18 Oct 2007

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါၾကႏွင့္

ပါပသမႎ ရမတိ မေနာ (မေနာ- သတၱ၀ါတို႔၏စိတ္သည္၊ ပါပသမႎ- မေကာင္းမႈ၌၊ ရမတိ-ေမြ႕ေလ်ာ္၏။)ဟူသည့္ ဘုရားရွင္မိန္႔ဆိုခဲ႔တဲ႔အတိုင္း စိတ္သည္ မေကာင္း မႈ အာ႐ံုတိုု႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေပရာ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါေနခဲ႔ေသာ္ခႏၶာကိုယ္မွာ လည္း နားရေတာ့မည္ပင္ မဟုတ္ပါ။ မေကာင္းေသာ အကုသိုလ္ အမႈတို႔ကိုလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လုပ္မိေနေပမည္။

စိတ္သည္ လက္တစ္ဖ်စ္အတြင္း၌ ကုေဋတစ္သိန္း ျဖစ္ပ်က္ရာ လက္တစ္ဖ်စ္တိုင္း လက္တစ္ဖ်စ္တိုင္းမွာ အကုသိုလ္စိတ္ ကုေဋတစ္သိန္း အျဖစ္ခံမွာလား?ကုသိုလ္ စိတ္ ကုေဋတစ္သိန္း အျဖစ္ခံမွာလား? စဥ္းစားသင့္၏။ ဒိ႒ိႏွင့္ယွဥ္ေသာ အကုသိုလ္စိတ္ လက္တစ္ဖ်စ္ျဖစ္မိတိုင္း ငရဲမီးသည္လည္း ငရဲ၌ ထိုမွ်မကပင္ အလိုအေလ်ာက္ ေမႊးေနေလ၏။ ထိုမွ ဆန္႔က်င္ဘက္လည္းသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ယွဥ္ သည့္ ၀ိပႆနာဥာဏ္္ျဖစ္လွ်င္ေတာ႔ ေမႊးျပီးသား ငရဲမီးတို႔ကို ျငိမ္းေစသလို မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္သို႔လည္း တျဖည္းျဖည္း နီးေနေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ (ေလးသမားသည္ မိမိ၏ျမွားကို လိုသလို ေျဖာင့္ယူသကဲ႔သို႔ပညာရွိ သည္လည္း မိမိ၏စိတ္ကို ေျဖာင့္မတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရာ၏။) ဟူေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္၌ ဘုရားရွင္ ဆံုးမခဲ႔သည့္အတိုင္း က်င့္ၾကံရေပမည္။ လူ႕ဘ၀သည္ အင္မတန္ရခဲေပရာ ဘုရားသာသနာနဲ႔ ၾကံဳေနတုန္း မိမိ၏စိတ္ကို ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ေပ၏။ အခုလို လူ႕ဘ၀မွာ (ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနလွ်င္ေတာ႔ အသက္သာရွင္ေနရေသာ္လည္း ေသျပီး လွ်င္ အပါယ္သို႔က်ေရာက္ရမည္၊ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ေနာက္ထပ္ ေသရဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွင္လ်က္ ေသေသာသူႏွင့္သာ တူေပ၏။)ဟူ၍ ဘုရားရွင္က သမာ၀တီမိဖုရားႏွင့္ မာဂ႑ီမိဖုရားတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဓမၼပဒပါဠိေတာ္၌ ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလ၏။ ထိုေၾကာင့္ ရခဲလွတဲ႔ လူ႕ဘ၀မွာ မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္သည့္ စိတ္၏အလိုသို႔မလိုက္ဘဲ သီလကိုေဆာက္တည္၊ သမထကို အားထုတ္၊ ပညာကိုပြားမ်ားရင္း မေသရာျမတ္နိဗၺာန္ကိုရေအာင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ၾကပါကုန္။

စာဖတ္သူအားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ တရားအားထုတ္ႏိုင္ ၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔

17 Oct 2007

ကံအက်ိဳးေပး မတူညီျခင္းအေၾကာင္း

ေလာက၌ သတၱ၀ါတို႔၏စိတ္သည္ အင္မတန္ ဆန္းၾကယ္လွေပ၏။ ထိုသို႔ ဆန္း ၾကယ္လွေသာ စိတ္တို႔၏ျပဳျပဳဖန္တီးခဲ႔သည့္အတိုင္းပင္ ရရွိေနၾကေပျပီ။ ယခုရရွိ ေနေသာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရး၊ လာဘ္လာဘတို႔သည္ အတိတ္၌ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ကံအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အတိတ္ဆိုရာ၌ ျပီးဆံုးခဲ႔ေသာ အခ်ိန္အားလံုးကို ယူရေပမည္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ရေသာ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္အရ အတိတ္က အ၀ဇၨာႏွင့္တဏွာတို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ၌ ဒုကၡသစၥာၾကီးကို ရရွိေနေပသည္။ အ၀ိဇၨာဆိုရာ၌ သိသင့္သည္တို႔ကို မသိျခင္း၊ မသိသင့္သည္တို႔ကို သိေနျခင္းကို ဆိုလို၏။ တဏွာကေတာ႔ ေတြ႕ၾကံဳေနသမွ် ကာမဂုဏ္တို႔အေပၚ၌ လိုခ်င္တပ္မက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ အ၀ိဇၨာ-မသိမႈႏွင့္ တဏွာ-လိုခ်င္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ယခုဒုကၡသစၥာခႏၶာကိုယ္ၾကီး ကို ရရိွေနသလို ယခုလက္ရွိ အ၀ိဇၨာ-မသိမႈႏွင့္ တဏွာ-လိုခ်င္မႈတို႔ အေတာ မသတ္ အထပ္ထပ္ ျဖစ္ေနျပန္လွ်င္လည္း ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသစၥာခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို ရရွိၾကေပဦးမည္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္လွေပသည္။ ထိုဒုကၡသစၥာခႏၶာတို႔ကို ဘံုအား ျဖင့္ ခြဲျပရလွ်င္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အပါယ္ေလးဘံုဟူ၍ရွိ၏။ ဤ မတူညီေသာ ဘံုဘ၀တို႔သည္လည္း မိမိျပဳမူခဲ႔ေသာ ကံတရားတို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ တဖန္လည္း ထိုဘံုဘ၀ေတြမွာပင္ ရရွိေသာဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီၾကေပ။ လူတို႔၌ လူခ်မ္းသာ၊ လူဆင္းရဲတို႔ရွိသလို နတ္၌လည္း နတ္ခ်မ္း သာ၊ နတ္ဆင္းရဲဟူ၍ ကြာျခားေနေပေသးသည္။ တိရစၧာန္တို႔မွာလည္း ဤသို႔ပင္ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ ထိုသို႔ ကံ ကံ၏အက်ိဳးေၾကာင့္ မတူညီေသာအခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ျပီး မိမိရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲသင့္လွေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူျပီးကုန္ေသာဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔သည္ထားဦး မြန္ျမတ္ေသာ တရားေတာ္ႏွင့္ကား လြဲေသြခဲ႔ရေလျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္အၾကံေေပးလိုသည္မွာ က်န္ရွိေသာအခ်ိန္တို႔ကုိ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနမႈတို႔ျဖင့္ ျဖဳန္းတီးမေနေတာ႔ဘဲ တန္ဘိုးရွိေသာလူ႔ဘ၀မွာ တန္ဘိုးရွိေသာ ဗုဒၶေဟာၾကား ခဲ႔သည့္ တရားေတာ္မ်ားအတိုင္း က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကမွ ေတာ္ေပမည္။

ထိုသို႔ စကားခ်ီး ဆိုျပီးေနာက္ လူတို႔၏ကံအက်ိဳးေပး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတူညီေသာအေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာျပပါအံ႔။ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို မေျပာေသးခင္ မတူညီေသာအခ်က္တို႔ကို အရင္ဦးဆံုး ဆိုရေပဦးမည္။
(၁) တခ်ိဳ႕ အသက္ရွည္၏၊ တခ်ိဳ႕အသက္တိုၾက၏။
(၂) တခ်ိဳ႕ ေ၀ဒနာမ်ား၏၊ တခ်ိဳ႕ေ၀ဒနာမမ်ားၾက။
(၃) တခ်ိဳ႕ ႐ုပ္အဆင္းလွပ၏၊ တခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ဆိုးၾက၏။
(၄) တခ်ိဳ႕ ဘုန္းကံၾကီး၏၊ တခ်ိဳ႕ ဘုန္းကံနည္းၾက၏။
(၅) တခ်ိဳ႕ စီပြားေရးေအာင္ျမင္ၾက၏၊ တခ်ိဳ႕ စီပြားေရးမေအာင္ျမင္ၾက။
(၆) တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးျမတ္၏၊ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးမျမတ္ၾက။
(၇) တခ်ိဳ႕ ဥာဏ္ပညာထက္မ်က္ၾက၏၊ တခ်ိဳ႕ ဥာဏ္ပညာမထက္မ်က္ၾက။

ဤ ျပဆိုခဲ႔ေသာ ကံအက်ိဳးေပး မတူညီၾကျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အတိတ္ ကံတို႔၏အေၾကာင္းမ်ား မတူညီခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ (၁) အၾကင္သူသည္ ထိုထို ဘ၀တို႔၌ သူတစ္ပါးတို႔၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ၀၌ အသက္တိုရ၏။ ထိုသို႔မျပဳဘဲ တစ္ပါးေသာသူတို႔၏အသက္တို႔ကို ၾကင္နာသနားတတ္ျပီး မသတ္မျဖတ္ခဲ႔သူူတို႔မွာကား အသက္ရွည္ၾကေပ၏။ (၂) သူတစ္ပါးတို႔အား ညွင္းဆဲခဲ႔သူတို႔မွာ ယခုဘ၀၌ ေရာဂါေ၀ဒနာ ထူေျပာ ၾကျပီး မညွင္းဆဲဘဲ ၾကင္နာတတ္သူတို႔မွာကား အနာေရာဂါမထူေျပာဘဲ ကိုယ္ခ်မ္း သာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကရေပသည္။ (၃) သူတစ္ပါးတို႔အား ေမတၱာတရားထားခဲ႔ၾက သူတို႔မွာ ႐ုပ္အဆင္းလွၾကျပီး ေဒါသစ႐ိုက္ၾကီးခဲ႔သူတို႔မွာကား ႐ုပ္အဆင္းဆိုးၾက ေပသည္။ (၄) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို မေမ႔မေလ်ာ႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသူတို႔မွာ ယခု ဘ၀ ဘုန္းကံၾကီးမားၾကျပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနခဲ႔ၾကသူတို႔မွာကား ဘုန္းကံနည္းပါးၾကရေပသည္။ (၅) ႏွေမ်ာတြန္႔တိုျခင္း(မစၧရိယ)ကို ႏွင္ထုတ္ျပီး သူတစ္ပါးတို႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသူတို႔မွာ စီပြားေရး ေအာင္ျမင္တိုးတက္ၾကျပီး မိမိရွိတဲ႔ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို မေပးရက္မလွဴရက္ ႏွေမွ်ာ တြန္႔တိုသူတို႔မွာကား စီးပြားေရး မေအာင္ျမင္၊ မတိုးတက္ျခင္းျဖစ္ရေပသည္။(၆) မာန္မာန ေထာင္လႊားတက္ႂကြျပီး သူတစ္ပါးတို႔အား ႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံတတ္သူတို႔မွာ နိမ္႔က်ေသာအမ်ိဳး၌ လူလာျဖစ္ၾကရျပီး ထိုသို႔ မျပဳမူခဲ႔သူတို႔မွာကား ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳး၌ လူလာျဖစ္ၾကရေပသည္။ (၇) တစ္ပါးေသာသူတို႔အား ေကာင္းမြန္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ေလ႔လာသင္ယူျခင္းစေသာ ပညာပါရမီတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသူတို႔မွာ ယခုဘ၀ ပညာဥာဏ္ထက္မ်က္ၾကျပီး မိမိ၏အတတ္ပညာ၊ အသိပညာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ သူတစ္ပါးတို႔အား ႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံခဲ႔ျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ပညာဆည္းပူးေလ႔လာမႈ မျပဳခဲ႔ၾကသူတို႔မွာကား ယခုဘ၀ ဥာဏ္နည္းၾကရေပသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ရရွိေနၾကေသာ အက်ိဳးတရားတို႔မွာ မတူေနၾကျခင္းျဖစ္ေပ၏။ မိမိျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ကံအေၾကာင္းတရားမ်ားအတိုင္း ရရိ ေနၾကသည္ကို လက္ရွိကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားေေသာ အခြင့္အေရးအား မေက်မနပ္ ျဖစ္ျပီး မေရာင့္မရဲမရွိၾကေလႏွင့္။ ရရွိထားေသာအခြင့္အေရးကို မေက်နပ္၍လည္း လမ္းမွားကို မက်င့္ၾကေလႏွင့္။ က်င့္ၾကံေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ အကုသိုလ္ကံအသစ္ တို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနသလိုျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ ယခုဘ၀၌ ေကာင္းမႈတို႔ကိုသာ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ၾကဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဘ၀ ေကာင္းစားဘို႔အေရး ဆိုလိုေနျခင္းလည္း မဟုတ္ပါေပ။ ယခုရရွိထားေသာ ခႏၶာငါး ပါး ဒုကၡသစၥာၾကီးမရွိရာ နိေရာဓသစၥာ(နိဗာန္)ကိုသာေမွ်ာ္မွန္း၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာတရားမ်ား က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၾကပါကုန္။

စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔

14 Oct 2007

ျမန္မာတို႔ ရွိခိုးေနက် ၾသကာသဘုရားရွိခိုး

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္ အုပ္မိုး ၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအား ေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏အရွင္ ဘုရား။

အနက္ ။ ။ၾသကာသ ၾသကာသ ၊ၾသကာသ - ရွိခိုးပါရေစ အခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ (၃)ၾကိမ္။ ကာယကံ ၊၀စီကံ ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ - ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳမူျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ ကာယအမူ၊ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ ၀စီအမႈ ၊ စိတ္ျဖင့္ၾကံစည္ျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ မေနာအမႈ စသည့္ ထိုကံသံုးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ကံတို႕ျဖင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဆရာသမား မိဘ ဘိုးဘြား အစရွိေသာ လူၾကီးသူမမ်ား၌လည္း ေကာင္း ျပစ္မွားမိခဲ့လွ်င္ ကင္းရွင္းေျပေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ၾကိမ္၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္-ပထမက ဒုတိယ၊ ဒုတိယ က တတိယ၊ တစ္ၾကိမ္က ႏွစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္က သံုးၾကိမ္တိုင္ေအာင္၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ ၊ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကိုအရိုအေသ အေလး အျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍- ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ အေလး အျမတ္ျပဳအပ္ေသာ ၊ အလြန္ရခဲေသာ၊ ေရွးဘုန္းေရွးကံ ရွိသူတို႔သာ ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ ရႏိုင္ေသာ “ဘုရားအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ တရားအျမတ္ဆံုးရတနာ၊သံဃာအျမတ္ဆံုး ရတနာ”ဟု ဆိုအပ္ေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔အား ႐ိုေသျမတ္ ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာကန္ေတာ့့ပါ၏အရွွင္ဘုရား- ဟိတ္ဟန္မျပ မာန္မာန ေလ်ာ့ခ်၍ ၾကည့္ရႈဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ပါ ၏အရွင္ဘုရား။
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္- ဤကန္ေတာ့ရေသာ ကုသိိုလ္အက်ိဳးအား အစြမ္းေၾကာင့္၊ အပါယ္ေလးပါး- (၁) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားစြာျပဳခြင့္မရၾကေသာ ငရဲၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (က) အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမွ်တစ္ခါတည္း ေသ ေၾက ေေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါ အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲထိန္းတို႕၏ ခုတ္ျဖတ္မႈကိုသာ ျပင္းစြာခံၾကရရွာေသာသိဥၥိဳးငရဲ၊ (ခ) ငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္း တို႕က သားေကာင္ကို ေခြးေတြလိုက္သလိုအတင္းလိုက္ၾကျပီး ေမာဟိုက္သြား သည့္အခါ သစ္တံုးၾကီးကို သစ္ေရြသမားတို႕က ခုတ္ေရြၾကသကဲ့သို႕ က်က်နန မ်ဥ္းၾကိဳးခ်၍ ပက္လက္တစ္မ်ိဳး ၊ ေမွာက္လ်က္တစ္မ်ိဳး ၊ ၀ဲယာတစ္မ်ိဳး ၊ ေရွ႕ေနာက္တစ္မ်ိဳး အားျဖင့္ အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသ၍ လြတ္ခြင့္မရႏိုင္ၾကဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရြခံၾကရသည့္ကာဠသုတ္ငရဲ၊ (ဂ) ေအာက္ေျမအျပင္မွာ မီးလ်ံေတြ ထလွ်က္ အထု (၉) ယူဇနာရွိေသာသံေျမျပင္ၾကီးျဖစ္၌ ငရဲသားတို႕ဟာထန္းပင္ ငုတ္ေလးေတြစိုက္ထားသလို ခါးထိေအာင္စိုက္ထားျခင္းခံရျပီး အေရွ႕အရပ္မွ လာေသာ သံေတာင္ၾကီးက စားမည္၀ါးမည္ဆိုေနသလို တဒိန္းဒိန္း တၿခိမ္းၿခိမ္း ျမည္ဟီးလ်က္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ အေနာက္အရပ္သို႔သြားျပီးေတာင္အရပ္မွ သံေတာင္ၾကီးက ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာေျမာက္အရပ္သို႕ သြား ျပီးလွ်င္ အေနာက္အရပ္သို႕ ေရာက္ၿပီးေသာ သံေတာင္ၾကီး ကလည္းအေရွ႕ အရပ္သို႔ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာျပန္၍လာျခင္းျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ သံေတာင္ ေတြ သန္းဥတုတ္သလို ဖိႏွိပ္ၾကိတ္ေခ်ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံမကုန္သမွ် ငုတ္စုစု ေပၚထြက္လ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ အၾကိတ္ခံရရွာေသာသံဃာတငရဲ ၊ (ဃ) မီးေေတာက္တို႕သည္ တ၀ုန္း၀ုန္း့ ထလ်က္ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕၏ ဒြါရ(၉)ေပါက္မွ အတင္း၀င္ေရာက္ေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ အလြန္အားငယ္စြာတစာစာ ေအာ္ၾကရရွာျပီး ျပင္းစြာငိုေၾကြးျခင္းျဖင့္မီးေတာက္မီးလွ်ံ အေလာင္ခံံေန ၾကရေသာေရာရုာ၀ငရဲ ၊ (င) မီးခိုးတို႔တစ္ငရဲလံုးဖံုးလႊြမ္းေနျပီး ငရဲသို႕က်ေရာက္ သူတို႕ကို မီးခိုးတို႕က အတြင္းအျပင္ အတင္း၀င္၍ ႏွဴးႏွပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲသူငရဲသားတို႕မွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ သနားစဖြယ္ အားငယ္စြာ ေအာ္ေနၾကရရွာေသာမဟာေရာရု၀ငရဲ၊ (စ) ငရဲသို႕က်ေရာက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ထန္းလံုးေလာက္ၾကီးမား၍ မီးလွ်ံထေနသည့္သံတံက်င္၌ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ စိုက္ ထား ျပီးလွ်င္ထိ သံတံမွထြက္ေသာမီးလွ်ံတို႔က အျမဲပူေလာင္ေစတတ္ေသာ တာပနငရဲ၊(ဆ)မီးလွ်ံထေနေသာသံေတာင္ၾကီးႏွင့္ ထိုသံေတာင္၏ ေအာက္ေျခ၌ သံတံက်င္ ေတြစိုက္ထူထားျပီးငရဲသူငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႔က သံေတာင္ ေပၚသို႔ မတက္တက္ေအာင္ရိုက္ႏွက္၍ တင္ၾကျပီးသံေေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တိုင္းေပၚေပါက္၍ ထိုေလမုန္တိုင္းက ေတာင္ ေျခ၌ ရွိေသာတံက်င္ေပၚေရာက္ေအာင္တိုက္လႊင့္ခ်လိုက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကားခနဲ စူး၀င္ျခင္းခံၾကရရွာေသာမဟာတာပနငရဲ၊(ဇ) မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားအၾကား မရွိပဲ တစ္ငရဲလံုး မီးလွ်ံမ်ား ဆက္ေနျပီး ငရဲသားခ်င္းလည္း ၀ါးက်ည္ေတာက္ အတြင္း မုန္ညွင္းေစ့ကေလးေတြျပည့္က်ပ္ေနသကဲ့သို႔ အၾကားမရွိ ျပည့္က်ပ္ ေနေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ အၾကားအရွိ၊ ဒုကၡမွ လြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုး၀မရႏိုင္ဘဲ မီးလွ်ံ၊ သတၱ၀ါ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ ဤသံုးမ်ိဳးတို႕ဆက္စပ္ေေနေသာ အ၀ီစိငရဲတို႕ႏွင့္ ထို ငရဲတစ္ထပ္တစ္ထပ္၌ဘင္ပုပ္ငရဲ၊ ျပာပူငရဲ ၊ လက္ပံေတာ ငရဲ ၊ သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ ၊ေ၀တၱရဏီ “သံရည္ျမစ္ငရဲ” တို႔က တံတိုင္းခတ္ သက႔ဲဲသို႕ ရံပတ္၍ေနေသာငရဲအရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ (၂) ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား ၊ ေခြး၊ ၾကက္၊ ငွက္ ငါးလိပ္စေသာ ကုန္းေန ေရေန အေျခေလး ေခ်ာင္း၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ အေျခအမ်ား သတၱ၀ါတို႕ႏွင့္ေၿမြ စေသာအေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္တိရစၧာန္ အျဖစ္ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ (၃) တေစၧ ၊ မွင္စာ၊ သရဲ သဘက္ အစိမ္း ဖုတ္ေကာင္ က်တ္ေကာင္စသည့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊(၄) ၿပိတၱာအၾကီးစားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စံညခံ ၊ ညခံေန႔စံ စသည္ျဖင့္လည္း ခံေနၾကရရွာေသာ အသူတကာယ္အရပ္၌ က်ေရာက္ ရျခင္းလည္းေကာင္း၊ ကပ္သံုးပါး- (၁) တုတ္ ဓါး ေသနတ္ ဗံုး အေျမာက္ စေသာလက္နက္ျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း(သတၱႏၱရကပ္ ) ၊(၂) ပလိပ္ေရာဂါ ၊ ကာလေရာဂါ၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ၊ အဖ်ားေရာဂါ စသည္ျဖင့္ ကူးစက္ျမန္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ေရာဂႏၱရကပ္)၊(၃) ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားတို႕၌ အစားအေသာက္ျပတ္ငတ္၍ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဒုဗၻိကၠႏၱရကပ္ )တုိ႔ႏွင့္ ၾကံၾကိဳက္ရျခင္းလည္းေကာင္း၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး- မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ တရားအားထုတ္ခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (၁၊၂၊၃)ဘုရား ပြင့္ေနဆဲအခါငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာစေသာ အပါယ္အရပ္္(အသူတကယ္ကို ၿပိတၱာ မ်ိဳး၌ယူ)၊ (၄) ဘုရားရွင္ပြင့္ဆဲဘုရားရွင္ကို မဖူးေတြ႕ႏိုင္၊ တရားမနာႏိုင္ၾကရွာ ေသာခႏၶာကိုယ္သာရွိ၍ စိတ္၀ိညာဏ္မရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္စိတ္ ၀ိ ညာဏ္သာရွိျပီး ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ အရူပျဗဟၼာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒီဃာယုနတ္ တို႔အရပ္၊ (၅)အစြန္အဖ်ား ေတာေတာင္အၾကား လူရိုင္းမ်ားေနသည့္ ပစၥႏၲရာဇ္ အရပ္ ၊(၆) ဘုရား ပြင့္ဆဲအခါ မိစၧာဒိ႒ိရွိေနျခင္း ၊(၇) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ တရားနားလည္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္မရွိသူ ၊(၈) တတ္သိ နားလည္ေလာက္ ေသာဥာဏ္ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါလူ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး- (၁) ေရ၊(၂) မီး၊ (၃) ခိုးသူ ၊(၄) အေမြခံသားဆိုး သမီးဆိုး (၅) မင္းဆိုး စသည့္ ေဘးငါးမ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းလည္းေကာင္း၊ ၀ိပတၱတရား ေလးပါး- ေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ (၁)မင္းဆိုးမင္း ယုတ္ အုပ္စိုးေသာအခါ ျဖစ္သည့္ကာလ၀ိပတၱိ ၊(၂)အပါယ္ေလးပါးတို႕၌ျဖစ္ရျခင္း စသည့္မေကာင္းေသာ ဂတိိျဖစ္၍ဂတိ၀ိပတၱိ၊(၃) ရုပ္အဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္း စတဲ့ ဥပဓိ၀ိပတၱိ၊ (၄)အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာသတိ၀ီရိယမရွိပဲ ျပဳမူ၊ေျပာဆို၊ၾကံစည္ မူပေယာဂ၀ိပတိၱစသည့္မေကာင္းေသာအၿဖစ္ဆိုးတို႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ႆန တရားငါးပါးတို႔မွ- (၁) ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း - ဥာတိဗ်ႆန၊(၂)စည္းစိမ္ဥစၥာပ်က္စီး ျခင္းေဘာဂဗ်ႆန၊(၃)အနာေရာဂါၿဖစ္ျခင္းေရာဂဗ်ႆန၊(၄)မွားယြင္းေသာမိစၧာအယူကိုယူျခင္းဒိ႒ိဗ်ႆန၊ (၅)သီလပ်က္ျခင္းသီလဗ်ႆန စေသာပ်က္စီးျခင္းတို႔ ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းစူေသာ၊ အခါခပ္သိမ္းကင္း လြတ္ၿငိမ္း သည္ျဖစ္၍- ဤမေကာင္း ေသာတရားတို႕မွအခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍၊ မဂ္တရား- ေသာတာ ပတၱိမဂ္၊ သကဒါဂါမိမဂ္၊အနာဂါမိမဂ္၊အရဟတၱမဂ္၊ ဖိုလ္တရား- ေသာတာပတၱိ ဖိုလ္၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္၊အနာဂါမိဖိုလ္၊အရဟတၱဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ- ခႏၶာအသစ္ တစ္ဖန္မျဖစ္ရာ၊ ေသျခင္းသေဘာလည္းမရွိရာ၊ ဒုကၡအေပါင္းမွလည္း ကင္းေ၀းရာ အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာျဖစ္သည့္နိဗၺာန္စေသာ၊ တရားေတာ္ျမတ္ကိုရပါလို၏ အရွင္ ဘုရား- တရားေတာ္ျမတ္တို႕ကိုသံသရာ၌ ၾကာရွည္စြာမက်င္လည္ရေတာ့ပဲ အျမန္ဆံုးရရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

ဒုတိယအပိုဒ္တြင္ ဆုေတာင္းမ်ားပါရွိပါသည္။ထိုသို႔ဆုေတာင္းေန႐ံုတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးတရားတို႔သည္ အလိုလိုရရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဆိုးက်ိဳးတို႔ လြဲေသြရျခင္းလည္းေကာင္း ျဖစ္လာလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါေပ။ မိိမိ၏ ကိုယ္က်င့္ သီလတို႔ကို အပ်က္မခံဘဲ “တရားအားထုတ္၊ ကုသိုလ္လုပ္၊ အဟုတ္မပ်င္းႏွင့္” ဆိုသည့္အတိုင္း ဆုေတာင္းေန႐ံုတင္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံသြားမွသာလွ်င္ မိမိတို႔အလိုရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားတို႔သည္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ ေရာက္ရွိလာေပ မည္။

စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ တရားဘာ၀နာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔