11 Dec 2008

ရတနာျမတ္ ျမန္ဆည္းကပ္

လူတို႔သည္ ေက်ာက္တို႔အား ၎တို႔၏မာေက်ာမႈအဆင့္အလိုက္ အရည္အေသြးကို သတ္မွတ္ ၾကသည္။ မာေက်ာမႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာစိန္သည္ လူ႔ေဘာင္ေလာက၌ တန္ဘိုးအႀကီးမားဆံုး အျဖစ္ ျမတ္ႏိုးျခင္းခံရေပသည္။ ထိုသို႔ျမတ္ႏိုးျခင္းမွာလည္း စိန္ကိုစိန္မွန္းသိေသာသူမ်ားက သာ ျမတ္ႏိုးတန္ဘိုးထားၾကမည္ျဖစ္၏။ စိန္ကိုစိန္မွန္းမသိသူမ်ားမွာကား ေက်ာက္ခဲသလဲ ထင္ကာ အသံုး၀င္မည္မဟုတ္ဟု ေက်ာ္သြားတတ္ၾက၊ တခ်ိဳ႕ၽ႕မွာ ေျချဖင့္ပင္ကန္သြားတတ္ၾက ေပမည္။ ထို႔အျပင္ စိန္ကို အေပၚယံေလာက္သာသိေသာသူထက္ စိန္၏အရည္အေသြး အဆင့္အတန္းကို ေသခ်ာသိေသာသူမွာ ပို၍ပင္ျမတ္ႏိုးတန္ဘိုးထားၾကေပသည္။ “မသိသူ ေက်ာ္သြား၊ သိသူ ေဖာ္စား” ဟူေသာ စကားပံုမွာ ထိုသို႔အဓိပၸါယ္ေရာက္ေပသည္။

ထိုသို႔ပင္ အျမတ္ဆံုးရတနာဟုဆိုအပ္ေသာ ပညာဓိကျဖင့္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း၊ သဒၶါဓိကျဖင့္ ရွစ္အသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း၊ ၀ီရိယဓိကျဖင့္ ဆယ့္ေျခာက္အသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာ တစ္သိန္းအေရအတြက္မွ် ဒါန၊ သီလ၊ နိကၡမ၊ ပညာ၊ ၀ီရိယ၊ ခႏၲီ၊ သစၥာ၊ အဓိ႒ာန္၊ ေမတၱာ၊ ဥေပကၡာဟူေသာပါရမီ(၁၀)ပါးတို႔အား ပကတိအတိုင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခလက္အဂၤါ တို႔ကိုစြန္႔ျခင္းျဖင့္(ဥပပါရမီ)အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းျဖင့္(ပရမတၳပါရမီ) အား ျဖင့္လည္းေကာင္း ပါရမီ(၁၀)ပါးအျပား(၃၀)၊ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုစြန္႔ျခင္း၊ ေျခလက္မ်က္စိစေသာ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ကိုစြန္႔ျခင္း၊ သားသမီးတို႔ကိုစြန္႔ျခင္း၊ မယားကိုစြန္႔ျခင္း၊ အသက္ကိုစြန္႔ျခင္း စသည့္ စြန္႔ျခင္းႀကီး(၅)ပါးျဖင့္လည္းေကာင္း သတၱ၀ါအေပါင္း ေဘးခေျငာင္းေအာင္သာ ကယ္တင္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖည့္က်င့္သည့္ပါရမီ ကမၻာခ်ီ္ ေရမရ၊ ေက်းဇူးေတာ္ အနႏၲ ရွိေတာ္မူေသာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔၏ ဆရာသခင္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ ဘုရားအျမတ္တည္းဟူေသာရတနာ၊ ျမတ္ဗုဒၶေဟာညႊန္မႈေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာပိတ္ဖံုး သစၥာဥာဏ္ ဆိတ္သုဥ္း၍ အို၊ နာ၊ ေသ ဒုကၡ၀ဲရဟတ္ အထပ္ထပ္လည္ပတ္ေနရာမွ သစၥာဥာဏ္အမွန္လမ္းျဖင့္ ေခမာေသာင္နိဗၺာန္နန္းဆီသို႔ ေဖာင္ကူးတို႔ကဲ့သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ တတ္ေသာ၊ ေရာက္ၿပီးကလည္း ခ်မ္းသာတို႔၏ထြဋ္ေခါင္ မေဖာက္ျပန္ေသာ ခ်မ္းသာလည္း ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ တရားအျမတ္တည္းဟူေသာရတနာ၊ ဘုရား၏စကားေတာ္တို႔ကို ကိုယ္ တိုင္႐ိုေသေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ႀကံၾကၿပီး ဘုရားညႊန္ျပေတာ္မူေသာလမ္းမွန္အတိုင္း သတၱ၀ါ အေပါင္း က်င့္ႀကံႏိုင္ေၾကာင္းကို ရည္သန္ဦးတည္ၿပီး လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ စိုက္ပ်ိဳးသူအေပါင္း ခူးဆြတ္စားသံုးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္တာမ်ား ဗုဒၶကိုယ္စား ဆက္လက္ညႊန္ျပဆံုးမ ေတာ္မူတတ္ေသာ သံဃာအျမတ္တည္းဟူေသာရတနာတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳ ခဲလွ၊ သစၥာတရားမ်ား ေပၚထြန္းခဲလွဟူ၍ မသိေသာေၾကာင့္ စိန္မွန္းမသိေသာသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႔လ်က္သားႏွင့္လည္း ေကာက္ယူဘို႔ရန္ ေနေနသာသာ တစ္ခ်ိဳ႔မွာ ကန္ေက်ာက္၍ပင္ သြားတတ္သကဲ့သို႔ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူသည့္ ရတနာျမတ္(၃)ပါးတို႔အား မယံုၾကည္၊ မျမတ္ႏိုး၊ မကိုးကြယ္တတ္ၾကသည့္အျပင္ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳမိတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ သံသရာမြဲ မဂ္ဖိုလ္လြဲ၍ အပါယ္ငရဲမွာ ကမၻာစြဲေအာင္ က်င္လည္ကာ ခံစားၾကရျပန္သည္။

ထိုဓမၼအႏၲရာယ္ကို လူအမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ “အရိယာဇာတ္၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို၊ ေျပာတတ္ျပစ္ဆို၊ အညစ္ပို၍၊ မလိုရန္ၿငိွဳး၊ ထိုသူမ်ိဳး၌၊ ဆယ္မ်ိဳးျပစ္ဒဏ္၊ ရၿမဲမွန္ခဲ့၊ ေသြးအန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္း၀ယ္႐ံႈးျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းအဂၤါ၊ ႐ူးၾကေဖာက္ျပန္၊ ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ၊ ေသကြဲသားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊ ေနအိမ္မီးေလာင္၊ ဒုကၡေဘာင္သည္၊ လူ႔ေဘာင္ဒိ႒၊ ေတြ႔ႀကံဳရ၍၊ ေသကမလြဲ၊ ပါယ္ငရဲ၀ယ္၊ ကမၻာစြဲခဲ့၊ ေရာက္ဆဲလူ႔ျပည္၊ တက္ျပန္ေလေသာ္၊ က်က္သေရမြဲ၊ မဂ္ဖိုလ္လြဲ၍၊ အၿမဲၾကမၼာ၊ ၀ဋ္ေၾကာင္းပါသည္၊ ေရွာင္ရန္ဓမၼအႏၲရာယ္တည္း။”ဟူ၍ ေရွးပညာရွိက သတိေပးစပ္ဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ား ေနလပမာ လင္းျဖာေနဆဲတြင္ ေသျခင္းဟူေသာ ဆင္းရဲဆံုးဒုကၡမွ ကင္းလြတ္ရာလမ္းမွန္ က်င့္ႀကံႏိုင္ခ်ိန္တြင္ သတိတရားလက္ကိုင္ထားဘို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ေန႔၊ ရက္၊ လေတြျဖဳန္း၊ ေငးေနလို႔ မေတာ္ၿပီ။ အခ်ိန္သည္ လူ၏တန္ဘုိး၊ အခ်ိန္သည္ လူကိုမေစာင့္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀ကို တန္ဘိုးထားလွ်င္ အခ်ိန္ကို တန္ဘိုးထား ရမည္ျဖစ္၏္။ လူျဖစ္ရက်ိဳးကား ေတာ္သင့္႐ံုေလာက္ပါရမီမဟုတ္၊ ရခဲလွသည့္ ဒုလႅဘတရား ျဖစ္၏။ လူျဖစ္လာေသာ္လည္း ပါရမီခ်င္းမတူ၊ ဘုရားသာသနာႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရရွိၾကသူမ်ားမွာ ပို၍ပင္ ရခဲသည့္ပါရမီအက်ိဳးထူးျဖစ္၏။

လူခႏၶာကိုယ္ႀကီးသည္ ကုန္ၾကမ္းႀကီးသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းကို ကုန္ေခ်ာျဖစ္လာေအာင္ မထုတ္္လွ်င္ တန္ဘိုးနည္းမည္သာျဖစ္သည္။ ကုန္ေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမွ တန္ဘိုး ႀကီးမားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကား အခ်ိန္ကို တရားဘာ၀နာျဖင့္ ကုန္လြန္ေစျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ လူ႔ဘ၀ေရာက္လာသည့္ အက်ိဳးေပးပါရမီထူးကို အိပ္၊ စား၊ ကာမျဖင့္သာ အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေနလို႔ မသင့္ေတာ္ေပ။ စိန္၊ ေရႊ၊ ေငြရတနာတို႔ထက္ အျမတ္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေနခိုက္တြင္ မေသရာလမ္းကို မေလွ်ာက္လွမ္းပဲ သံသရာခရီးရွည္ ဆက္လက္၍ႏွင္ေနေသာ္ စိန္မွန္းမသိသူ မ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေပမည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း “ရန္သူ၀ိုင္းထား၊ ထိုေယာက်္ား ကား၊ ေျပးသြားဘို႔ရန္၊ လမ္းေပါက္သာလ်က္၊ ေျပးမထြက္၊ လမ္းတြက္မဟုတ္ေခ်။”ဟူ၍ ဆံုးမ ခဲ႔ပါသည္။ အို၊ နာ၊ ေသ ဒုကၡေဘးတို႔သာရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္သည္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရတို႔ ၏ အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ရပ္တည္ေနရၿပီး ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေဘာ၊ ၀ါေယာဟူ သည့္ ေျမြႀကီး(၄)ေကာင္သဖြယ္ ရန္သူတို႔ျဖင့္ ၀ိုင္းထားခံေနရသည့္ သေဘာကိုမသိ၊ သိေသာ္ လည္း သတိကင္းကြာ၍ေနေသာေၾကာင့္ ေျပးသြားဘို႔ရန္ မေသရာလမ္းကလည္း ကိုယ့္ေ႔ရွမွာ ေရာက္ေနျငားေသာ္လည္း ေျပးမသြားမိျခင္းမွာ လမ္း၏အျပစ္မဟုတ္၊ ေျပးမသြားသူ၏ အျပစ္ သာ လွ်င္ျဖစ္ေပမည္။ ဘုရားသာသနာ ေန၀ါထြန္းခိုက္ ကိုယ့္သႏၲာန္၌ ေမွာင္မိုက္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔သြား သစၥာတရား၏ အျပစ္မဟုတ္၊ ဆံုးမသင္ယူ မက်င့္ႀကံသူ၏ အျပစ္သာ လွ်င္ျဖစ္ပါမည္။

သာသနာသက္တမ္း မည္မွ်က်န္သည္ဟု တြက္စစ္ေသာ္ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ပင္ က်န္ေသးသည္ဟု ေရတြက္လို႔မေနပါႏွင့္။ ယခုလူ႔သက္တမ္းက ဤမွ်ရွည္သည္မဟုတ္၊ ကိုယ္ႏွင့္လည္း မဆိုင္ပါ ေပ။ ျမတ္ဘုရားကလည္း သတၱ၀ါအက်ိဳး ဤမွ်သာ ထားႏိုင္မည္ဟု ပိုင္းစစ္လို႔ မခ်န္ရစ္ပါ။ ရွည္ႏိုင္သမွ်ရွည္ေအာင္သာ သံုးသပ္ၿပီး စနစ္က်ေအာင္ထားခဲ့သည္သာျဖစ္၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္(၃)ပါးတို႔ ႏွလံုးးသားမွာကိန္း၀ပ္၍ နိဗၺာန္အေရး ေမွ်ာ္ ေထာက္ေတြးလို႔ မက်င့္ႀကံ မပြားမ်ား သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတရားမ်ား မတိုးပြားေသာ္ ကိုယ့္သႏၲာန္ သာသနာ ကြယ္ေနသည္သာျဖစ္သည္။ ေမ့ေလ်ာ့၍ ေနေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ႏွလံုးသားမွာ သာသနာမတည္၊ ကမၻာခ်ီေအာင္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ေ၀းေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ဒိ႒ိ၊ တဏွာ၊ မာန ဤသံုးပါးတရားကား သံသရာနယ္ခ်ဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုတရားတို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္ေအာင္ ပြားရမည့္အစား အစဥ္လိုက္သာ ဆထက္တိုးေနေသာ္ လမ္းေလွ်ာက္ ရင္းျဖင့္ လမ္းေပွ်ာက္ေနေသာ မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွားသူပမာ၊ လမ္းသြားရင္း စိန္ကိုေတြ႔ ေသာ္လည္ စိန္မွန္းမသိလို႔ မေကာက္မိသူပမာ သာသနာႏွင့္ေတြ႔ရကား ကိုယ့္သႏၲာန္ သာသနာကြယ္ေနေသာေၾကာင့္ လူ႔ဘ၀ရေသာ္လည္း နိဗၺာန္ႏွင့္ လြဲဦးမည္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတိသမၸဇဥ္ မျပတ္မွီး၍ က်င့္ႀကံရန္အခ်ိန္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္က်ၿပီလို႔ လက္မိႈင္ ခ်ေနရန္မသင့္၊ ပါရမီသည္ မိုးက်ေရႊကိုယ္မဟုတ္ လုပ္ယူမွသာ ရေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ၊ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိန္မွန္းမသိသူ စိန္ကိုေတြ႔ ေသာ္လည္း မေကာက္မိသကဲ့သို႔ မျဖစ္ရေအာင္ ျမတ္သံုးျမတ္ရတနာ လွ်င္ျမန္စြာဆည္းကပ္၍ အၿငိမ္းဓါတ္ကိန္းေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔