26 May 2009

ႀကံတိုင္းေအာင္၊ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္မည့္လက္နက္မ်ား

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ


မႏုႆလူသားတို႔၌ အားထုတ္မႈ၀ီရိယတရားသည္ နတ္တို႔ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္ ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ီရိယတရားျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိလွ်င္ သူေဌးႀကီး ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္၏။ စ်ာန္အဘိညာဥ္ ရလိုလွ်င္ ရႏိုင္၏။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုလွ်င္ ျပဳႏိုင္ေပသည္။ မဆုတ္နစ္ေသာ ၀ီရိယတရားျဖင့္ သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္လွ်င္ မိမိတို႔အလိုရွိေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုလည္း ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။


၀ီရိယရွိလွ်င္ ဘာမဆို ေအာင္ျမင္ႏိုင္၏။ ဘာမဆိုရယူႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ီရိယ၏စြမ္းပကားကို အသံုးခ်တတ္ဖို႔လိုေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္မူ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အားထုတ္ရာ၌ ၀ီရိယအားႀကီးသူ ဆင္းရဲႀကီးမည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အားထုတ္ရာ၌ ၀ီရိယအားႀကီးသူ ခ်မ္းသာမည္ျဖစ္သည္။ တဖန္ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အားထုတ္ရာ၌ ၀ီရိယအားနည္းသူ ခ်မ္းသာၿပီး မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အားထုတ္ရာ၌ ၀ီရိယအားနည္းသူ ဆင္းရဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼပဒပါဠိေတာ္တြင္ ဘုရားရွင္ဆံုမေတာ္မူခဲ့၏။

၀ီရိယရွိက ဘာမဆိုရတာပဲဆိုၿပီး မွားသည္၊ မွန္သည္ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ မိမိခ်မ္းသာၿပီးေရာဆိုၿပီး မသမၼာေသာနည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသားေအာင္ စီးပြားရွာက ရသမွ်စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားမွာ ငရဲမီးၿမိဳေနရသလို ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုသို႔ရရွိေသာ စီးပြါးကား မိမိအားေလာင္ၿမိဳက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ပ်ိဳးေနေသာမီးတို႔ႏွင့္တူ၏။ ယခုဘ၀၌ အတိတ္က ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးရွိ၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရေကာင္းေနရႏိုင္မည္။ ေသလွ်င္ကား မိမိရွာခဲ့သမွ်ေသာ အကုသုိလ္အေၾကာင္းတရားတို႔က အက်ိဳးေပးအပါယ္ငရဲသို႔ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္က်ေအာင္ တြန္းခ်ေပေတာ့သည္။ ငရဲသို႔ေရာက္ခ်ိန္က်ကာမွ လူ႔ဘ၀မွာ မသမၼာေသာနည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ စီးပြါးဥစၥာ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားခဲ့သမွ် မွားေလစြဟု ေနာင္တ ရေနလို႔မေတာ္ေပ။ ယခုဘ၀၌ မွန္ကန္ေသာနည္းျဖင့္သာ စည္းပြားရွွာတတ္ဖို႔၊ မေသရာနိဗၺာန္သို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ေအာင္လွမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိႈင္းႏိႈင္းဆဆလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ ဉာဏ္ပညာလည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အမွားအမွန္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးကို ခြဲျခား၍ေပးေသာအရာမွာ ဉာဏ္ပညာပင္ျဖစ္သည္။ ဉာဏ္မရွိက ဆင္းရဲရေပမည္။ စာဘူးေတာင္းငွက္သည္ကား မိုးရြာသည့္အခါ မိုးမစိုေအာင္ အိမ္တည္ေဆာက္တတ္ေသာ ဉာဏ္ပညာရွိေသာေၾကာင့္ မိုးစိုရမည့္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရေပသည္။ ဉာဏ္ပညာရွိေသာေၾကာင့္ ၀ိမုတၱိသုခ-လြတ္ေျမာက္သည့္ခ်မ္းသာကို ခံစားရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဉာဏ္ပညာသည္ကား လြတ္ေျမာက္ရာ ခ်မ္းသာကိုေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ေတြး၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ေျပာ၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေတြေ၀မည္းမိုက္ ေမာဟအေမွာင္တိုက္မွာေနၿပီး ကိုယ္ႀကံသမွ်အမွန္၊ ကိုယ္ေျပာသမွ် အေခ်ာ၊ ကိုယ္ျပဳသမွ် အဟုတ္ခ်ည္းထင္ၿပီး ငါတေကာေကာကာ ေလာကအတြက္ေကာင္းက်ိဳးမျပဳ၊ ငါ့အတြက္သာ ေ႔ရွေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနက ကိုယ္လည္းဆင္းရဲေၾကာင္း၊ သူတစ္ပါးလည္း ခ်မ္းသာနည္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိသူတစ္ပါးမွာ အက်ိဳးထူးမ်ားေ၀းကြာ၊ အဆိုးထူးမ်ားသာ ပြါးမ်ားၾကမည္သာ။ ဉာဏ္ပညာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကား အနႏၲပင္။ လူျဖစ္လ်က္ ဓမၼႏွင့္အဓမၼ မခြဲျခားတတ္၍ မိမိလူ႔ဘ၀ရသည္ကိုပင္ တန္ဘိုးမထားတတ္ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ကိုျဖဳန္းတီးေနၾကေတာ့သည္။ လူ႔ဘ၀ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ဘာအတြက္ မသိၾကေတာ့ေပ။ အသုဘအပုပ္ေကာင္ကို ရုပ္ေဆာင္ကာေနၾကေတာ့သည္။ မာနျဖင့္တလႊားလႊား ၀င့္ႂကြားကာေနေနၾကေတာ့သည္။

တရားျဖင့္ေနျခင္းသည္ မိမိလည္းခ်မ္းသာ၊ သူတစ္ပါးလည္း ခ်မ္းသာပြားႏိုင္ေသာအလုပ္ျဖစ္၏။ သူ႔အသက္မသတ္ေတာ့ဟု သီလမႈျပဳလိုက္သည္ပင္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအသက္တို႔ မေသရေတာ့ဘဲ ခ်မ္းသာရာ ရၾကေတာ့သည္။ ထိုသီလတစ္ခု ဥပမာျပဳ၍ မြန္ျမတ္ေသာသီလတို႔ကို ေဆာက္တည္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ေဘးမဲ့အလွဴႀကီးေပးေသာ အဘယဒါနကို ျပဳေနသည္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဉာဏ္ပညာအလင္းဓာတ္သည္ ေမာဟအေမွာင္ကိုခြင္းႏိုင္သျဖင့္ ေလာကအတြက္ သာယာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာတရားပင္ျဖစ္၏။

လက္ထိပ္ထိက လက္သည္းနာ၊ ကိုယ့္အေပၚေစာ္ကားတာ ကိုယ္မခံခ်င္လို၊ ကိုယ့္အေပၚေမာ္ႂကြားတာ ကိုယ္မျမင္ခ်င္လိုၾကေပ။။ ထိုသို႔ပင္ သူကလည္း သူ႔အေပၚေစာ္ကားတာ သူမခံခ်င္လို၊ သူ႔အေပၚေမာ္ႂကြားတာ သူမျမင္ခ်င္လိုၾကသည္သာျဖစ္၏။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေျမာ္ေတြးစာနာ၊ အခ်င္းခ်င္း ၾကင္နာသနားၾကရာ၏။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို မဆင္းရဲလို၊ ခ်မ္းသာသည္ကိုသာ ျမင္လုိၾကေသာ ေမတၱာတရားမ်ား အခ်ိန္တိုင္းမွာ ပြားၾကရမည္။ ေမတၱာ၏စြမ္းပကားမွာ ေႁမြႏွင့္ဖား၊ သမင္ႏွင့္က်ားတို႔ပင္ အမုန္းမရွိ အၿပံဳးျဖင့္ၾကည့္ႏိုင္ၾက၏။ ေဒါသႏွင့္အာဃာတတို႔ ရင္၀ယ္ပိုက္ကာထားေနက ေအးခ်မ္းမႈတို႔ဆိတ္သုဥ္း၊ ကိေလသာအပူမီးတို႔ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ဖို႔သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာခရီးသြား ဘ၀ေဖာ္အတူတူ၊ ဒုကၡေတြထူထပ္ေနသူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဒုကၡေပးခ်င္ေနၾကေသာစိတ္ေတြကို ေမာင္းထုတ္၊ တြဲလက္ေတြ ခိုင္ခိုင္ဆုပ္၍ ေသျခင္းဟူေသာ ေဘးဆိုးႀကီးေ၀းရာ ထာ၀ရေအးခ်မ္းျခင္းနိဗၺဳတာသို႔ မျပတ္အတူလွမ္းႏိုင္ၾကေအာင္ ေမတၱာ၊ ကရုဏာတရားမ်ား ကိုယ္စီပြားမ်ားၾကျခင္းသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈသရဖူ အားလံုးအတူ ရယူႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေလာက၌ သည္းခံျခင္းထက္ လြန္ျမတ္ေသာတရားသည္မရွိ။ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္တရားျဖစ္၏။ ဒါနျပဳကလည္း ခႏၲီရွိမွ၊ သီလေဆာက္တည္ကလည္း ခႏၲီရွိမွ၊ ဘာ၀နာပြားမ်ားကလည္း သည္းခံျခင္း ခႏၲီရွိမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အဆံုးထိေအာင္ မလွမ္းႏိုင္၊ လမ္းတစ္၀က္တြင္ ယိမ္းယိုင္ေနေပမည္။ ေတာင္တက္သမားသည္ ေမာျခင္းဟူေသာဆင္းရဲကို သည္းခံႏိုင္မွသာလွ်င္ ေတာင္ထိပ္သို႔ေရာက္ႏိုင္သလို နိဗၺာန္သို႔သြားေနသည့္ ေယာဂီသည္လည္း ႀကံဳရသမွ်ေသာ ေလာကဓံတို႔ကို သည္းခံျခင္းခႏၲီစတရား ရွိမွသာလွ်င္ မိမိအားထုတ္ေနဆဲတရားတို႔သည္ မပ်က္မကြက္ဘဲ သြက္သြက္ႀကီး ခရီးႏွင္နိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႀကံတိုင္းေအာင္၊ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္မည့္လက္နက္တို႔သည္ကား အျခားမဟုတ္။ ျပဆိုခဲ့ေသာ တရားမ်ားျဖစ္သည့္-
(၁) ျပင္းထန္ေသာ လံု႔လ၀ီရိယရွိျခင္း၊
(၂) သနားၾကင္နာကိုယ္ခ်င္းစာမႈ (ေမတၱာ၊ ကရုဏာ)ရွိျခင္း၊
(၃) ႀကီးမားေသာ သည္းခံစိတ္(ခႏၲီတရား)ရွိျခင္း၊
(၄) ႏိႈင္းႏိႈင္းဆဆ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ(ပညာ)ရွိျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္၏။

စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ႀကံတိုင္းေအာင္၊ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္မည့္လက္နက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ကိေလသာရန္သူပုန္ကို အကုန္အစင္ တြန္းလွန္ၾကပါကုန္။

အျပည့္အစုံသုိ႔