏၵမေထရ္တရားေဟာေနေသာ ေနရာသို႔သြား၍ ညဥ့္သံုး ရံကာလပတ္လံုး တရားနာၾကားျပီး သာဓုေခၚဆိုေတာ္မူ၏။ နႏၵမေထရ္္သည္ ထိုသို႔ ရပ္လ်က္ တရားနာၾကားေနေသာ ဘုရားရွင္အားျမင္ေသာ္ လာေရာက္ ကာ လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုးလ်က္ ဘုရားရွင္အား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ ထား၏။ “ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား… အရွင္ ဘုရားသည္ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း ရွိေတာ္မူပါလ်က္ လြန္စြာ ျပဳႏိုင္ခဲဲေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူပါေပစြ။” ဟူ၍ျဖစ္၏။


ထိုအခါ ဘုရားရွင္က နႏၵမေထရ္အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- “အို ခ်စ္သားနႏၵ… သင္သည္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားေဟာ ျခင္းငွာစြမ္းႏိုင္အံ႔။ ငါဘုရားသည္လည္း ရပ္လ်က္ပင္တစ္ကမၻာ ပတ္လံုး တရားနာေတာ္မူအံ႔။” ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ေလ၏။ တရားအလံုးစံုကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ပင္ တရားနာၾကားျခင္းအမႈကို ဤမွ် အေလးအနက္ ထားေသာ္ ပုထုဇဥ္တို႔မွာမူ အဘယ္္မွာလွ်င္ အေလးအနက္ မထားဘဲ ေနသင့္ပါမည္နည္း။ နားကို အဘယ္သို႔ေသာ သဒၵါ႐ံု-အသံျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္နည္း။ နားကို အလွဆင္ရာ၌ဓမၼအသံ ျဖင့္ အလွဆင္သင့္ေပ၏။ စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္တို႔အား ကၽြန္ေတာ္႔အေနျဖင့္ အၾကံေပးလုိျခင္းျဖစ္၏။

မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနေသာစိတ္သည္ မေကာင္းေသာ သဒၵါ႐ံုသို႔သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနတတ္ေပရာ စိတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပး ရေပမည္။ စိတ္ကို မေစာင့္ေရွာက္ဘဲ လိုရာသို႔လႊတ္ ေပးထားေသာ္ ကိေလသာ၏ ျခယ္လွယ္မႈေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ သဒၵါ႐ံုသို႔သာ ႏွစ္သက္ရင္းႏွစ္သက္ရင္းျဖင့္ ၾကာလွ်င္ဥပါဒါန္သို႔ ေရာက္လာေပ၏။ ၎အဆင့္သို႔ ေရာက္လာခဲ႔ေသာ္ မရမက အားထုတ္မႈတို႔သည္ ဆက္၍ လာေပမည္။ ထိုသဒၵါ႐ံုကို မၾကားရ မေနႏိုင္ျဖစ္လာေပမည္။ မေကာင္းေသာ သဒၵါ႐ံုဆိုရာ၌ စိတ္ကို ကိေလသာအေႏွာင္အဖြဲ႔ ျဖစ္ေစေသာ၊ အျပစ္လည္း မကင္းေစ ေသာ အသံတို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ နားကိုအလွဆင္ရာ၌ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဓမၼအသံျဖင့္ အလွဆင္သင့္ေပသည္။ တရားနာၾကား ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာအက်ိဳးတို႔မွာ ေျပာျပ၍ မကုန္ႏိုင္ပါေပ။ တရားနာၾကားျခင္းေၾကာင့္ ဦးစြာ စိတ္ကိုျငိမ္းခ်မ္းေစေပသည္။ ဓမၼသည္ မွန္ကန္ေသာ ဗုဒၶ၏သစၥာစကားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဓမၼကိုနာၾကားရျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္ေသာအသိပညာႏွင့္ေကာင္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္လိုေသာ သတိတရားတို႔ ျဖစ္လာေပသည္။ သစၥာ စကားကို နာၾကားရမွ သစၥာတရားကို ရႏိုင္ေပမည္။

ဘုရားရွင္လက္ထက္က ဖားနတ္သား၀တၳဳကို လူတိုင္ၾကားဖူး ၾကပါသည္။ ဗုဒၶ၏အသံေတာ္ကို သာယာေသာစိတ္ျဖင့္ နာၾကားေနခ်ိန္ ႏြားေက်ာင္းသား၏တုတ္ျဖင့္ ေသဆံုးျပီး နတ္ျပည္၌ နတ္သားျဖစ္ရေပသည္။ ထို႔ေနာက္ နတ္ျပည္မွ မိမိ၏ဘ၀ေဟာင္းကို ျပန္ၾကည့္ျပီး ဗုဒၶ၏တရားအသံ မဆံုးေသးခင္ လူျပည္သို႔ဆင္းကာ ဆက္လက္တရားနာၾကားျခင္းေၾကာင့္ ေသာတာပန္တည္ခဲ႔ေလ၏။

တဖန္ လက္ယာေတာ္ရံ အရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ၾကီး၏ တပည့္ရဟန္းငါးရာတို႔ သည္လည္း တစ္ခုေသာဘ၀မွာ လင္းႏို႔ ငါးရာျဖစ္ခဲ႔ၾကရာ ပ႒ာန္းရြတ္ဆိုေသာအသံကို ၾကည္ႏူး၀မ္း ေျမာက္မႈျဖင့္ နာၾကားခဲ႔ဘူးေသာအထံုေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္၌ အဘိဓမၼာေဆာင္ ရဟႏၲာငါးရာ ျဖစ္ခဲ႔ၾကေပသည္။

ေလာက၌ ေသျခင္းတရားမရွိေသာ သႏၲိသုခကို ရရွိေသာသူ ေလာက္ ခ်မ္းသာေသာပုဂၢိဳလ္ အဘယ္မွာရွိအံ႔နည္း။ ထိုသုခကို ရရိွေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးေသာ ဗုဒၶ၏ဓမၼအသံျဖင့္ နားကိုအလွ ဆင္ၾကပါကုန္။ ဗုဒၶ၏သစၥာစကားတို႔ကို နာၾကားခြင့္ ရရွိၾက ေသာသူတို႔မွာလည္း အလြန္ရခဲလွစြာေသာ လူ႔ဘ၀ကိို ပိုင္ဆိုင္ ထားသူတို႔ဟူ၍ မိမိကိုယ္ကိုသိရွိျပီး တရားေတာ္အတိုင္း လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားၾကပါဟူ၍လည္း ဤေဆာင္းပါး ျဖင့္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရင္း ဓမၼဒါနျပဳလိုက္ရပါသည္။

စာဖတ္သူအားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းက်ိဳး လိုရာဆႏၵျပည့္၀ႏိုင္ၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔

5 Mar 2009

ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္သည္...

လွည္းဘီးႀကီးမ်ား ႏြံထဲနစ္ေနၿပီ။ တစ္ေယာက္အားႏွင့္ တြန္းလို႔မရျဖစ္ေနသည္။ ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေ႔ရြႏိုင္ပါသည္”ဆိုသည့္အတိုင္း အၿပိဳင္လည္းတြန္းရမည္၊ အားလည္းတူညီစြာရွိရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဒုကၡသစၥာခႏၶာႀကီး ဘ၀ဆိုတဲ့ ဒုကၡဘံုႀကီးထဲ ေရာက္ေနၿပီ။ သဒၶါ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ၀ီရိယ၊ ပညာဆိုသည့္ ဗိုလ္ငါးပါးတရားမ်ား ဟန္ခ်က္မညီ ေဗ်ာက္ေသာက္ျဖင့္ အားထုတ္လို႔ ဒုကၡဘံုထဲမွ မထြက္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ဟန္ခ်က္ညီစြာ အားထုတ္မွသာလွ်င္ ဒုကၡၿငိမ္း ရာသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္၏။


သဒၶါတရားက လက္ႏွင့္တူသည္။ အထုပ္အထည္ အရင္းႏွင့္တူသည္။ လက္မပါလွ်င္ စိန္ေတြ႔ လို႔ ေကာက္မရ၊ ေရႊေတြ႔လို႔ ေကာက္မရျဖစ္ေနမည္။ တရားစည္ႀကီး ျမည္ဟီးလို႔ ေနပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ရာအစစ္၊ ယံုၾကည္ အားထားရာအျဖစ္ သဒၶါတရားမရွိေသးသမွ် တရားသံၾကားလို႔ တရားနာရေကာင္းမွန္းမသိ၊ ဘုရားေစတီေတြ႔လို႔မွ ဂုဏ္ေတာ္မထင္ အုတ္ပံုသာျမင္ေနၿပီး သံဃာကိုေတြ႔လို႔မွ ၾကည္ညိဳစရာမထင္ သူေတာင္းစား ပမာ ျမင္ေနၾကမည္သာျဖစ္၏။ သဒၶါရွိဘို႔လိုပါသည္။ သဒၶါတရား အရင္းအႏွီးမရွိလွ်င္ျဖင့္ အျမတ္ဆိုသည့္ နိဗၺာန္သည္ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ အရင္းရွိမွ အျမတ္ရွိမည္ ျဖစ္၏။ “သဒၶါယ တရတိ ၾသဃံ”- သဒၶါတရားျဖင့္ သံသရာ၀ဲၾသဃမွ လြန္ေျမာက္၏ ဆိုသည့္ အတိုင္း သဒၶါတရားျဖင့္ သံသရာတည္းဟူေသာ ၀ဲၾသဃကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာက မ်က္စိႏွင့္တူသည္။ အျဖဴအမည္း၊ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္၊ လမ္းမွန္ႏွင့္ လမ္းမွား၊ ေခ်ာက္ ကမ္းပါးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ဘို႔္ မ်က္စိျမင္မွ ရႏိုင္သလို သံသရာ၀ဲၾသဃ ဒုကၡဘံုႀကီးထဲက ထြက္ေျမာက္ႏိုင္ဘိိ႔ုဆိုသည္မွာလည္း ဉာဏ္ပညာတည္းဟူေသာ မ်က္စိရွိမွသာလွ်င္ ထြက္ ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မ်က္စိျဖင့္ စိန္ေတြ၊ ေရႊေတြကို ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူႏိုင္မည္။ မ်က္စိ မရွိက ေတြ႔သမွ် သဲဂဲတို႔ကိုလည္း စိန္ေတြ၊ ေရႊေတြမွတ္ၿပီး ေကာက္ယူမိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပင္ ဉာဏ္ပညာရွိမွလည္း ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္စီစစ္ၿပီး မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

၀ီရိယက ခြန္အားႏွင့္တူသည္။ ခြန္အားရွိက ေတာင္ကိုေတြ႔လည္း တက္ႏိုင္မည္။ ဆူးပံုေတြ႔ လည္း လႊားႏိုင္မည္။ ခြန္အားမရွိပါက ေခ်ာက္ထဲလည္း ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္။ ျပန္တက္ဘို႔လည္း မႏိုင္ျဖစ္ေနမည္္။ ရတနာေတြ႔လို႔ ေကာက္ယူႏိုင္ပါလ်က္ ခြန္အားမရွိ မသယ္ႏိုင္လို႔ ထားရစ္ခဲ့ မည္။ ထိုသို႔ပင္ ၀ီရိယရွိမွ တရားနာဘိုု႔လည္း အသင့္ရွိမည္။ တရားအားထုတ္လို႔လည္း အၿမဲပင္ အသင့္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ၀ီရိယမရွိ အပ်င္းထူေနက ကုသိုလ္တရားပြားမ်ားအားထုတ္ဘို႔ မည္သို႔မွ်မလြယ္္ကူပါေပ။ ဤေနရာ၌ ေျပာခ်င္သည္မွာ ၀ီရိယဆိုသည္ ခြန္အားႏွင့္ တူ၏ဆိုရာ၌ ဗလေတာင့္ေတာင့္ အရပ္ေမာင္းေကာင္းေကာင္းျဖစ္ရမည္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါေပ။ စိတ္ခြန္အားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။ စိတ္ခြန္အားရွိဘို႔ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀ီရိယရွိဘို႔ အဓိကလိုရင္းျဖစ္၏။

သမာဓိက အထိန္းအကြပ္၊ ၿခံစည္းရိုးႏွင့္တူသည္။ “အကြပ္မရွိတဲ့ၾကမ္း ပရမ္းပဒါ” ဆိုသလို ၾကမ္းမ်ားကို အကြပ္ျဖင့္မထားလွ်င္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ ၾကည့္မေကာင္း ရႈမေကာင္း ျပန္႔က်ဲ၍ ေနေပမည္။ ၿခံစည္းရိုးမရွိကလည္း အိမ္ထဲသို႔ ေပါင္းစံု၀င္ထြက္သြားလာေနသျဖင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိ၊ ရႈပ္္ပြ၍ေနေပမည္။ အထိန္းအကြပ္ရွိက ၾကမ္းမ်ားလည္း စီစီီရီရီျဖင့္ ၾကည့္လို႔လည္းလွ ခိုင္လည္းခိုင္ခန္႔ေပမည္။ ၿခံစည္းရုိးျဖင့္ထားေတာ့ လံုၿခံဳမႈရွိသျဖင့္ မိမိထားခ်င္ေသာပစၥည္းမ်ားကို သူ႔အကန္႔ႏွင့္သူ ထားႏိုင္မည္။ စိတ္ခ်လက္ခ်လည္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပင္ သမာဓိမရွိတဲ့ စိတ္ လြတ္ခ်င္ရာသို႔ လြတ္ေနမည္။ ေရာက္ခ်င္ရာသို႔ ေရာက္ေနမည္။ စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌သာ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္သျဖင့္ စိတ္လြတ္ရာ ကိုယ္ေရာက္ေနလွ်င္ အကုသို္လ္အာရံုတို႔၌သာ ေပ်ာ္ေမြ႔၍ေနေပမည္။ သမာဓိျဖင့္ စိတ္ကုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားမွ စိတ္လြတ္ရာ ကိုယ္မေရာက္၊ စိတ္ကိုလည္း လိုရာသို႔ေရာက္ေအာင္ ထားရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သမာဓိမရွိေသာစိတ္သည္ ႏြားရိုင္းကေလးႏွင့္တူသည္။ ႏြားရိုင္းကေလးကို သမာဓိဆိုတဲ့ တိုင္မွာခ်ည္ထားေတာ့ တျဖည္း ျဖည္း လိမၼာယဥ္ေက်း၍လာသလို စိတ္ကိုလည္း သမာဓိစည္းကမ္းေလးထားေတာ့ ေရာက္ခ်င္ ရာမေရာက္ေတာ့ဘဲ ကိုယ္ထားတဲ့ေနရာမွာ ေနတတ္လာၿပီး လိမၼာယဥ္ေက်းေသာစိတ္ ျဖစ္လာကာ ေအးခ်မ္းမႈလည္းရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

သတိကေတာ့ အရာအားလံုး၏အခ်ဳပ္ ေခါင္မိုးႏွင့္တူသည္။ ေခါင္မလံုလွ်င္ တစ္အိမ္လံုး မိုးမလံုသလို အိမ္ေခါင္မိုးလံုမွ တစ္အိမ္လံုး မိုးလံုသလို သတိရွိမွ အရာအားလံုး ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ “သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူက ျမဴေတာင္ျမင္ရ” ဆိုသလို သတိမရွိက စိတ္ျဖစ္တုိုင္း ဘာစိတ္ရယ္လို႔မသိ။ ေမာဟျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိျဖင့္ ကုသိုလ္စိတ္၊ အကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္တိုင္းသိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ သတိျဖင့္ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ သတိဟူသည္ ပိုသည္မရွိ။ အခ်ိန္တိုင္းရွိေနရမည့္တရားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အထူးအေလးထား မွာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “သတိေ၀း ကေလးျဖစ္ေတာ့သည္။ သတိသည္ အသိကိုႀကိဳးကိုင္ေနေသာ မိဘအရာ၀င္ျဖစ္ ေပသည္။ သတိမပါသူ၏ အာရံုခံစားမႈသည္ မ်က္မျမင္ ထမင္းစားရာ မစားသင့္သည္မ်ားကို လည္း မျမင္ေတာ့သည့္ပမာျဖစ္ေခ်သည္။” ဆိုသည့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဓမၼနီတိကထာကလည္း သတိတရား၏ လြန္စြာအေရးႀကီးမႈကို ထင္ဟပ္ေပၚ လြင္ေစပါသည္။

သဒၶါ၊ ပညာ၊ ၀ီရိယ၊ သမာဓိ၊ သတိ” ဆိုေသာ ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ ညီညြတ္မႈရွိရမည္။ သဒၶါႏွင့္ ပညာက တစ္တြဲ၊ ၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိကတစ္တြဲ အတြဲလိုက္ ညီညြတ္္ေနဘို႔လည္းလိုပါသည္။ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ သြားေနၿပီး ပညာမပါေတာ့ တလြဲၾကည္ညိဳေနတတ္သည္။ မွား တယ္၊ မွန္တယ္မသိ။ နတ္မင္းႀကီးလည္း ပူေဇာ္လိုက္၊ ဘိုးေတာ္ႀကီး မစလိုက္၊ မယ္ ေတာ္ႀကီးလည္း တင္ေျမွာက္လိုက္နဲ႔ အလြဲလြဲ အမွားမွား ဆရာမ်ားစြာကို ၾကည္ညိဳကာ ေနေတာ့သည္။ ဆရာမွားေတာ့ ဘာျဖစ္တုန္း။ တလြဲဆရာနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ တလြဲလမ္းမွား လိုက္မိ ၿပီး နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲတတ္သည္။ ပညာခ်ည္းရွိေနၿပီး သဒၶါက မရွိေတာ့ အမွားျဖစ္တတ္သည္။ ေကာက္က်စ္တတ္ျပန္သည္။ ၀ီရိယခ်ည္းရွိေနလို႔လည္း မျဖစ္ေသး။ သမာဓိမပါဘဲ ၀ီရိယ ခ်ည္းမ်ားေနလွ်င္လည္း စိတ္ထားပ်ံ႕လြင့္သည္။ ၀ီရိယမပါဘဲ သမာဓိက သာေနျပန္ေတာ့ အိပ္ငိုက္ၿပီး ပ်င္းလာတတ္သည္။ “၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိ တြဲမထုတ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ႏိုင္။ ၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိ အတြဲမညီသမွ် သင္ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္ေမာျဖင့္သာ ပြဲသိမ္းရမည္သာျဖစ္၏။” ဆိုေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီး၏အဆံုးအမက ထိုတရားႏွစ္ပါး အတြဲညီစြာထားၿပီး တရားအားထုတ္ဖို႔ သတိေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “သတိကိုကား ၿမဲစြာထား၊ လြန္ျငားမရွိေခ်။” ဆိုသည့္အတိုင္း သတိျဖင့္သြား၊ သတိျဖင့္စား၊ သတိျဖင့္အိပ္၊ သတိျဖင့္ အၿမဲေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အတြဲတရားႏွစ္ပါး ညီေနဘို႔လည္း သတိကပင္ အၿမဲေစာင့္ ေရွာက္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ထို ဗိုလ္ငါးပါးတရားမ်ား အၿမဲညီညြတ္ေနျခင္း၊ စြမ္းအားလည္း အၿမဲတူညီေနျခင္း ရွိေနမွသာလွ်င္ ဒုကၡသစၥာ သံသရာႏြံႀကီးထဲနစ္ေနေသာ သနားစရာ ပုထုဇဥ္ဘ၀ လွည္းဘီးအို ႀကီးကို ႏြံလြတ္ရာ အရိယာေသာင္သို႔ ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေပေတာ့၏။

အျပည့္အစုံသုိ႔